Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Verksamheten på Karinahemmet förändras – svårt dödssjuka ska vårdas på Kaskenlinna sjukhus, inte i den hemlika miljön på Hirvensalo

Från 2019
Uppdaterad 19.11.2019 09:01.
Karina-hemmet i Åbo
Bildtext Karinahemmet ska nu också ta hand om den palliativa enheten i Moikois.
Bild: YLE/Nora Engström

Nästa år då hospicehemmet Karina på Hirvensalo i Åbo öppnar på nytt kommer verksamheten där att förändras. Det bekräftar Päivi Pietari (SDP) som är ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Åbo.

Tidigare fokuserade Karinahemmet enbart på vård i livets slutskede. Men efter att Åbo stad tar över verksamheten kommer hemmet också att erbjuda palliativ vård, där vårdtiderna är längre.

- Åbo stad behövde förr bara 10 platser för vård i livets slutskede. Nu kommer Åbo att hyra 18 platser. Det betyder att man också måste hitta en verksamhet som gör att alla platser fylls, säger Päivi Pietari.

Yle Åboland har talat med en tidigare anställd vid Karinahemmet som är orolig för den framtida hospicevården i Åbo.

Tidigare fanns möjligheten att välja var man ville dö och bli vårdad i livets slutskede. Patienten kunde då välja den hemlika miljön vid Karinahemmet på Hirvensalo.

- Men jag är rädd för att den här möjligheten inte bibehålls, säger personen.

Tonar ner skillnader

Nämndordförande Päivi Pietari vill ändå tona ner de framtida skillnaderna. Enligt henne är det närmast dödssjuka patienter som behöver läkarvård som kommer att få en plats på Kaskenlinna sjukhus där det är nära till läkare.

- Andra patienter som inte behöver läkarvård i livets slutskede kan säkert få en plats på Karinahemmet också i framtiden. Åtminstone kommer man att kunna framföra önskemål om var man vill bli vårdad, säger Pietari.

På Karinahemmet är miljön hemlik och hemmet har haft plats för familjemedlemmar som vill vara tillsammans med den som snart ska dö.

Det har också gått att ordna med övernattning. På Kaskenlinna är miljön mer lik ett sjukhus och endast några rum är enpersonsrum.

Pietari kan ändå inte säga hur den slutgiltiga planen kommer att bli eftersom vissa detaljer ännu ska diskuteras med tjänstemän på nämndens möte på onsdag.

För att personalens yrkeskunskap ska bibehållas kan det också bli aktuellt med någon form av rotation.

- Anställda vid Karinahemmet kunde jobba en tid vid Kaskenlinna och tvärtom, säger Pietari.

Eftersom verksamheten vid Karinahemmet förändras kommer enheten att byta namn till den palliativa enheten i Moikois.

Vården vid Karinahemmet på grundnivå i fortsättningen

Social- och hälsovårdsministeriet delar upp vård i livets slutskede i tre kravnivåer: A-, B- och C-nivå. Den vård man tidigare gav vid Karinahemmet låg på B-nivån, i fortsättningen ger man vård på A-nivå.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets direktiv innebär A-nivån den typ av grundläggande palliativa vård som ska finnas på varje hälso- och socialvårdsenhet. A-nivåns enheter är till exempel en bäddavdelning på sjukhuset eller hälsovårdscentralen, eller ett intensifierat serviceboende.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet utgörs patienterna på A-nivån av sköra patienter med ett svagt allmäntillstånd på grund av hög ålder eller en långsamt framskridande kronisk sjukdom. Patienterna har en lindrig och stabil sjukdomsbild och ett förutsägbart vårdbehov - till exempel en minnessjukdom.

Patienter på B-nivån, som tidigare kunde vårdas på Karinahemmet, är till exempel cancerpatienter med ett snabbt avancerande sjukdomstillstånd eller patienter med behov av vård dygnet runt på grund av smärtor eller andningsproblem.

Enheter som ger vård på B-nivå är enligt social- och hälsovårdsministeriet hemliknande vårdmiljöer - till exempel hemsjukvården, hospicehem och polikliniker för palliativ vård. Personalens huvudsakliga uppgift är att vårda patienterna i livets slutskede.

Social- och hälsovårdsministeriets direktiv kan du läsa mer om här.

Artikeln har uppdaterats med detaljer kring vårdnivåer.

Diskussion om artikeln