Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Unga förstår inte vad som händer när en människa blir slagen" – vad ska myndigheterna göra när en 16-åring begått brott sedan han var åtta?

Från 2019
Anonym ungdom som viftar med väska.
Bildtext Både polisen och socialarbetarna anser att unga numera allt oftare är våldsamma mot varandra. Förutom slag och sparkar används knivar och käppar, enligt polisen.
Bild: Yle / Peter Sjöholm

Både socialarbetare och polisen anser att unga numera oftare tar till våld. Polisens statistik visar att antalet fall av misshandel som begås av unga under 15 år har ökat i år i Esbo och Grankulla. Fyra killar misshandlade en ung kille i Grankulla i våras. En av dem började begå brott när han var åtta år gammal. Hur borde samhället reagera?

Det är en natt i maj 2019. Ett gäng omringar en ung kille vi valt att kalla Johannes vid Grankulla tågstation. Det är ännu 15 minuter tills tåget kommer.

"Är du gangsta?", frågar någon av Johannes.

Någon tar hans solglasögon och prövar dem och han tillfrågas om han vill köpa ”piri”, det vill säga amfetamin.

En 17-årig kille, som vi kallar Rasmus, försöker ta Johannes plånbok från hans bakficka. En 16-årig kille, som vi kallar Simon, tar fram ett vapen och pekar på Johannes hals eller haka.

Johannes försöker slingra sig från situationen men förhindras. Därefter inleds misshandeln.

Två sparkar mot ryggen när offret redan ligger

En 17-årig kille, som vi kallar Joel, slår Johannes som i självförsvar slår Rasmus. Då kommer en fjärde kille med, en 15-åring som vi kallar Max.

Killarna skuffar ut Johannes på tågspåret och fortsätter slå. Max och Joel slår Johannes med knytnävarna mot huvudet och övre kroppen. Simon kastar en stor sten mot Johannes.

Han gör en så kallad hoppspark mot ryggen på Johannes, som faller med ansiktet före mot asfalten

Därefter avlägsnar sig killarna från tågspåret. Johannes tar sig med stapplande steg bort från tågspåret, men misshandeln är ännu inte över.

Tre av killarna följer efter Johannes. Rasmus är en av dem och han gör en så kallad hoppspark mot ryggen på Johannes, som faller med ansiktet före mot asfalten. Därefter sparkar han ännu Johannes i övre ryggen två gånger.

En perrong på en tågstation. Det är en mulen höstdag. En man står vid en byggnad på stationen.
Bildtext En del av misshandeln skedde på tågspåret vid Grankulla tågstation.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Gör ont att öppna munnen

Johannes försöker ta sig upp men då sparkar Simon honom i bakhuvudet så han på nytt faller med huvudet före mot asfalten.

Johannes förs till sjukhus samma natt. Hans högra kindben är allvarligt skadat. Det gör ont att öppna munnen och han har svårt att äta.

I slutet av oktober dömdes de fyra killarna som misshandlade honom för grov misshandel som ung person och två av dem för rånförsök som ung person.

Simon och Rasmus får 1 år och 6 månaders villkorligt fängelse och 20 timmars samhällstjänst. Max får 1 år och 5 månaders villkorligt fängelse samt samhällstjänst i 20 timmar medan Joel får 10 månaders ungdomsstraff. Dessutom döms de betala skadestånd till Johannes.

15-17-åringar döms till tre fjärdedelar av det straff en myndig skulle få för motsvarande brott. Under 15-åringar kan inte dömas för brott.

Skrattade då film av misshandeln spelades upp

Samtliga fyra dömda killar är klienter inom barnskyddet och har begått flera brott trots att de är minderåriga. De är födda 2002 och 2003.

Enligt domen har Simon, som fyllde 16 dagen innan misshandeln, varit misstänkt för 17 brott mellan åren 2011 och 2019. Det betyder att han bara var åtta år gammal när han första gången misstänktes för brott.

Simon och Rasmus och en tredje kille är åtalade för ett rån som ska behandlas i rätten i december.

I domen står att Rasmus under rättegången inte verkar ha förstått allvaret i det han gjort. Han skrattade då en film av misshandeln från en övervakningskamera spelades upp i rätten. Först när domaren ingrep lugnade han sig.

"Det är ett oroväckande fenomen"

Bland socialarbetarna vid barnskyddet i Esbo centrum anser man att ett våldsamt beteende bland unga blivit mer vanligt.

- En orsak kan vara avsaknaden av betydelsefulla vuxna och betydelsefullt innehåll i livet, som hobbyer, säger socialarbetare Jessica Karnell.

Vid polisen har man en liknande uppfattning om att tröskeln har sjunkit bland unga att ta till våld.

