Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hyr Casinoparken för en dag för 25 euro – Hangö stad börjar ta betalt för evenemangstillstånd

Från 2019
Människor sitter framför Hangö Casino och har picknick.
Bildtext En sommartradition i Hangö är den stora picknicken vid Casino. Hittills har arrangören fått använda parken gratis.
Bild: Yle/Marga Sandström

I framtiden kan det kosta en slant om du vill arrangera ett evenemang på kommunal mark i Hangö. Staden planerar avgifter men också tydligare direktiv och regler för arrangörer.

I dag kostar det ingenting att ordna ett evenemang i till exempel Casinoparken eller någon annan park eller allmänt område.

Du behöver ändå ett lov av staden, ett så kallat markanvändningstillstånd, som behandlas av stadens tjänstemän.

Behandlingen av ett relativt enkelt fall tar ungefär en halvtimme. Men om tjänstemannen behöver utreda tillgången på till exempel el eller något annat som arrangören behöver kan det ta flera timmar.

Nu tänker Hangö stad göra som en del andra städer och införa en hyra för arrangörer av evenemang på stadens mark.

Evenemangshyran gäller dessa områden i Hangö

Tanken är att taxorna ska gälla från och med 2021.

Tre olika priskategorier

De planerade avgifterna är indelade i tre kategorier.

För ett evenemang som är avgiftsfritt och öppet för allmänheten kostar tillståndet 25 euro för ett dygn och 5 euro för tilläggsdygn.

För evenemang som är öppet för publik men avgiftsbelagt eller ett uppenbart kommersiellt marknadsföringsevenemang öppet för publik är avgiften 50 euro för ett dygn, 10 euro för tilläggsdygn.

Ett privat evenemang som inte är öppet för publik betalar 50 euro för ett dygn och 10 euro för tilläggsdygn. Dessutom uppbärs markhyra för det område arrangören behöver. Markhyran är 0,5 euro per kvadratmeter per dygn.

Oberoende av kategori så ska förberedelser och städning ske inom 24 timmar, annars debiterar staden för ett tilläggsdygn. Ett dygn är den kortaste tiden för ett evenemangstillstånd.

Tydlig information på nätet

Tanken är att alla evenemangsområden ska ha ett eget informationskort på stadens webbplats. Där ska det framgå till exempel om det finns toaletter på området, uppgifter om elektricitet, belysning och parkering.

Tekniska nämnden i Hangö har gett grönt ljus till de olika evenemangsområdena. Gällande avgifter och principer ska kulturbyrån och turistbyrån ännu få säga sitt.

Diskussion om artikeln