Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg fortsätter köpa läkar- och fjärrläkartjänster för sina äldre invånare: "Telefontjänsterna ersätter inte läkarbesök"

Från 2019
Ett stetoskop på en bärbar dator.
Bildtext Läkare Jan Selenius som jobbar för ett privat vårdbolag och reser runt till äldre i både Österbotten och Västnyland säger att hans jobb är ganska ensamt och att en hel del av hans arbete går till pappersarbete.
Bild: Copyright: 2009 Helder Almeida

Raseborgs stad fortsätter köpa privata läkartjänster för äldre som bor på stadens olika vårdboenden eller bor hemma, men är inskrivna i vård i hemmet. Nu utvidgas avtalet också till vårdavdelningen vid Raseborgs hälsovårdscentral.

- Vi har mycket äldre människor i Raseborg och vi har en bäddavdelning med 40 platser där det behövs två läkare och konsultationsstöd, säger Tove Wide som är chefsläkare i Raseborgs stad.

Hon har varit med om upphandlingen av läkartjänster för äldre i Raseborg.

En kvinna i glasögon  ser in i kameran och ler.
Bildtext I Raseborg bor det många äldre. Av dem finns cirka 730 på olika vårdboenden eller sköts hemma via vård i hemmet. Chefsläkare Tove Wide har koll på vad läkartjänster för äldre kostar och hur många som har rätt till tjänsten.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Det nya avtalet som träder i kraft från början av december gäller till slutet av 2022. Efter det är möjligt att förlänga avtalet ytterligare med ett plus ett år.

Det nya avtalet med det privata vårdbolaget Pihlajalinna kostar runt en miljon euro per år.

Läkartjänsterna på vårdavdelningen vid Raseborgs hälsovårdscentral i Ekenäs kostar 41  900 euro per månad. På vårdboenden eller i vård vid hemmet kostar varje inskriven klient 66 euro och 85 cent per månad.

Vad får Raseborgs stad och framför allt de äldre för den summan?

- På bäddavdelningen är det ganska lätt. Där finns två heltidsläkarjobb och en specialist i antingen geriatri eller allmänmedicin eller annan lämplig specialitet som stöd för de som jobbar, säger chefsläkare Tove Wide.

Utanför tjänstetid, det vill säga på kvällar, nätter och veckoslut finns det ingen läkare på plats. Då får vårdarna kontakta en fjärrläkare per telefon.

- Där är väldigt många läkare involverade. En telefonring så att säga, förklarar chefsläkare Tove Wide.

Privata läkartjänster för äldre i Raseborg kostar runt en miljon euro per år

4:55

Systemet med privata läkare och telefonläkare på hälsovårdscentralens vårdavdelning har faktiskt varit i bruk sedan början av året, men mera om ett pilotprojekt. Nu blir vårdavdelningen en del av det stora avtalspaket som också berör cirka 730 personer som i dag bor på något av stadens vårdboenden eller får vård hemma.

På vårdboenden och i Vård i hemmet fortsätter avtalet med den privata vårdproducenten i stort sett som tidigare.

- På våra boenden finns en läkare på plats åtminstone en gång var tredje månad. Läkaren har kontakt med vårdarna varje vecka enligt överenskommelse och kan vid behov göra extra besök, säger Tove Wide.

Vårdarna får vid behov också ringa till fjärrläkaren.

Ett stetoskop på en mobiltelefon.
Bildtext Vad används oftare, stetoskopet eller mobilen? Till exempel läkare Jan Selenius, som du kan läsa mera om längre ner i artikeln, använder i medeltal två arbetsdagar i veckan till att svara i telefon.
Bild: Mostphotos

- I vård i hemmet görs hembesök minst en gång per år hos var och en, men man kan göra det oftare vid behov. Läkarna är också i telefonkontakt varje vecka med de ansvariga vårdarna i Vård i hemmet, säger Tove Wide.

Det är mycket noga bestämt hur snabbt de ska svara och ge tjänster på två språk

― Chefsläkare Tove Wide om läkarnas telefontjänster

Det nya avtalet är enligt Raseborgs chefsläkare noga specificerat.

- Det är mycket noga bestämt hur snabbt de ska svara och ge tjänster på två språk . De ska komma till boenden var tredje månad, de ska rapportera och de ska uppdatera medicinlistor med regelbundna mellanrum. Allt det här är noggrant beskrivet, vad som förväntas, säger chefsläkare Tove Wide.