- Det är ett oroväckande fenomen. Det finns inte bara en orsak till det utan det handlar om ett samhälleligt problem. Unga förstår inte vad som händer när en människa blir slagen eller hotas med kniv. För att inte tala om att använda kniven, säger kommissarie Hannu Väänänen vid den förebyggande enheten vid Västra Nylands polisinrättning.

Väänänen säger att unga allt oftare också går omkring med knivar och käppar.

Visar att antalet misshandelsfall där den misstänkta är under 15 år har ökat i Esbo.

Fotnot: För 15-17-åringar syns ingen ökning av anmälda misshandelsfall i Esbo men nog i Grankulla. I Grankulla var antalet misshandelsfall där den misstänkta är under 15 år 1 fall både år 2017 och 2018 medan antalet 2019 hittills är 6. I Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda har misshandelsfallen där den misstänkta är under 15 inte ökat.

"Det kan inte lösas av en myndighet eller en förälder"

Vad borde då göras för att få stopp på en ung person som begår brott?

- Det kan inte lösas av en myndighet eller en förälder. Normalt kräver det långsiktigt arbete av flera myndigheter där orsakerna till marginaliseringen utreds, säger Väänänen.

- Det här arbetet involverar barnskyddet, socialarbetet, ungdomsarbetet, utbildningen, polisen och rättsväsendet. Vi diskuterar med unga som begår brott och utreder orsakerna. Vi pratar om hur problemen kan lösas och om det finns något som får den unga att sluta begå brott, till exempel utbildning, hobbyer eller boendeplats.

Väänänen påpekar att unga som begår brott kommer från alla samhällsklasser. Han understryker att alla unga som är klienter inom barnskyddet inte begår brott.

Poliskommissarie i blå uniform.
Bildtext Hannu Väänänen leder gruppen för förebyggande verksamhet vid Västra Nylands polisinrättning.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Centralt hur den unga själv och föräldrarna förhåller sig till brottet"

Jessica Karnell och hennes kollega Anna Palmgren vid barnskyddet i Esbo centrum kan inte utan all bakgrundsinformation ta ställning till hur barnskyddet borde agera gällande 16-åringen som har misstänkts för flera brott.

- Får barnskyddet reda på att den unga begår brott inleds en kartläggning av familjens och den ungas situation för att förebygga fler brott.

Vilka metoder barnskyddet använder varierar beroende på situationen och vilken typ av brott som den unga begått.

Karnell och Palmgren understryker att varje situation är unik och därför går det inte att agera på samma sätt i alla fall.

- När vi gör vår kartläggning är det centralt hur den unga själv och föräldrarna förhåller sig till brottet. Om den unga eller föräldrarna inte inser allvaret är situationen en annan än om de gör det.

"Upprepas beteendet finns troligtvis flera problem i bakgrunden"

Att unga någon gång begår ett brott är inte särskilt ovanligt, poängterar socialarbetarna Karnell och Palmgren.

- En del gör det bara en gång medan det för andra blir ett beteende som upprepas. Om beteendet upprepas finns det troligtvis flera problem i bakgrunden. Då är det viktigt att beakta skolgången, hemförhållanden, vänskapsrelationer och den ungas psykiska välbefinnande, säger Karnell.

Misshandeln på Grankulla tågstation utfördes av fyra killar, som alla har åtalats för flera brott under de senaste åren. Det är ändå svårt för socialmyndigheterna att begränsa vem en ung person umgås med också fastän det är uppenbart att umgänget har negativ inverkan.

Föräldrarna har i första hand ansvar för barnets uppfostran

Karnell och Palmgren påpekar att föräldrarna i första hand har ansvar för barnets uppfostran. Men barnskyddet kan stödja föräldrarna om det behövs.

Ett sätt är att en ung placeras på en anstalt längre bort från sin vanliga omgivning. Placeringar inom barnskyddet kan ske inom öppen vården eller vara ett omhändertagande.

"Om en vuxen tillbringar tid med sitt barn är barnet mindre utsatt för dåligt inflytande"

Kommissarie Hannu Väänänen lyfter upp föräldrarnas ansvar för sina barn.

- Om en vuxen tillbringar tid med sitt barn är barnet mindre utsatt för dåligt inflytande. Men om föräldrarna ger över omsorgen till någon annan eller låter barnet bestämma själv finns en risk för dåligt inflytande.

- Att ge av sin egen tid och vara intresserad av vad ens barn gör är en investering i barnets framtid. Det behöver inte vara en dyr hobby utan räcker med att man umgås med sitt barn. Det är det bästa sättet att undvika problem. Det finns inga garantier men det möjliggör i alla fall en bra framtid.

Diskussion om artikeln