Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Skolplanscher - idag ser vi dem gärna som inredningsdetaljer, men under 70 år bidrog de till att fostra goda samhällsmedborgare

Från 2019
Kolibrier, Lehmanns djurtavlor, Tyskland, cirka år 1900.
Bildtext Lehmanns kolibrier hör till de planscher där färgerna inte bleknat. Tryckt i Tyskland, cirka år 1900.
Bild: Kuurojenmuseon kokoelma

Skolplanscher utgjorde en viktig del i skolundervisningen redan från slutet av 1800-talet. De stora, färggranna planscherna importerades till en början från Tyskland och England.

I Finland infördes folkskolan år 1866, efter ett par årtionden av ivrigt debatterande kring hur folkbildningen borde läggas upp. Skolböckerna innehöll vid den här tiden få bilder och de som fanns var små och svartvita.

I den kontexten var de färggranna skolplanscherna spännande och öppnade upp nya världar.

Skolplanscherna tillverkades främst i Tyskland och England och var dyra i inköp. På grund av det användes planscherna i upp till 60-70 år.

En tiger och en berguv på gamla skolplanscher.
Bildtext Det exotiska djurlivet möter det inhemska.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

Allt från Jesu liv till arbete i verkstäder

Barnen fick lära sig om yrken, djur, natur, kulturer, religion, historia, det egna landet och hälsokunskap på ett tydligt kategoriserat och lättbegripligt sätt.

Skolplanscherna visade alltifrån exotiska länder till maskrosens delar, Jesus vid nattvarden och vad som händer i en metallverkstad.

På Österbottens museum i Vasa visas som bäst en utställning med gamla skolplanscher. Planscherna har lånats in från Dövskolan i Borgå. Den här typen av planscher var vanliga i alla skolor.

Ett klassrum som det såg ut på folkskolans tid.
Bildtext Ett klassrum som det såg ut på folkskolans tid.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

– Ännu när jag gick i skolan använde vi den här typen av planscher. Det var en spännande stund när planschen plockades fram, säger Minna Vihla som är forskare på Österbottens museum.

De flesta av skolplanscherna är blekta i färgen, men ändå fångar de lätt betraktarens intresse.

På en av planscherna ser vi hur en kinesisk adelsfamilj klär sig och också detaljer som solfjäder, pipa och lång hårfläta på en av männen.

Den vite mannen finns i centrum av bilden och omges av en afrikan, indian och så vidare

På andra planscher ser vi hur olika afrikanska stammar levde och jagade, hur indier bär hem en död tiger, eskimåer och deras iglor.

På en annan plansch står en plantageägare och samtalar med en av sina slavar. Vid sidan håller han sin piska.

– Det här hör till undantaget. Vi har inte hittat så många planscher som vi idag reagerar på som rasistiska, säger Minna Vihla.

Men hon visar på ännu ett exempel där olika rasers huvudtyper visas. Den vite mannen finns i centrum av bilden, omgiven av andra raser.

En gammal skolplansch som visar olika raser i form av porträtt. DEn vite mannen i mitten, andra raser runt omkring.
Bildtext En gammal skolplansch som visar olika raser i form av porträtt. Den vite mannen i mitten, andra raser runt omkring.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

Religion och historia mycket viktiga

Skolplanscherna planerades av foskare och personer som arbetade inom skolväsendet, i samarbete med konstnärer. Planscherna är vanligen litografier, det vill säga stentryck

När man tittar på skolplanscherna idag häpnar man över hur allmänbildade barnen måste ha blivit med hjälpa av planscherna.

De engelska relgiösa planscherna var de mest färggranna. Det är också deras färger som klarat tidens tand bäst

– Den kristna uppfostringstraditionen och kristendomens tolkning av världen låg som grund för läroplanen i folkskolan. Följaktligen ansågs de planscher som behandlade religionen vara viktigast.

De här planscherna importerades från England och var de mest färggranna. Det är också deras färger som klarat tidens tand fram till våra dagar bäst.