Om avtalet inte uppfylls blir det sanktioner, annars betalar Raseborgs stad ett fast pris till vårdbolaget.

- Det enda som gör det dyrare är om det kommer nya patienter. Då tillkommer en prislapp per ny patient, säger Tove Wide.

Däremot blir prislappen varken större eller mindre av antalet telefonsamtal till fjärrläkarna eller samtalets längd för att reda ut ett ärende.

Hur många läkarbesök får äldre i Raseborg i och med nytt avtal med privat vårdbolag?

5:08

Rätt ensamt jobb att röra sig ute på fältet

Jan Selenius är en av de avtalsläkare som redan fem års tid har besökt äldre i Raseborg. Den här dagen är han i Snappertuna.

- I dag har jag en så kallad närrondsdag, jag besöker patienter i deras hem. Mest är det årsbesök där vi går igenom vad som har hänt under året och hur läget och hjälpbehovet är, säger Jan Selenius.

De flesta av patienterna är bekanta sedan tidigare.

En man, ganska ung, sitter  på stol i ett äldreboende.
Bildtext Jan Selenius har faktiskt jobbat en tid som läkare på Ekenäs hvc. Det var för ganska länge sedan. Selenius säger att han föredrar jobba privat.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Vi gör en klinisk undersökning och går genom laboratorieprov och sjukhusbesök som har hänt under uppföljningstiden. Främst diskuterar vi om det är något patienten eller anhöriga funderar över, säger Jan Selenius.

Förutom hembesök besöker Jan Selenius vårdboenden i Snappertuna, Ekenäs och Tenala, men hans arbetsfält är betydligt mer vidsträckt. Han sköter äldre patienter också i Närpes, Kristinestad och Hangö.

Selenius upplever att hans jobb är ganska ensamt, förutom de dagar han kör runt till patienterna. När han besöker äldre som är inskrivna i Vård i hemmet har han sällskap av den vårdare som är ansvarig för just det området.

En kvinna talar i telefon.
Bildtext I Snappertuna har Jan Selenius hjälp och sällskap av ansvariga sjukskötare Petra Wiberg som följer med på hembesöken.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- Väldigt mycket av mitt jobb är administrativt. I regel brukar jag göra hembesök på måndagar och tisdagar medan jag har telefontid på onsdagar och torsdagar. Fredagar går åt till papperskrig, beskriver läkare Jan Selenius sin arbetsvecka.

En man talar i telefon. Han finns i ett äldreboende (läkare, men civilt klädd)
Bildtext Telefonen ringer ganska ofta när Jan Selenius rör sig ute på fältet. Den här dagen åkte han runt i Snappertuna och lunchen avnjöts i Tunahemmet.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Vi får mera läkarbesök till boenden och hemmen på det här sättet. Det skulle kräva en hel del att producera själv

― Chefsläkare Tove Wide

Tillbaka hos Raseborgs chefsläkare Tove Wide infinner sig den fråga många har ställt efter att kommuner börjat anlita privata vårdbolag och deras läkartjänster:

Från regionförvaltningsverket är man kritisk till telefonläkarna, man fördömer fjärrläkarsystemet. Har ni utvecklat systemet och hur tänker du själv?

- Jag uppfattar det så att varje invånare har rätt att träffa läkare och beställa tid på hvc. Det här är ett smidigare sätt. Vi får mera läkarbesök till boenden och hemmen på det här sättet. Det skulle kräva en hel del att producera själv.

- Telefontjänsterna ersätter inte läkarbesök och varje ny klient som skrivs in i Vård i hemmet får besök av läkare som kartlägger sjukdomar, medicinlistor, vårdplaner och hela paketet.

Chefsläkare Tove Wide ser telefonkontakten som ett komplement, men inget som ersätter de fysiska besöken.

- Det att man ringer två veckor efter ett läkarbesök för ett problem eller för att ett recept behöver förnyas är ett tillägg, inget som ersätter.

Och klarar läkaren av det utan att träffa patienten på nytt?

- Det kan hända att man kommer fram till att man behöver träffa patienten på nytt och då gör man så, säger Raseborgs chefsläkare Tove Wide.

Kostar det här i så fall extra?

- Om klientens tillstånd försämras skall extra besök ordnas. Detta ingår i den fasta avgiften.

Läkare Jan Selenius arbetsfält sträcker sig från Närpes till Hangö, han vårdar också äldre i Raseborg

4:24

Diskussion om artikeln