Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Så kan du få ersättning för bilskolornas priskartell

Från 2019
Förarens och bilskollärarens händer möts på ratten.
Bildtext I Borgå var det tre bilskolor som höjde priset med 600 euro i januari 2013.

Det är många som känner sig lurade eftersom det framkommit att flera bilskolor i Nyland gjort upp om priser. Men det tar lång tid att få ersättning – om det alls går att få.

Först måste du vänta på att Marknadsdomstolen fäller sin dom. Sedan gäller det att se om det väcks en grupptalan. Det tar lång tid att få ersättning om du hör till dem som gått i en av de bilskolor som nu prickas av Konkurrens- och konsumentverket (KKV).

Enligt KKV har flera bilskolor i Nyland kommit överens om att höja priset på undervisning för B-körkort. I Borgå höjde tre bilskolor priset med 600 euro.

Men vad kan en vanlig konsument göra, som har tagit körkort i någon av de berörda skolorna?

Du måste vänta på Marknadsdomstolens dom

Det som nu hänt är att Konkurrens- och konsumentverket har föreslagit att Marknadsdomstolen ska döma bilskolorna till påföljdsavgifter.

- Jag skulle säga att så länge det inte finns en dom som vunnit laga kraft, så lönar det sig inte att väcka talan mot bilskolorna, säger direktör Maarit Taurula på KKV.

Det tar lång tid för Marknadsdomstolen att fälla sin dom. Inget händer på flera månader.

När Marknadsdomstolen fällt sin dom, är det dags för konsumentombudsmannen att behandla fallet.

En möjlighet är att konsumentombudsmannen förhandlar med bilskolorna om att de frivilligt betalar en ersättning till sina kunder.

Om det blir en grupptalan kan du stämma skolan utan risk

Nästa steg är att väcka en grupptalan. Det är konsumentombudsmannen, som jobbar för KKV, som utlyser en grupptalan. De som vill ha ersättning kan välja att gå med i grupptalan.

I teorin går det att själv stämma en av bilskolorna, men Maarit Taurula säger att det innebär stora risker.

- Jag vill inte förminska skadan som skett här. Men för en enskild konsument, där man talar om några hundra euro är det en hög tröskel att själv väcka talan, säger Taurula.

Den som själv väcker talan tar också risken att behöva betala rättegångskostnader. I en grupptalan behöver de enskilda konsumenterna inte betala för rättegången.

Du får inte 600 euro trots att skolorna höjde priserna med så mycket

I Borgå var det tre bilskolor som höjde priset med 600 euro i januari 2013. Men enligt Taurula kommer konsumenterna troligen inte att få 600 euro i ersättning.

- När man kom överens om priserna fanns det en press på att höja priser eftersom lagstiftningen ändrades. Nu gäller det att göra en uppskattning av hur mycket priserna skulle ha stigit om det inte funnits en kartell när lagen ändrades, säger Maarit Taurula på KKV.

Hur stor summa kunden anses ha förlorat är alltså inte klart, men det är mindre än 600 euro.

Du får inte en del av påföljdsavgifterna

Konkurrens- och konsumentverket föreslår att Marknadsdomstolen påför bilskolorna påföljdsavgifter. Den största summan en enskild bilskola föreslås betala är 61 200 euro.

Men de här pengarna går inte till bilskolans elever. Det är en straffavgift som går till staten.

- Det är ett straff, skadestånd är en annan sak, säger Taurula.

För den som gått i bilskolorna det gäller är Maarit Taurulas tips att följa med på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats om det händer något i fallet.

Diskussion om artikeln