Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Markägare vill flytta vägar då riksväg 8 byggs om i Vörå och Korsholm: "Det mesta går att lösa med dialog"

Från 2019
Valtatie 8, Maksamaan kohdalla
Bildtext Förbättringen av riksväg 8 skulle gå från Ölis (på bilden) i Vörå till Vassor i Korsholm.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Flytta vägar, bygg gång- och cykeltunnel och vägplanen borde sträcka sig till Kärklax. Det är några av anmärkningarna som lämnats in mot förbättringen av riksväg 8 mellan Vassor i Korsholm och Ölis i Vörå.

Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen, som har gjort planen för den 5,5 kilometer långa sträckan där bland annat infarter ska tas bort.

Nytt på vägsträckan blir omkörningsfiler samt mitträcken och hastigheten höjs till 100 kilometer i timmen.

Enligt projektansvarige Ari Perttu på NTM-centralen i Södra Österbotten, är det ganska sällsynt att anmärkningar leder till att hela planen måste göras om. Det mesta går att lösa med dialog.

- Om man exempelvis vill göra ändringar för en privatväg så kan vi oftast komma överens med markägaren, säger han.  

Ari Perttu på NTM-centralen i Södra Österbotten.
Bildtext Ari Perttu säger att de för det mesta brukar kunna komma överens med markägaren.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Det är inte ovanligt att NTM-centralen får in anmärkningar mot olika projekt.

- Anmärkningarna berör oftast sådana saker vi redan funderat på men som vi inte haft möjlighet att förverkliga, säger Perttu.

Mer konkret än så kan Perttu inte kommentera anmärkningarna mot just den här planen, eftersom han helt enkelt inte tagit del av dem än. Vörå och Korsholm ska i slutet av månaden skicka in utlåtanden med anmärkningarna.

Bekymrade invånare

Yle Österbotten har däremot tagit del av anmärkningarna.

Eftersom vägen går genom både Vörå och Korsholm har man kunnat lämna in anmärkningar till bägge kommuner.

Sju av sammanlagt tio anmärkningar har lämnats in till Vörå kommun, berättar Markku Niskala, förvaltningsdirektör i Vörå kommun.

De handlar främst om markägare som önskar att vägar och infarter flyttas bort från deras mark. Det finns också förslag på underfarter för lätt trafik under riksväg 8.

Niskala håller som bäst på och skriver ett utkast till utlåtande som Vörå kommunstyrelse ska omfatta nästa vecka och skicka vidare till NTM-centralen.

Han vill ännu inte öppna upp vad förslaget till utlåtande kommer att innehålla.

Markku Niskala.
Bildtext Markku Niskala håller som bäst på och skriver ett förslag till utlåtande som Vörå kommun ska ge till NTM-centralen.
Bild: Yle/ Luzilla Backa

Bollen ligger hos NTM-centralen

Hans Hjerpe, projekteringsingenjör i Korsholm, säger att tre av de sammanlagt tio anmärkningarna lämnats in till Korsholms kommun.

- I huvudsak handlar det om invånare som är bekymrade över hur de ska komma till sina skogsskiften och åkrar, säger Hjerpe.

Hans Hjerpe är projekteringschef vid Korsholms kommun.
Bildtext Hans Hjerpe i Korsholm har svårt att säga om anmärkningarna kommer att påverka de ursprungliga planerna.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Hjerpe har svårt att säga om anmärkningarna kommer att påverka de ursprungliga planerna. Bollen ligger hos NTM-centralen.

- Kommunen ger ett utlåtande om vägprojektet som innefattar anmärkningarna, sedan är det upp till NTM-centralen att avgöra hur de ser på saken, säger Hjerpe.

Rimliga anmärkningar

Hur mycket kommunens utlåtande kommer väga vågar Hjerpe inte svara på men han ser inga problem med att förverkliga förslagen som kommit in.

- Jag tycker att de är både lätta att förverkliga och rimliga men de har en viss kostnadsinverkan förstås, säger han.

Anmärkningarna ska behandlas av kommunstyrelserna i Korsholm och Vörå den 25 november. Budgeten för projektet ligger på elva miljoner euro. Arbetet inleds nästa år och ska pågå till året därpå.

Diskussion om artikeln