Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Så skickar du in en dramaidé - Svenska Yle har nya rutiner för manusutveckling

Från 2020
Uppdaterad 14.01.2021 14:29.
Ett bildkollage med tre närbilder på karaktärer i finlandssvenska dramaserier, Oksana Lommi spelar i dramapodden Det som hände Liv och Mimosa Willamo spelar en huvudroll i webbserien Badrumsliv. Den sista bilden kommer från barndramaserien Steffi.
Bildtext Audioserien Det som hände Liv, webbserien Badrumsliv och barnserien Steffi är drama producerat av Svenska Yle 2019.
Bild: Svenska Yle / Five Corners Production Oy / Moilo Oy Ab/

Här är en checklista för vad du behöver när du pitchar en idé till en serie, film eller ett audiodrama för Svenska Yle, samt info om hur Svenska Yle jobbar för att utveckla dramaidéer och -manus.

Du kan pitcha projekt som är olika långt hunna för Svenska Yle. Vi tar emot allt från idéer till färdiga manus. Men, för att vi ska kunna ta ställning till ditt projekt är det viktigt att du beskriver det tillräckligt bra.

Här nedan är info om vilket material vi vill ha för att kunna ta ställning till ditt projekt. Om du har mer material än så, är det fritt fram att skicka in det också.

Längre ner i artikeln hittar du uppgifter om när du kan pitcha, vem som fattar beslut om Svenska Yles produktioner och vår nya praxis för att utveckla idéer och manus som vi tror på.

Checklista för dramaidéer

Du kan pitcha en idé, en manusskiss eller ett färdigt manus. Oberoende vilket du pitchar behöver vi en sammanfattning av ditt projekt för att kunna ta ställning till det.

Sammanfattningen av projektet ska innehålla:

 • Projektets namn
 • Genre, längd, antal avsnitt och målgrupp
 • Logline - handlingen sammanfattad i en mening som innehåller huvudkaraktär/karakatärer och berättelsens huvudkonflikt.
 • Synopsis - beskriver handlingen i korthet från början till slut och presenterar åtminstone huvudperson, huvudkonflikt och tema.
  Synopsis är beroende på produktionens längd samt om du också lämnar in manus, ungefär ¼ A4-1 A4.
 • Tema - en mening om vad berättelsen handlar om under ytan.
 • Kreatörens ord - berättar varför det här behöver projektet behövs just nu. Skrivs av manusförfattaren eller vid behov av producenten. I ordet framgår varför du eller ni vill göra projektet just nu och vilken relevans det har för Svenska Yles publik. Här kan du eller ni också berätta om utvecklingsidéer och visioner för förverkligandet. Kreatörens ord är ungefär ¼ A4-½ A4.
 • Kort CV eller beskrivning av manusförfattarens/arbetsgruppens tidigare arbetserfarenhet.

Skickar du också in manus, treatment eller textprov?
Om du har manus, treatment (utförlig beskrivning av handlingen i löpande text) eller textprov vill vi förstås läsa det också.
Vi vill gärna att manus/treatment har:

 • Sidnumrering
 • En pärm med manusförfattarens namn, produktionens genre & längd samt manusverisonens nummer & datum.

Ska jag pitcha som frilans eller produktionsbolag?

Svenska Yle producerar de flesta dramaproduktioner outhouse. Det betyder att Svenska Yle är beställare och att ett produktionsbolag producerar dramat. Det gäller till exempel de flesta tv-serierna och webbaserade visuella serierna. De här projekten ska pitchas på Svenska Yles pitchtillfälle.

Inom Svenska Yle (inhouse) har vi en regelbunden produktion av till exempel audiodrama och drama för barn. Svenska Yle kan också samproducera drama. Då utförs en del av arbetet inom Svenska Yle och en del av ett utomstående bolag.

Du som är frilans kan välja om du pitchar ditt projekt ensam eller tillsammans med ett produktionsbolag. Du har samma möjligheter som andra att få ditt projekt vidare till nästa stadium, men kanske blir ombedd att kontakta ett produktionsbolag.

Pitcha på Svenska Yles pitchtillfälle

Du kan pitcha din idé på Svenska Yles pitchtillfällen som ordnas två gånger per år.

Börja med att skicka in ditt material till Christoffer Forssell (förnamn.efternamn@yle.fi) senast en månad före pitch.

