Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Är de östnyländska skolornas slalomresor snart ett minne blott? JO: Eleverna ska inte behöva betala för skolutflykter

Från 2019
Slalomskidare.
Bildtext Slalombacken är ett populärt alternativ då Kvarnbackens skola ordnar vintersportdag. Mellan 100 och 200 av skolans 400 elever har valt den programpunkten. Men nu måste den finansieras på annat sätt - eller slopas helt och hållet. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle / Hanna Othman

Nu är det slut på motionsdagar och lägerskolor där familjerna själva har stått för en del av kostnaderna. Det här efter ett beslut från JO. Många östnyländska skolor måste nu anpassa sig.

Kvarnbackens skola i Borgå hör till de skolor som drabbas. Kvaba har ordnat en vintersportdag där eleverna har kunnat välja mellan gratis aktiviteter och aktiviteter som kostar.

Till exempel har de elever som har valt att åka slalom betalat sitt eget liftkort och hyran för utrustningen om sådan behövs.

– Vi har sedan betalat bussarna dit och skidskola om det har behövts en lärare, säger rektor Anne Smolander. Sedan är det förstås lägerskolorna, men där har vi gått ut med att de som inte har deltagit i insamlingen också får vara med – det är inget hinder.

Anne Smolander
Bildtext Rektor Anne Smolander säger att eleverna själva har betalat sitt liftkort och hyran för skidutrustningen.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

I framtiden får skolorna alltså inte längre ordna aktiviteter som kostar för familjerna, fastän man också erbjuder kostnadsfria alternativ.

Enligt riksdagens biträdande justitieombudsman JO:s beslut delar skolorna då in eleverna i två grupper – och skolorna får inte skapa mer ojämlikhet mellan eleverna.

Utbildningsstyrelsen ska uppdatera sina direktiv till skolorna men önskar att skolorna reagerar på JO:s linjedragning redan nu.

Att samla in pengar för till exempel lägerskolor och motionsdagar är fortfarande tillåtet men då ska de insamlade pengarna användas alla elever till godo.

Å andra sidan tror jag att det inte är så lätt för en förälder att kontakta skolan och säga att vårt barn skulle vilja åka slalom men vi kan inte betala

Anne Smolander

Hur har ni tänkt kring till exempel vintersportdagen hittills?

– För ganska många år sedan kom det ett direktiv om avgiftsfrihet och då diskuterade vi rektorer saken och resonerade att det är okej om det finns ett gratis alternativ man kan delta i, säger Anne Smolander vid Kvarnbackens skola.

Det har alltid varit möjligt att ordna så att eleven kan delta till exempel i slalomresan ändå, trots att familjen inte har råd. Men skolan har inte fått några förfrågningar om ifall den kan stå för kostnaderna.

– Å andra sidan tror jag att det inte är så lätt för en förälder att kontakta skolan och säga att vårt barn skulle vilja åka slalom men vi kan inte betala. Samma gäller säkert för lägerskolorna men där har vi som sagt gått ut med att man får delta oberoende om man har deltagit i insamlingen eller inte.

Smolander är osäker på om andra skolor i Borgå har ett liknande system som Kvaba. Hon säger ändå att hon vet att väldigt många skolor har vintersportdagar.

Likadan praxis i andra östnyländska skolor

Den svenska utbildningschefen Rikard Lindström är inte heller säker på hur många skolor som berörs.

– Feedbacken jag fick då jag skickade ut info om de nya direktiven tyder ändå på att det här är en utbredd praxis. Men det är bra att Utbildningsstyrelsen kommer med direktiv, säger han.

Det är inte bara Borgåskolorna som har ordnat utflykter där familjerna själva betalar för åtminstone en del av utflykten.

I Lovisa säger utbildningschef Timo Tenhunen att man har ordnat sådana aktiviteter i mindre skala. Däremot har det inte handlat om tvång.

– Vi har själva ett barn i Lovisavikens skola, som nyligen ordnade en resa till Bokmässan. Då betalade de som ville åka fem euro på man, säger Tenhunen. Jag har också för mig att man själv har betalat liftkortet i samband med slalomresor.

Ofta kan vi ordna roligt program om man själv betalar en liten del. Om det inte får kosta så finns det nog en stor risk att skolan väljer att inte ordna aktiviteten

Timo Tenhunen, utbildningschef i Lovisa

Lovisaskolorna har också ordnat lägerskolor, främst på vårdnadshavarnas initiativ.

Där har klasserna samlat in pengar för att bekosta lägerskolan och alla har fått vara med oberoende av om de har deltagit i insamlingen eller inte.

– Sedan har vi redan länge gjort så att vi har ordnat saken utan desto större väsen om det visar sig att en familj inte har råd, säger Tenhunen.

Cafét vid Kokonbacken.
Bildtext Att eleverna betalar för liftkortet under en slalomresa är ett typiskt exempel på kostnader för skolutflykter. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle / Hanna Othman

Timo Tenhunen ser också en liten risk med de nya direktiven. Kommunerna måste noga överväga vad de har råd med och inte råd med.

– Ofta kan vi ordna roligt program om man själv betalar en liten del. Om det inte får kosta så finns det nog en stor risk att skolan väljer att inte ordna aktiviteten över huvud taget, och då kan det hända att eleverna till en del förlorar sådant roligt program som man annars skulle ha.

Tenhunen konstaterar trots allt att staden måste anpassa sig enligt de nya direktiven. Frågan kommer upp till diskussion inom kort.

Tf bildningsdirektör Hannu Ollikainen i Sibbo säger också han att en del skolor ordnat utflykter och program som kostar.

Ett typiskt exempel är just slalomresor där eleverna själva betalar liftkortet.

Frågan är om skolan kan betala

Men hur går det nu för Kvarnbackens skola i Borgå, och den vintersportdag som ska ordnas det här läsåret?

– Om en dryg vecka har vi ett rektorsmöte där vi har det här på agendan. Då funderar vi på vad det betyder för skolorna och om det blir förändringar, säger rektor Anne Smolander.

En möjlighet är att skolan ordnar en insamling för att täcka kostnaderna för slalomresan. En annan möjlighet är att skolan bygger upp ett program där inget kostar och alla har möjlighet att delta gratis.

En tredje möjlighet är att skolan betalar slalomresan för de elever som vill delta.

Där måste bland annat Kvaba kolla om de budgeterade medlen nästa år räcker till. Klart är ändå att det handlar om stora kostnader.

– Vi är en väldigt stor skola och har många elever som åker slalom privat och vill göra det också den dagen. Det handlar om kanske 150 elever i slalombacken, eller till och med så mycket som hälften av alla skolans elever, säger Smolander.

Kommuntorget var först med nyheten om att Kvarnbackens skola drabbas av de nya bestämmelserna.

19.11.2019: Skolorna får inte längre ordna aktiviteter som kostar för eleverna - vi hör östnyländska kommentarer om detta

20:07