Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nästa debatt om kommunfusion flammar upp i Kaskö, förutspår kommunforskare Siv Sandberg – hon önskar att debatterna skulle handla om sak och inte om teknikaliteter

Från 2019
Siv Sandberg.
Bildtext Siv Sandberg är inte imponerad av jäv-debatten i elfte timmen.
Bild: Yle/Lina Frisk

Kaskö tackade nej till Närpes efter en stormig debatt och omröstning i fullmäktige. Utdragna besvärsprocesser är att vänta, men kommunforskare Siv Sandberg förutspår ändå att nästa fusionsdebatt i Svenskfinland trots allt landar på precis samma plats som nu.

Fullmäktige i Närpes tackade ja till en fusion med Kaskö. Men i Kaskö sade fullmäktige nej efter en jämn omröstning där rösterna föll 9-8.

Två ledamöter i Kaskö byttes ut i sista stund på grund av anklagelser om jäv.

Enligt förhandstippningarna skulle resultatet ha sett annorlunda ut om det var de ordinarie ledamöterna som hade suttit kvar i fullmäktigesalen.

Det ger ju medborgarna en bild av att politik bara är ett spel där man kan använda vilka instrument man råkar ha till hands utan att tänka på slutresultatet

Siv Sandberg, kommunforskare

Kommunforskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi är inte förvånad.

– Man brukar nog ofta använda kommunallagens alla paragrafer när frågor blir så här eldfängda. Vi har sett liknande situationer i tidigare omröstningar.

Några stilpoäng delar Sandberg inte ut för debatten om jäv i elfte timmen.

– Det ger ju medborgarna en bild av att politik bara är ett spel där man kan använda vilka instrument man råkar ha till hands utan att tänka på slutresultatet.

– Därför skulle man ju hoppas att man som politiker skulle vara så pass statsmannamässig att man på förhand kommer överens om de tekniska spelreglerna. Man börjar inte strida om teknikaliteterna utan diskuterar för och emot sakfrågan.

Blir svårt läge

Närpes har drygt 9 000 invånare. Kaskö är en liten kommun med 1 300 invånare.

I Närpes dominerar svenskan, i Kaskö är finskan i majoritet.

Språkfrågan har spelat en viktig roll i frågan, säger Sandberg och hänvisar till hur stämningen hade varit om rollerna hade varit ombytta.

Åhörare och väktare vid fusionsomröstningen i Kaskö.
Bildtext En väktare hade kallats in för att närvara vid fusionsomröstningen i Kaskö.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Faktum är ändå att Kaskö får svårt att klara sig, säger Sandberg.

– På sikt kommer det bli tufft och Kaskö står nu inför stora sparbeslut. Sedan hänger det ju ihop med kommunekonomin i hela landet och med kommunernas ställning.

På en direkt fråga om var i Svenskfinland vi ser följande fusionsdebatt, svarar Siv Sandberg entydigt:

– Jag tror nog den flammar upp i Kaskö med de odds som finns.

Sandberg säger att frågan blir aktuell i de allra minsta kommunerna, men också de i de större städerna med kranskommuner.

Frågorna blir uppenbarligen ännu mera eldfängda när initiativet kommer från lokalnivå. Då upplever man att det är några av de egna kommunpolitikerna som vill sälja bort den egna kommunens identitet och självständighet

Siv Sandberg, kommunforskare

Vårdreformen och kommunernas framtid är i nyckelroll.

För Hangö och Raseborgs del i Nyland säger Sandberg att det hänger ihop med hurudan vårdreformen blir i Nyland.

– Och om den blir av.

I Österbotten blev det ingen fusion mellan Vasa och Korsholm, liksom då inte heller mellan Närpes och Kaskö.

Frågan om Jakobstad och en fusion med kranskommunerna har också varit på tapeten.

– Det skulle vara en typ av strategisk fusion som ju har diskuterats i många år. Men det är svårt att säga också där, eftersom hela kommunfältet också faktiskt väntar på besked om vilken kommunernas ställning blir framöver.

Lugnare debatt med statlig inblandning

Debatten i Kaskö har varit mycket eldfängd, med hård retorik.

Siv Sandberg säger sig ha funderat över varför debatten har blivit så eldfängd.

Hon säger att kommunsammanslagningar är den mest polariserade frågan i kommunpolitiken. Det är en fråga som människor förstår och det är lätt att bli engagerad för eller emot.

Sandberg tror det hänger ihop med varifrån initiativet till fusionen kommer.

– Frågorna blir uppenbarligen ännu mera eldfängda när initiativet kommer från lokalnivå. Då upplever man att det är några av de egna kommunpolitikerna som vill sälja bort den egna kommunens identitet och självständighet.

– Det var faktiskt lugnare de åren staten var inblandad och ville pusha på reformer. Då kunde man på något sätt skylla på staten som den som tog initiativ.

Diskussion om artikeln