Jesus botar en sjuk kvinna på en gammal skolplansch.
Bildtext Jesus botar en sjuk kvinna. De religiösa planscherna hörde till de viktigaste.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

Konstnärerna bakom skolplanscherna är för det mesta okända men de högkvalitativa engelska planscherna, som gjordes av kända konstnärer som William Henry Margetson, är ofta signerade.

Historia hörde, tillsammans med religion, till de viktigaste läroämnena. Historieundervisningen strävade efter att fostra goda fosterländska medborgare med kännedom om det egna landets förflutna.

Boken om vårt land och Fänrik Ståls sägner utgjorde ryggraden i undervisningen, men man studerade också världshistorien med hjälp av tyska planscher.

Finsktillverkade planscher visar finländsk förhistoria.
Bildtext Finsktillverkade planscher visar finländsk förhistoria.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

"Allmogen lat av naturen"

Eftersom de bildade klasserna ansåg att allmogen var lat av naturen, var det angeläget att inpränta vikten av arbete i skolbarnen.

Livet på landsbygden och dygder som flit och sparsamhet utgjorde idealet ända in på 1950-talet.

Olika hantverk presenterades med hjälp av tyska planscher. På de här planscherna syns ockå könsrollerna tydligt.

– Kvinnornas viktigaste uppgifter var moderskapet och arbetet inom hemmet. Männen var händiga, kraftfulla och energiska arbetare, säger Minna Vihla på Österbottens museum.

Man skulle veta sin plats och fylla den så bra som möjligt.

Påtslagare ur serien Meinholds hantverksbilder. Felix Eiβner, Tyskland före år 1904.
Bildtext Plåtslagare ur serien Meinholds hantverksbilder. Felix Eiβner, Tyskland före år 1904.
Bild: Kuurojenmuseon kokoelma

Hälsa, hygien och fosterländskhet

Kring sekelskiftet 1900 började man fästa vikt vid hälsa och renlighet. Hälsa och moral hängde samman och sjukdomar var ett socialt problem.

En bra människa var frisk och ren. Levde du under dåliga förhållande hade du dig själv att skylla.

Via barnen skulle kunskapen om vikten av rätt kost, renlighet, vila och motion spridas till hemmen.

Friska medborgare var arbetsföra och kunde bygga en frisk och stark nation - helt enkelt vara till nytta för fosterlandet.

En gammal skolplansch som visar att man ska täcka för munnen och vända bort ansiktet när man nyser.
Bildtext Är det härifrån uppmaningarna om att täcka för munnen och vända bort ansiktet när man nyser härstammar?.

Inhemska planscher kom på 1900-talet

En bit in på 1900-talet började finländska förlag trycka skolplanscher som behandlade ämnen som finländsk flora och fauna samt historia och geografi.

Behovet uppstod eftersom utländska skolplanscher inte motsvarade de inhemska förhållandena.

Om barnen lärde känna sitt vackra fosterland så främjdes fosterländskheten. Naturlandskap, städer och byar avbildades av konstnärer som Vihtori Ylinen, Kustaa Heikkilä och Eetu Isto.

Midsommarnatt i Aavasaksa hörde till de viktigaste bilderna. Orten var nog mer känd då än idag, funderar forskare Minna Vihla.

Valistus gav ut planscher med inhemska fåglar tecknade av bland andra Matti Karppanen, medan de första finländska växtplanscherna publicerades av förlaget Otava år 1903.

Växtplanscherna planerades av Johan Lindén, som var seminarieföreståndare, och tecknades av konstnären Ebba Masalin.

Kännetecknande för Ebba Masalins planscher är deras svarta botten. Planscherna såldes ännu på 1960-talet. Idag ser vi gärna Masalins växtplanscher, både i original och i nytryck, som inredningsdetaljer.

Inhemsk skolplansch föreställande potatisplanta, ritad av Ebba Masalin.
Bildtext Inhemsk skolplansch föreställande potatisplanta, ritad av Ebba Masalin.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

De vackraste skolplanscherna visas på Österbottens museum till sista mars 2020.

Museets årligen återkommande evenemang Barnens jul kommer att hållas i samband med utställningen.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln