Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Magis – ett magiskt äventyr för att barnen ska må bättre

Från 2019
Ett spel på en pekplatta.
Bild: Yle/Roger Källman

I mobilspelet Magis är deltagaren på äventyr i Magivärlden och genom att hjälpa figurer i spelet lär sig deltagaren bland annat att hantera sina känslor och byta perspektiv.

Mobilspelet som har utvecklats i Vasa ska främja barnens välmående och förhindra mobbning i skolorna. Enligt utvecklarna har spelet redan väckt stort internationellt intresse inom psykologisektorn.

Ett spel på en pekplatta.
Bild: Yle/Roger Källman

Spelet, Magis – ett magiskt äventyr, har utvecklats av Vasanejdens förening för mental hälsa i samarbete med Jyväskylä universitets psykologiska fakultet samt elever och lärare i de lägre årskurserna i skolor i Vasa.

- Detta spel kan fungera på samma sätt som vaccin. Om vi lär barnen hantera känslor och tankar på ett fungerande sätt, är det lättare att hantera motgångar i vardagen, säger professor Raimo Lappalainen från Jyväskylä universitet.

En man och en kvinna framför en dataskärm.
Bildtext Raimo Lappalainen och Anne Salovaara-Kero.
Bild: Yle/Roger Källman

120 barn från Vasa med

I tre år har Magis-spelet utvecklas och testats i de lägre årskurserna i sex skolor i Vasa. I pilotundersökningen deltog 120 elever i klasserna fyra till sex i Vasa.

Gruppen som har utvecklat spelet består av sakkunniga från spelsektorn, psykologiska och pedagogiska sektorn. Också barn har varit med från första början och utvecklat till exempel. grafiken och den röda tråden i spelet.

- Barnen har gett verkligt bra respons på spelet. Resultaten av pilotundersökningen antyder att om man spelar spelet med en klass minskar det mobbningen och ökar välmåendet med hjälp av övningar av färdigheterna, säger direktör Anne Salovaara-Kero från Österbottens kriscenter Valo.

Ett spel på en pekplatta.
Bild: Yle/Roger Källman

Undersökningarna fortsätter

Projektet har finansierats av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Undersökningen av spelets effekter fortsätter eftersom man vill utvärdera verkningarna på en större elevgrupp.

- Vi hoppas att vi kan fortsätta att utvärdera spelets verkningar och vidareutveckla innehållet. Mottagandet av spelet har varit mycket positivt också bland yrkesmänniskor och forskare inom psykologisektorn både här hemma och internationellt, säger psykologen, doktoranden Katariina Keinonen vid Jyväskylä universitet.

Instruktionsböcker på ett bord.
Bild: Yle/Roger Källman

Magis-spelet är en del av projektet ”Må bra i skolan” där målet är att stärka den mentala hälsan, förebygga störningar i den mentala hälsan och minska mobbningen i skolan.

I projektet har också en gruppmodell Egen grej utvecklats. Modellen hjälper de barn som har identifierade utmaningar när det gäller att agera i skolan.

Spelet ges ut onsdag 20. november på finska, svenska och engelska. Spelet kan laddas gratis i Google Play shopen samt Apple App Store. Spelet fungerar också i en webbläsarversion.

Magis - ett magiskt spel som främjar välbefinnande och motarbetar mobbning

11:33

Diskussion om artikeln