Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Delta i luciainsamlingen via Tongåvan – pengarna går till kamratstöd och avlastning i familjer som kämpar med vardagen

Från 2019
Uppdaterad 29.11.2019 19:01.
familjer på läger vid grillen
Bildtext På familjekraftslägren får barnen leka och föräldrarna umgås med andra vuxna.

Också i år deltar Tongåvan i luciainsamlingen, som samlar in pengar för att på olika sätt stöda barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. Det handlar om avlastande läger, om samtalsgrupper för barn som upplevt våld, och olika gruppsamtal.

I fjol slog luciainsamlingen nytt rekord och drog in över 193 000 euro. Pengarna har använts till olika ändamål: familjekraftsläger, att tala om våld i nära relationer genom projektet Trappan och i föräldrakraft-grupper.

Så här kan du stöda insamlingen

Betala in på konto:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Du kan också stöda insamlingen genom att betala in önskad summa via MobilePay till numret 61638.

Pengarna går till att stöda utsatta familjer

Folkhälsans familjekraftsläger ger utsatta familjer en chans att vila upp sig, fira semester och göra vad de vill och känner för, utan vardagsplikter.

- Familjerna har olika behov och preferenser. En del vill vara med om allting, medan andra vilar, är för sig själva, vill vara på tu man hand med partnern, eller tillbringar tid med barnen, säger Katarina Fagerström, som är sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan

- Viktigast är att de får en paus från den stressiga vardagen för att känna efter vad de behöver och ladda batterierna.

en familj med fyra barn
Bildtext Familjen Skuthälla har deltagit i familjekraftsläger.
Bild: Folkhälsan/Susanne Skata

Lägren riktar sig inte till någon viss typ av familjer eller familjekonstellationer, utan till dem som inte har förutsättningar att åka på semester.

Det kan handla om en akut kris, en svårhanterlig vardag eller inkomst- och hälsorelaterade svackor.

Föräldrar som deltagit i lägren berättar att de känt sig stärkta direkt efter lägren och också under en längre tidsperiod efteråt.

För barnen har det gett ett livslångt minne av att ha fått ett aktivitetsfyllt lov. I synnerhet då familjen lever med ekonomiska svårigheter uppskattar barnen att få åka på läger.

Familjerna ansöker om att få komma med på lägret och ska då lämna in ett utlåtande av till exempel en socialarbetare i hemkommunen om behovet av stöd.

Våld i nära relationer

När föräldrarna är utmattade och utsatta kan det leda till våld i nära relationer. Folkhälsan jobbar med en metod som kallas Trappan.

Metoden går ut på att man systematiskt via 4-8 samtal går igenom det som barnet eller den unga har upplevt. I det våldsförebyggande arbetet ligger fokus på barnen.

träfigurer som föreställer familj
Bildtext Familjevåld sätter spår hos alla i en familj.
Bild: (c) Hanna Blomqvist / Folkhälsan

I situationer där barn har blivit åskådare till våld behöver de få en möjlighet att hitta ord på sina upplevelser, trots att de kanske inte själva blivit utsatta för våldet.

Forskning visar att våld påverkar hela kroppen, och till och med hjärnans funktionsförmåga.

Kamratstöd för tonårsföräldrar

För många föräldrar är det en utmaning att ha tonårsbarn, och frigörelsen från familjen kan ta sig häftigt i uttryck.

I Folkhälsans verksamhet kan föräldrar få stöd av gruppsamtal, där de får uppleva att de inte är ensamma i sin situation och att varje familj är unik.

Folkhälsan har en lång erfarenhet av gruppstöd för föräldrar med tonårsbarn.

Under år 2015 fortsatte pilotprojektet med Föräldrakraft bland föräldrar med ungdomar i riskzonen i samarbete med sociala myndigheter (skolkuratorer och barnskyddets socialarbetare) i några kommuner.

Luciainsamlingen startar fredagen den 22.11.2019 klockan 19.20 i Tongåvan i Yle Vega.