Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sagan kan vara all för Borgå svenska församlingshem - i stället byggs finska församlingshemmet ut med ungdomslokal och församlingssal

Från 2019
En illustration av hur en eventuell tillbyggnad till finska församlingshemmet i Borgå kan se ut. En ung cyklist kommer cyklande från Runebergsparken mot en fyrkantig byggnad med stora fönster som ligger intill församlingshemmet.
Bildtext Så här kunde vyn från Runebergsparken mot finska församlingshemmet se ut i fortsättningen. Där församlingens sopkärl finns nu skulle man bygga ett hus i två våningar som skulle vara ungdomslokal. Man skulle också bygga en skild sal inne på gården.
Bild: Arkitektbyrå Arkkitehdit Soini & Horto / Borgå kyrkliga samfällighet

Det svenska församlingshemmet i Borgå tas ur bruk och det finska församlingshemmet byggs ut med en ungdomslokal och en församlingssal.

Det här föreslår det gemensamma kyrkorådet i Borgå. Gemensamma kyrkofullmäktige ska ta ställning till frågan den 4 december.

- De ekonomiska realiteterna kommer emot, säger lokalitetsingenjör Timo Kraufvelin.

Det är dyrare att grundrenovera svenska församlingshemmet på cirka 1 100 kvadratmeter än att bygga nytt i mindre format. Tillbygget ska ta upp cirka 400 kvadratmeter.

- En del av verksamheten från svenska församlingshemmet ryms där, säger Kraufvelin.

Två medelålders män i kavaj står ute på en gårdsplan framför ett ljusblått stenhus med rött tak.
Bildtext Lokalitetsingenjör Timo Kraufvelin och fastighetschef Dan Tallberg inne på finska församlingshemmets gård. Bakom dem syns byggnaden där församlingens ungdomsarbetare håller till.
Bild: Yle/Mira Bäck

De lokalerna som används mest i svenska församlingshemmet är den stora och de mindre salarna.

Tillbygget ska bestå av två byggnader. Där sopskjulet står nu skulle man bygga en ungdomslokal i två våningar.

Inne på gården, där det nu finns en transformatorstation på en liten sandplan, skulle man bygga en församlingssal.

- Vi kan värna om den svenskspråkiga församlingens identitet genom att ge dem egna utrymmen. De kommer fortfarande att ha en tydlig, egen plats, säger Kraufvelin.

Kan vara klart 2022

All verksamhet kommer ändå inte att rymmas in i tillbygget.

Förutom finska församlingshemmet äger Borgå kyrkliga samfällighet en hel del andra lokaler. Sammanlagt hela 14 000 kvadratmeter.

- Vi behöver inte få in all verksamhet på Lundagatan, församlingarna måste kanske också samsas om resten av våra utrymmen, säger fastighetschef Dan Tallberg.

Det är ännu inte bestämt vad som ska hända med svenska församlingshemmet efter att församlingen slutar använda det.

Det är möjligt att huset säljs eller att det hyrs ut för annan verksamhet.

Vy från Runebergsparken mot finska församlingshemmet. Man ser flera stenhus i brunt, vitt och ljusblått. Taken är röda eller bruna.
En illustration av hur en eventuell tillbyggnad till finska församlingshemmet i Borgå kan se ut. En ung cyklist kommer cyklande från Runebergsparken mot en fyrkantig byggnad med stora fönster som ligger intill församlingshemmet.
Jämförelse av två bilder: Där sopskjulet ligger i dag kanske det finns en ungdomslokal om tre år. Utrymmena som används av allmänheten skulle ligga i bottenvåningen för att vara tillgängliga för alla.
Bilder: Yle/Mira Bäck (vänster), Arkitektbyrå Arkkitehdit Soini & Horto / Borgå kyrkliga samfällighet (höger)

Att göra sig av med svenska församlingshemmet är också en del av Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsplan för åren 2011-2020.

Eftersom både användningsgraden och pengarna har minskat ska samfälligheten göra sig av med 4 000 kvadratmeter innan 2020.

Det här uppnår man genom att avstå från svenska församlingshemmet, Karijärvi lägergård, växthusbyggnaden i Näse samt en del mindre byggnader. Lägergården och växthuset ska rivas.

Det är på sätt och vis en fortsättning på diskrimineringen av domkyrkoförsamlingen som har pågått en lång tid när det gäller fastighetsfrågor

Domprost Mats Lindgård om att svenska församlingshemmets vattenrör inte saneras i det här läget.

Tillbyggnaden av finska församlingshemmet kräver en planförändring som staden måste godkänna. Samfälligheten hoppas på att de nya lokalerna kan vara klara 2022.

- Vår tolkning är att tillbygget skulle passa bra in i stadens mål för att utveckla centrum, säger Tallberg.

Kostnaderna för nybyggnaden beräknas uppgå till 1,5 miljoner euro.

Missnöje med beslutet

Gemensamma kyrkorådets ordförande, domprost Mats Lindgård, är missnöjd med beslutet om att för gemensamma kyrkofullmäktige föreslå att svenska församlingshemmet tas ur bruk och ersätts med ett tillbygge till finska församlingshemmet.

Han föreslog under kyrkorådets möte att ärendet skulle bordläggas, men förslaget blev nerröstat med rösterna 6-4.

En transformator på en sandplan inne på en gårdsplan. I bakgrunden syns höghus.
Bildtext Inne på finska församlingshemmets gårdsplan, där en transformatorstation ligger nu, kunde man bygga en församlingssal.
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt Lindgård borde ärendet ha bordlagts för att ge ledamöterna möjlighet att ordentligt bekanta sig med tillbyggnadsplanerna.

Han säger att varken beslutsförslaget eller planerna hade skickats ut till ledamöterna i förväg.

Enligt förvaltningsdirektör Sari Mankinen var det inte avsiktligt utan berodde på den snabba tidtabellen.

Styrgruppen fick bekanta sig med arkitektbyråns planer för tillbygget på måndagen och på torsdagen presenterade styrgruppen sina slutsatser på gemensamma kyrkorådets möte.

Diskriminering, anser domprosten

Den svenska gruppen fick inte heller sina åsikter igenom när det gäller saneringen av svenska församlingshemmets vattenrör.

- Det är på sätt och vis en fortsättning på diskrimineringen av domkyrkoförsamlingen som har pågått en lång tid när det gäller fastighetsfrågor, säger Lindgård.

I somras råkade svenska församlingshemmet ut för en rörläcka och byggnaden är fortfarande utan varmvatten.

Det blir ingen rörsanering nu, såsom ledamöterna ur den svenska församlingen skulle ha velat.

Mats Lindgård.
Bildtext Domprost Mats Lindgård är besviken över att det inte blir någon rörrenovering i nuläget. Arkivbild.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Istället föreslår gemensamma kyrkorådet för gemensamma kyrkofullmäktige att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda vad som kan göras med svenska församlingshemmet.

- Det försvårar vår verksamhet att vi inte har varmvattnet i skick. Förverkligandet av ett eventuellt nybygge ligger många år framåt i tiden. Fram till dess behöver svenska församlingshemmet vara i användbart skick, säger Lindgård.

Så länge det inte finns tillgång till varmvatten i svenska församlingshemmet så kan där inte ordnas någon verksamhet som innehåller matservering.

Det går helt enkelt inte att diska efter sig eller att tvätta händerna ordentligt.

Diskussion om artikeln