Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa bostäders styrelse avgår för andra gången i år - orsaken är oenigheter mellan staden och bolaget

Från 2019
Lovisa torg med rådhuset i bakgrunden
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Styrelsen för Lovisa stads bolag Lovisa bostäder har avgått. Orsaken är bolagets och stadens olika syn på hur bolaget ska drivas.

Det är den andra styrelsen på kort tid som avgår. Den första styrelsen avgick i våras – också den på grund av oenighet.

Tidningen Östnyland (kräver inloggning) var först med nyheten om att styrelsen avgår.

Enligt Lovisa bostäders styrelseordförande Markku Paakkarinen var styrelsen inte beredd att axla det ansvar som styrelseuppdraget kräver.

- Vi insåg att vi inte hade samma åsikter i alla frågor som bolagets ägare. Eftersom vi helt enkelt inte var villiga att följa ägarens alla direktiv, insåg vi att det är bättre att avgå, säger Paakkarinen till Yle Östnyland.

Paakkarinen vill ändå betona att styrelsen inte vill ifrågasätta ägarens vilja.

- Vi har inga knutna nävar i fickan. Det är ingen större dramatik i det här. Vi var helt enkelt inte redo för den kursändring som är på kommande inom bolaget, säger Paakkarinen.

Stora projekt kräver modigare styrelse

Styrelsen var inte heller redo för de stora utmaningar som ligger framför.

- Bostadsmässan är ett stort projekt, liksom utvecklingen av området invid Lovisa hamn. Vi ansåg att det är dags för klokare och modigare personer att ta över, säger Paakkarinen.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom förstår att styrelsen avgår eftersom de blev placerade i bolaget i en specifik situation.

- Uppgiften var ju att bygga upp fastighetsskötselbolaget, vilket för dem kanske kändes som en extra uppgift vid sidan om de övriga tjänsterna inom staden som styrelsemedlemmarna har, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Efter det har dessutom några nya och stora projekt av strategisk betydelse för staden adderats till bolaget.

- Jag antar att styrelsen har ansett att det inte längre är lämpligt med en styrelse bestående av stadens tjänstemän, utan att det är dags för en annan typ av styrelse, säger Oker-Blom.

Ny styrelse kanske redan i december

Stadsdirektör Oker-Blom anser ändå att det är självklart att Lovisa bostäder ska vara med i de sammanhang där staden bygger och gör stora satsningar.

Bolaget skulle därmed få en mera strategisk roll inom stadsutvecklingen.

Hur snabbt kan man tillsätta en ny styrelse?

- Vi ska ta ärendet till utvecklings- och koncernsektionen under första hälften av december, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.