De projekt som går vidare får inbjudan till pitchen. Där tar den ansvariga Yle-producenten och resten av Svenska Yles innehållsledning del av din idé. Efteråt fattar den ansvariga producenten (Ted Forsström för barn, Isa Mårtenson för unga och Åsa Salvesen för vuxna) i samråd med innehållschef Christoffer Forssell och Svenska Yles utgivning, beslut om vilka koncept som vidareutvecklas för respektive målgrupp.

För att en idé ska bära måste den förverkligas av en arbetsgrupp som har kompetens att få den i mål. När du pitchar får du gärna presentera den arbetsgruppen.

Varken innehållschefen, utgivningschefen eller de ansvariga producenterna jobbar exklusivt med drama utan har hand om många andra produktioner för sina målgrupper eller utgivningsplattformar, både inhouse och outhouse.

Dramateamet hjälper dig vidare

Om Svenska Yle väljer att vidareutveckla ditt koncept får du feedback och utvecklingshjälp av Svenska Yles dramateam. Det jobbar med produktioner för alla målgrupper oberoende av format: audio, webb eller tv. Dramateamet kan också ge second opinion om manus och idéer i pitchen.

Dramateamet leds av producent Marina Meinander som har hjälp av två dramaturger, Are Nikkinen och Ulrika Bengts. Dramateamet har också hand om Svenska Yles audiodramaproduktioner tillsammans med inhouseregissör Jessica Edén.

Vi utvecklar projekt steg för steg

Svenska Yle beställer aldrig en färdig produkt utgående från en idé. Din idé kommer att utvecklas i omgångar med feedback av dramateamet och den ansvariga producenten. Om din idé får grönt ljus i pitchen kan du som nästa steg få beställning på ett treatment eller en manusversion 1.

Ett eventuellt produktionsbeslut fattas av den ansvariga producenten tillsammans med innehållschefen först när manuset är färdigt och godkänt.

Vem jobbar med drama på Svenska Yle?

Samproduktioner & avtal - Christoffer Forssell är innehållschef på Svenska Yle med ansvar för bolagets budget för svenskspråkiga samproduktioner, allt från livsstilsprogram till drama. Christoffer nås på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Christoffer Forssell
Bildtext Christoffer Forssell är innehållschef på Svenska Yle.
Bild: Kimmo Räisänen/Yle

Drama för barn - Ted Forsström är ansvarig producent för Svenska Yles barninnehåll och basar för allt från barndrama till BUU-klubben och Teen. Ted nås på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Ted Forsström
Bildtext Ted Forsström är ansvaring producent för barninnehållen på Svenska Yle.
Bild: Björn Fagerholm

Drama för unga - Isa Mårtenson är ansvarig producent för Yle X3M & Ung som innefattar allt från X3M:s morgonflöde till Arenans ungdomsserier. Du når Isa på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Isa Mårtensson är producent för Ung på Svenska Yle
Bildtext Isa Mårtenson är ansvarig producent för Yle X3M & Ung.
Bild: Björn Fagerholm

Drama för vuxna - Åsa Salvesen är ansvarig producent för Svenska Yle Drama, Kultur och Dokumentärer, som innefattar allt från kulturaktualiteter till större dramaserier. Du når Åsa på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

Åsa Salvesen, ansvarig producent för Kultur, Drama och Dokumentärer
Bildtext Åsa Salvesen är ansvarig producent för Svenska Yle Drama, Kultur och Dokumentärer.
Bild: Kimmo Räisänen/Yle

Dramateamet & Audiodrama - Marina Meinander tar emot idéer till audiodrama och leder jobbet med att utveckla alla Svenska Yles dramaproduktioner. Du når Marina på förnamn.efternamn@yle.fi. Eller via Yles växel 09 14801.

På bilden Marina Meinander
Bildtext Marina Meinander är producent för Svenska Yle Drama.
Bild: Mikko Koski/Yle

Are Nikkinen är dramaturg och jobbar med manusutveckling och skrivande. Du når Are på förnamn.efternamn@yle.fi eller på via Yles växel 09 14801.

Are Nikkinen
Bildtext Are Nikkinen är dramaturg på Svenska Yle Drama.
Bild: Piia Aho

Ulrika Bengts är dramaturg och jobbar med manusutveckling och skrivande. Du når Ulrika på förnamn.efternamn@yle.fi eller på via Yles växel 09 14801.

Ulrika Bengts
Bildtext Ulrika Bengts är dramaturg på Svenska Yle Drama.
Bild: Yle/Kati

Diskussion om artikeln