Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL vill ha nationella kvalitetsregister för att granska kvalitén på hälsovården i Finland

Från 2019
Stetoskop upphängt på en vägg.
Bildtext Kvalitetsregistren skulle samla information om vårdens säkerhet, effektivitet och kundorientering.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Institutet för hälsa och välfärd, THL, anser att det är väsentligt att förstärka den nationella granskningen av hälsovårdens kvalitet. För att göra det vill THL grunda nationella kvalitetsregister.

Kvalitetsregistren skulle samla information om vårdens säkerhet, effektivitet och kundorientering. Registren skulle enligt THL vara ett verktyg för att jämföra och förbättra vården som patienterna får.

För att organisera arbetet med kvalitetsregistren vill THL grunda ett kvalitetsregistercentrum, vars uppgift skulle vara att stöda och styra granskningen av vården genom att skapa och uppehålla registren.

- Vi menar att det är extremt angeläget att få det här till stånd. Egentligen borde man ha haft kvalitetsregister redan för många år sedan, säger Pia Maria Jonsson som är ledande expert på THL.

Det är egentligen väldigt oetiskt att erbjuda vård utan att känna till vilka effekter den kan ha på patienterna

Pia Maria Jonsson, ledande expert på THL

Enligt Jonsson måste man få bättre kontroll över vårdens kvalitet.

- Om vi börjar vid hälso-, sjuk- och åldringsvården så är det ju helt uppenbart att det finns brister, men vi har ingen klar bild över hurudan kvalitén är på olika håll eller var den brister och varför.

- Det är egentligen väldigt oetiskt att erbjuda vård utan att känna till vilka effekter den kan ha på patienterna, säger Jonsson.

THL anser att grundfinansieringen av de nationella kvalitetsregistren borde ingå i statsbudgeten.

Enligt rapporten, som THL gav ut på onsdagen, skulle det försäkra att det i hela landet finns förutsättningar att erbjuda hälsovård av hög kvalitet.

THL:s uppskattning är att arbetet för de nationella kvalitetsregistren skulle kosta ungefär 18 miljoner euro under de fyra första verksamhetsåren.

Diskussion om artikeln