Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fastighetsägare oroade men inte oroliga över alla sprickor och ras kring torgparkeringsbygget i Åbo

Från 2019
Husen vid Åbo salutorg i kvällsbelysning - KOP-kolmio, Åbo Svenska Teater och Guldhuset.
Bildtext Fastighetsägare runt Salutorget i Åbo följer noga med torgparkeringsbygget. Nya sprickor har hittats i Åbo Svenska Teater, den gula byggnaden med pelare, till vänster på bilden.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Arbetet med den kommande parkeringen under Salutorget i Åbo inleddes hösten 2018 och det beräknas vara färdigt i slutet av år 2020.

Under de senaste nio månaderna har marken och husen kring torgparkeringsbygget i Åbo drabbats av ovanligt stora sättningar, mark har rasat och det har uppstått sprickor i trottoaren och i hus.

Nu senast har sprickor upptäckts på flera platser på Åbo Svenska Teater.

Det är svårt att kunna fastställa vad som orsakat skadorna, men situationen har gjort andra fastighetsägare kring Salutorget fundersamma.

- Många församlingsmedlemmar är oroliga över att det ska uppstå sprickor i kyrkan på samma vis som i Åbo Svenska Teater, säger Åbo ortodoxa församlings kyrkoherde Ion Durac.

Åbo ortodoxa kyrka lyses upp av starka strålkastare en sen höstkväll. I bakgrunden ses staketet mot torgparkeringsbygget.
Bildtext Åbo ortodoxa kyrka är ett av Carl Ludvig Engels verk i Åbo då staden byggdes upp efter branden 1827.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Den heliga Alexandras ortodoxa kyrka i Åbo byggdes klar för 175 år sedan, och den har stått ståtlig vid Salutorget i Åbo sedan dess.

Drog tillbaka besvär efter löften om att grunden förstärks

Åbo ortodoxa församling hade lämnat in ett besvär till förvaltningsdomstolen angående torgparkeringen, eftersom man var rädd för att församlingen skulle hamna att betala eventuella skador på kyrkan.

Men efter att man fått ett bindande löfte om att grunden på kyrkan skulle förstärkas så drogs alla besvär tillbaka, skriver församlingen i sin medlemstidning Kupoli.

Det skulle ske på våren innan arbetena på torgparkeringen satte igång.

- Men det väntar vi ännu på. Det visade sig att det krävdes bygglov för att förbättra grunden, och de loven har inte beviljats ännu heller. Det är klart att jag är oroad. Fastän inget har hänt så kan det hända något när som helst, säger Durac.

En spricka på 5-10 centimeter har uppstått mellan en gul byggnad och dess trappa.
Bildtext Trapporna till Åbo ortodoxa kyrka har en annan grund än själva kyrkan. De ska också repareras och stöttas då arbetet med grunden utförs.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Men än så länge har Durac inte kunna se att det skulle ha uppstått större skador än det annars gör i kyrkan.

- Redan tidigare har det funnits små sprickor. Vi har flera mätpunkter i kyrkan, och man kan möjligen se att sprickorna nu har blivit en hundradels millimeter större, men det är inget som direkt märks, säger Durac.

Inga sprickor i fastigheten invid Wiklunds varuhus

Inte heller i andra fastigheter kring Salutorget har några nya sprickor kunnat konstateras.

Kristiina Ylinen är verkställande direktör för husbolaget vid Köpmansgatan 9 a, granne till varuhuset Sokos Wiklund. Hon undersökte på fredagen hela fastigheten ända från vindsvåningarna till källaren.

- Vi hittade inga sprickor överhuvudtaget, konstaterar Ylinen.

