Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler lever utan barn - speciellt de med lägre utbildning barnlösa

Från 2019
Jemina Viitala, Mertta Hätinen ja Laura Liimatainen keskustelevat lapsettomuudesta kahvilassa
Bild: Laura Hyyti / Yle

Trenden där utbildningsnivån har en koppling till familjebildandet ser ut att förstärkas. Speciellt män med låg utbildning lever allt oftare utan barn, visar Statistikcentralens uppgifter.

Den senaste statistiken över befolkningsstrukturen bekräftar den tendens som synts redan en tid - män med lägre utbildning får mer sällan barn.

De nu aktuella siffrorna är från 2018.

Bland män i åldern 45-49 och med enbart grundläggande utbildning är var tredje barnlös. Bland kvinnor i samma ålder och med samma utbildning i bagaget är andelen barnlösa 22,5 procent.

Bland de högutbildade är det vanligare att bilda familj.

Av de kvinnor som har högskoleutbildning levde 18,3 procent utan barn ifjol, av de högutbildade männen var 20,8 procent barnlösa.

Ser man på hela befolkningen i den här åldern lever 18,8 procent av kvinnorna i den aktuella ålderskategorin utan barn, medan siffran bland männen är 26,7.

Den här statistiken omfattar personer som har inhemska språk som modersmål.

Stora regionala skillnader

Barnlöshet är vanligare i Nyland än i resten av landet.

Bland kvinnorna i den ålderskategori som Statistikcentralen har granskat, var 22 procent av nylänningarna barnlösa. I Österbotten var motsvarande siffra 14.

Statistikcentralen presenterar inte den jämförelsen vad gäller män.

En annan trend är att de som bor i de centrala delarna av en stad oftare lever utan barn, jämfört med dem som bor mer perifert.

Statistikcentralen är ändå försiktig med jämförelser över tid när det gäller just den här variabeln. I och med att så många kommuner gått ihop, är det svårt att bedöma hur lika eller olika situationen är nu och tidigare.

Diskussion om artikeln