Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Professor: Att jäv diskuterades i Kaskö var ingen slump utan taktik

Från 2019
Statsvetare Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Professor Kim Strandberg säger att Kasköborna måste enas och dra åt samma håll för att kunna fixa ekonomin.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Frågan kring fusion avgjordes redan i början av fullmäktigemötet i Kaskö då jävsproblematiken kom upp. Det säger Kim Strandberg, professor i statskunskap vid Åbo Akademi. - Att jäv diskuterades var ingen slump utan taktik.

Att man från både ja- och nejlägret tagit kontakt med Kommunförbundet på förhand kring jäv visar att båda parterna var förberedda på en diskussion om jäv.

- Man försökte gardera sig från båda hållen, säger Kim Strandberg, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

- Man visste ju att det blir en röst som avgör, men vägen dit var nog inte alls som jag hade kunnat förutse, säger Strandberg.

Ovanligt förfarande av fullmäktige

Strandberg kan inte säga hur ofta det röstas om jäv i fullmäktige. Det vanliga är att den jäviga själv meddelar om man är jävig eller ej. Men han har en känsla av att det är ovanligt.

- Jag var i kontakt med en kollega som kunde berätta att det är väldigt ovanligt. Familjeförhållanden eller ekonomisk vinning brukar vara orsaker till jäv- och det var de argumenten man försökte föra fram under mötet, men det är lite fråga om. En kommunfusion gäller ju alla i en kommun.

Beslutet mot en fusion kommer att överklagas till förvaltningsdomstolen - något som inte förvånar Strandberg.

- Det var jätteväntat. Det skulle ha blivit besvär oavsett. Det har vi sett tidigare också. Det tenderar att bli så eftersom en fusion rör upp så många känslor och folk har svårt att acceptera ett nederlag.

"Samarbetsförhandlingar oundvikligt"

Kaskös ekonomiska situation har blivit kallad katastrofal, bland annat av styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Kaskö har gått på minus fem år i rad och staden lånar i dag till driften. Hur ska staden klara framtiden?

- Det blir samarbetsförhandlingar, det har man ju tidigare sagt att är nödvändigt. Andra utmaningar är befolkningsstrukturen och att det är svårt att locka företag till staden.

Hur ska Kaskö enas efter fusionsrumban?

- Något måste göras åt ekonomin - alla vet det. Och jag tror att just det kommer att hjälpa dem gå vidare. Alla måste dra åt samma håll och tämligen snabbt. Men det måste funka. Det finns en självständig stad som ska styras vidare i svåra tider, säger Strandberg.

Diskussion om artikeln