Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Antalet olyckor har minskat på riksväg 6 i Lovisa och Lappträsk - polisen: Den nya kameraövervakningen ger resultat

Från 2019
Kamerastolpe med plåtpolis.
Bildtext En av de nya plåtpoliserna i Liljendal.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

På sträckan Lovisa-Kouvola har antalet olyckor, enligt polisens statistik, minskat från 16 till 7. Medelhastigheten har också sjunkit.

I ett pressmeddelande redogör polisen för effekten av den nya kameraövervakningen. På riksväg 6 aktiverades stolparna i september, men de fanns på plats redan tidigare i år.

Polisens statistik visar att de nya stolparna för kameraövervakning längs riksväg 4 och 6 har minskat på antalet olyckor och sänkt hastigheterna på de aktuella vägavsnitten.

- Vi är nöjda att vi har lyckats förbättra trafiksäkerheten på dessa vägar där rikligt med väganvändare är i farten, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.

Kamerastolpe med plåtpolis.
Bildtext De nya kamerorna fungerar med radarteknik.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Inga dödliga olyckor

På sträckan Lovisa-Kouvola har antalet olyckor minskat under perioden april-september.

År 2016 inträffade 16 olyckor, men under samma period i år bara sju. År 2017 skedde elva och 2018 nio olyckor.

Enligt Trafikledsverkets automatiska hastighetsmätningar var snitthastigheterna också lägre under september-oktober i år. År 2016 registrerades hastigheten 91,5 km/h och 2019 hade den gått ner till 87,8 km/h.

Under perioden januari-augusti avled ingen på riksväg 6 varken 2019 eller 2018. Under nämnda period var antalet skadade fyra 2019 och tre 2018.

Nu heltäckande kameraövervakning

De nya stolparna för kameraövervakning restes hösten 2018 längs avsnitten Lusi-Vaajakoski och Lovisa-Kouvola. Övervakningen inleddes 11.7.2019 vid en övervakningspunkt.

Från bägge områdena har sammanlagt ca 2 100 böter eller ordningsböter och ca 1 800 anmärkningar delgivits.

Enligt polisinspektör Heikki Ihalainen utökades antalet trafiksäkerhetskameror stegvis under året.

- De nya kamerorna fungerar med radarteknik. Mätningen görs enligt samma trösklar för ingripande som med de gamla kamerorna och på ett avstånd av några tiotals meter före stolpen, säger han.

Diskussion om artikeln