Salutorget i Åbo med torgförsäljare och kunder innan torgparkeringen byggdes.
Bildtext Kiinteistö oy Turun Kauppiaskatu 9 a på Köpmansgatan 9 finns till höger på bilden, som är tagen innan torgparkeringen började byggas. Då kom det kunder till butikerna i huset.
Bild: Yle/Janne Isaksson

Däremot har arbetena på torget ställt till med oväntat stora problem för invånarna. Just nu är ingången till Köpmansgatan 9 a nästan helt blockerad då pålningarbeten utförs där. Först om 2-3 veckor byggs en bro till husets ingång.

- Vi insåg inte att det skulle bli så här mycket olägenheter. En butik har redan gått i konkurs. Vi hoppas att den nya torgparkeringen för med sig många nya kunder, men hur många företagare ger upp innan det, undrar Ylinen?

Alla glas är hela i Forumkvarteret

I Forumkvarteret har kontaktchef Artturi Elovirta inte heller hört om några skador på fastigheterna.

- Tidigare fanns det sättningar i marken på Eriksgatan, men själva fasaden ser man ju inte ens då man nu går i en smal passage längs gatan. Jag har åtminstone inte hört om några skador, säger Elovirta.

Inte heller inne i Forumkvarteret har några skador upptäckts.

- Här finns många enskilda butiker med stora glasfönster, men vi har inte upptäckt sprickor i ett enda glas, säger Elovirta.

Förskjutningar mäts då Hamburger Börs rivs

I samma kvarter rivs nu också hotell Hamburger Börs och projektchef Jussi Roine vid Lokaltapiola har noga kontrollerat att rivningen inte orsakar skador på andra fastigheter.

salutorget i Åbo, stor grop oktober 2019.
Bildtext Hotell Hamburger Börs rivs samtidigt som torgparkeringen byggs.
Bild: Yle / Mikaela Weurlander

Roine fick den senaste mätrapporten i onsdags.

- Alla mätresultat visar att det varken förekommit sådana förskjutningar eller sättningar som kräver några åtgärder, säger Roine.

Vid Hamburger Börs har man hittills mest rivit ner den gamla byggnaden, och man gräver knappt alls i marken.

Då det gamla hotellet väl är borta kan man utnyttja de gamla pålarna under hotellet, men man kommer också att slå ner nya pålar i marken.

- Vi går varsamt fram, och vi granskar att exempelvis Regina-fastigheten längs Slottsgatan inte påverkas av arbetena, säger Roine.

Åbo stad följer med mätstationer kring Salutorget

Också Åbo stad följer kontinuerligt med hur marken rör på sig. Kring Salutorget finns ett tiotal mätstationer. De mäter förskjutningar både vertikalt och horisontellt.

Enligt byggnadsinspektör Jouko Lamminen har inget ovanligt rapporterats nu.

arkeologiska utgrävningar i Åbo, torget,
Bildtext Flera mätstationer finns kring Salutorget.
Bild: Yle / Erik Vierkens

- Enligt sammandraget som huvudentreprenören skickat till Åbo byggnadstillsyn, baserat på de erhållna mätresultaten, är läget stabilt. Allt har hållits inom de tillåtna gränserna, säger Lamminen.

Arbetena med torgparkeringen har kunnat fortsätta

Skanska, som är huvudentreprenör för torgparkeringsprojektet, följer inte i första hand med sprickor utan man gör en geoteknisk uppföljning på byggplatsen.

- Där mäts bland annat skakningar, sättningar, förskjutningar, grundvatten och så kallat hängande grundvatten, som ligger på lerlagret, säger Tero Pyssysalo, som är chef för Skanskas markbyggen.

I våras medgav Skanska att förskjutningarna av jordmassorna var lite större än man hade räknat med.

- Efter att sprickorna på Åbo Svenska Teater blev kända har en av våra inspektörer gjort en granskning av fastigheten. Det kunde bland annat konstateras att de sprickor som upptäckts i fasaden är gamla sprickor, säger Pyssysalo.

Nästa vecka utvidgas byggarbetsplatsen också till området kring korsningen av Universitetsgatan och Köpmansgatan.

Diskussion om artikeln