Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Snart kan också ensamstående kvinnor och kvinnopar bli gravida via den offentliga hälsovården på ÅUCS - spermadonatorer efterlyses

Från 2019
Uppdaterad 20.11.2019 18:10.
Baby gäspar.
Bildtext Enligt lagen får barnet ta reda på den biologiska faderns identitet, då personen fyllt 18.
Bild: Tim Bish/Unsplash

Snart inleds fertilitetsbehandlingar med donerade spermier på Kvinnokliniken på Åbo universitetscentralsjukhus. Därför efterlyser Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt spermadonatorer.

Fertilitetsbehandlingarna med donerade spermier inleds i början av 2020. I praktiken betyder det här att ensamstående kvinnor och kvinnopar kan bli gravida via den offentliga hälsovården, meddelar sjukvårdsdistriktet.

– Nu då fertilitetsbehandlingarna blir mer omfattande behöver vi fler spermadonatorer från Egentliga Finland, säger Antti Perheentupa, avdelningsöverläkare på barnlöshetsenheten vid ÅUCS i ett pressmeddelande.

Donatorn kan begränsa användningen av spermierna

Samtidigt kan den som donerar sperman begränsa vem som får använda spermierna.

– Donatorn får begränsa användningen av hans sädesvätska. Han kan till exempel bestämma att endast hetero- eller gifta par får använda sädesvätskan eller på motsvarande sätt välja att endast kvinnopar eller ensamstående kvinnor får använda den i sin behandling, säger Perheentupa.

ÅUCS inleder behandlingar endast med donerade spermier, medan Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Tammerfors universitetssjukhus redan har inlett behandlingar med donerade äggceller.

Barnet har rätt att ta reda på vem den biologiska pappan är i ett senare skede

Det ställs en del krav på den som donerar spermier.

Personen ska vara frisk och rökfri och i åldern 18 till 45. Kvaliteten på sädesvätskan ska uppfylla krav gällande mängden spermier och rörlighet.

Donatorns kromosomuppsättning och blodgrupp testas, likaså testas donatorn för att säkerställa att donatorn inte bär på hiv, hepatit (B och C) syfilis, klamydia eller gonorré.

Enligt fertilitetsbehandlingslagen ska alla som donerar könsceller registrera sig. Det betyder att ett barn som kommit till som resultat av behandlingar får ta reda på sin biologiska pappas identitet, då personen fyllt 18.