Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kan ta år innan besvär mot fusionsbeslut är avgjort – ändå lämnar Kasköpolitiker in besvär

Från 2019
Carl-Gustav Mangs
Bildtext Om förvaltningsdomstolen godkänner besväret är det först då det är skäl att diskutera med Närpes om fusionsavtalet fortfarande gäller, tror Carl-Gustav Mangs (SFP).
Bild: Yle/Markus Bergfors

En grupp Kasköpolitiker med Carl-Gustav Mangs (SFP) i spetsen planerar lämna in ett besvär mot hur det hela gick till när Kaskö fullmäktige sade nej till fusion med Närpes. Mangs hoppas det ska gå snabbt så de kan återuppta diskussionerna med Närpes. Men genomsnittstiden för ett besvär i Vasa förvaltningsdomstol är ett år.

När Yle Österbotten når Kaskös stadsstyrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) sent på tisdag eftermiddag har inte besvikelsen lagt sig ännu.

Hur känns det så här dagen efter beslutet?

- Huvudsaken att det är förbi. Men jag hade förväntat mig ett annat beslut, säger Mangs.

Något besvär har Mangs ännu inte hunnit lämna in till förvaltningsdomstolen.

- Vi ska få ihop ett gäng nu först och fundera vad vi kunde skriva, säger Mangs.

Fusionsomröstningen i fullmäktige i Kaskö.
Bildtext På måndagskvällen beslöt fullmäktige i Kaskö med siffrorna 9-8 säga nej till fusion med Närpes.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Korsholmsbesvär är inte slutbehandlat än

Besväret skulle gälla det som föranledde beslutet om ett nej till en fusion. Innan beslutet röstade fullmäktigesamlingen om ett par ledamöter var jäviga eller inte. Det ledde till att ersättare kom in och resultatet i omröstningen om fusion, som på förhand såg ut att bli ett ja till en fusion, blev ett nej.

På Vasa förvaltningsdomstol uppger man att behandlingen av ett besvär oftast tar ett år, ibland mera. Det kan gå snabbare om det rör mer akuta fall, som till exempel barn.

Det besvär som lämnades in i våras mot hur beslutsprocessen gick till när Korsholm sa nej till fusion med Vasa är inte slutbehandlat. Kommunen har fått ge sitt utlåtande och nu ska besvärsställaren Kari Hietamäki (MSK) ge ett bemötande. Beslut i förvaltningsdomstolen väntas i sommar.

Tror du att fusionsavtalet med Närpes gäller även om det tar ett år i förvaltningsdomstolen?

- Det måste vi diskutera med Närpes då. Men det skulle behöva gå snabbt (i förvaltningsdomstolen, red.anm.), säger Mangs.

Mangs tror också att kommunalvalet 2021 kan komma att påverkas. Men det beror på var de står då, främst med tanke på besväret.

Kan statsrådet komma in här med tanke på er skrala ekonomi?

- Så länge vi har ett överskott gör de inte det. Men det äter vi snabbt upp.

Vad händer med fusionsavtalet?

Enligt det fusionsavtal som Närpes och Kaskö tillsammans förhandlat fram skulle en fusion av de två städerna ske den 1 januari 2021. Närpes röstade ja till fusion medan Kaskö som bekant sade nej till fusion.

Nu är frågan, vad händer med fusionsavtalet om det är så att Vasa förvaltningsdomstol skulle godkänna Kasköpolitikernas besvär mot beslutsgången i Kaskö fullmäktige. Som tidigare nämnt tror Carl-Gustav Mangs i Kaskö att det är en sak att diskutera med Närpes om så händer.

I Närpes är stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund (SFP) inne på att fusionsavtalet håller.

- Det här är något som vi inte har diskuterat men jag utgår från att det håller. Vi har med tydlig majoritet godkänt avtalet och en fusion, säger Björklund.

En kvinna med glasögon och axellångt brunt hår står i en korridor.
Bildtext Mikaela Björklund (SFP) säger att de i Närpes brukar stå för det de beslutit. Så borde också gälla fusionsavtalet, säger hon.
Bild: Yle/Juho Teir

Björklund säger att tidtabellerna i avtalet bör uppdateras beroende på när ett eventuellt beslut om fusion fattas. Sedan är det också en fråga om när besväret är slutbehandlat i förvaltningsdomstolen och hur nära inpå kommunalvalet 2021 det kommer.

- Ett sittande fullmäktige har fattat beslut om det. Det är svårt att säga att det gäller om det är ett nytt fullmäktige, de är inte moraliskt bundna av avtalet, säger Björklund.

Angående jävsomröstningen i Kaskö säger Björklund att samma skulle ha kunnat ske i Närpes fullmäktige men där var det inget snack om saken.

- Vi utgick från de direktiv vi fått från Kommunförbundet om att ingen är jävig trots att man är anställd av staden.

Björklund nämner också ett tidigare beslut från Högsta förvaltningsdomstolen som det hänvisats till när de på förhand kollat upp saken med Kommunförbundet. Enligt det prejudikatet ska ingen av de förtroendevalda anses vara jäviga när beslutet gäller hela eller en stor del av stadens personal.

Diskussion om artikeln