Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Slush fungerar bäst för placerarna – uppstartsbolagen kämpar för att inte försvinna i mängden

Från 2019
En scen i ett mörkt utrymme som genomkorsas av lila laserljus.
Bildtext En av scenerna för föredrag och diskussioner på Slush 2019.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Det stora teknologimässan Slush lockade i år 25 000 människor till Helsingfors. Under torsdagen och fredagen kämpade 3 500 uppstartsföretag om 2 000 investerares uppmärksamhet.

Slush har fortfarande samma grundtanke som när det startade. Små uppstartsföretag ska hitta placerare som gör det möjligt för dem att växa snabbt och erövra världen.

Men de metoder som fungerade år 2008 när en liten skara teknologistuderande ordnade det första evenemanget fungerar inte mera lika bra.

Vitklädda ungdomar vid en disk hjälper deltagare på Slush.
Bildtext Slush skulle inte vara möjligt utan volontärerna. I år arbetade 2400 personer gratis för Slush.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Under de tidiga åren kunde deltagarna räkna med att snava över verkliga höjdare i vimlet. Det är inte mera effektivt.

Slush har redan i två års tid erbjudit en app som försöker para ihop de deltagare som kan tänkas ha den största nyttan av att träffa varandra.

En ung man i vit tröja och runda glasögon i Slushvimlet.
Bildtext För Rasmus Ekholm har Slush varit mycket mera motiverande än skolan.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Mannen bakom appen är Rasmus Ekholm som är chef för Slush programmeringsteam.

– Man kan förstås ha tur och hitta en nyttig kontakt i folkvimlet, men det lönar sig att i förväg fundera över vad man vill ha ut av Slush och skriva in det i appen. Då är det lättare att hitta de investerare eller kunder som man behöver för att gå framåt, säger han.

Uppstartsbolagen behöver hjälp i början

En av de placerare som uppstartsföretagen vill nå är Timo Tirkkonen. Han är en av grundarna och partner på riskkapitalbolaget Inventure.

En medelålders man i svart tröja.
Bildtext Timo Tirkkonen vill ha stora vinster eftersom placeringarna är så riskfyllda.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Riskkapitalbolag placerar pengar i bland annat de riskfyllda uppstartsbolagen.

Både institutionella placerare som våra pensionsfonder och privata investerare har satsat pengar i Inventure.

De gör det via Inventure eftersom de inte själva har lika bra kunskap i hur uppstartsbolagen fungerar som riskkapitalisterna.

– Ju tidigare i ett bolags utveckling man går in och investerar, desto mera investerar man i själva teamet. Vi ser på hur ambitiöst grundarteamet är. Vi söker bolag som vill bli internationella. Vill man bara bygga en affärsverksamhet i Finland är man inte ett bolag för oss. Vi söker bolag med högteknologi som på riktigt vill få till stånd en förändring i någon industri, säger Tirkkonen.

Han påpekar att Slush fungerar mycket bra för placerarna.

– Man hör ofta att Slush fungerar bättre för investerare än för uppstartbolag. Det finns många fler bolag som söker pengar än investerare.

– Vi kan effektivt träffa de bolag vi vill, men ett uppstartsbolag har mycket svårare att träffa de investerare de vill nå. Slush är också ett lysande tillfälle att knyta nya kontakter. Vi träffar andra investerare och ledare på stora företag, säger Timo Tirkkonen.

Placerarna samarbetar med varandra

Inventure marknadsför också de bolag det har placerat i för andra internationella investerare.

– Riskkapitalister både konkurrerar och samarbetar med andra företag i branschen. Vi har ofta två till fyra andra investerare med i varje placering. Vi kompletterar varandra med kunskap och investeringar. På Slush marknadsför vi de bolag vi har placerat i för andra placerare från Europa, USA, Kina och Japan, säger Tirkkonen.

Två personer samtalar på Slush
Bildtext Slush 2019 hade deltagare från över 130 länder.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Det betyder att ett uppstartsbolag som hittar en investerare också får tillgång till andra placerare på samma gång.

En annan fördel är den hjälp investerare kan ge små uppstartsbolag.

– När vi investerar blir vi vanligen en storägare i det bolag det är fråga om, ofta med en andel på mellan 10 och 30 procent. Då får vi i regel en styrelseplats. I många fall vill bolaget också att vi blir styrelseordförande. Vi har rutin i att leda styrelser och få bolag att fungera. Vi har också ett operativt team som dagligen hjälper nystartade företag att få saker på plats, säger Tirkkonen, och fortsätter.

– Vi är mer aktiva i början av investeringen. Många uppstartsbolag saknar i början bra processer och digitala system för marknadsföring och försäljning. Vi hjälper mest de första 12–18 månaderna. Sedan börjar företagen få rutin.

De andra riskkapitalisterna som placerar i samma bolag köper Inventures sakkunskap och mentorskap. Men samarbetar också.

– Vi ser vilka placerare som kan hjälpa bäst med marknadsföring, försäljning eller med att hämta in nya placerare. Sedan delar vi på vilken hjälp vi ger bolagen. Det handlar om samarbete från början till slut.

– Olika placerare kan också erbjuda olika typer av hjälp under företagets utveckling. När bolaget vuxit sig större kommer andra placerare in som är bättre på att hjälpa den typens bolag. Vill man etablera sig i USA lönar det sig att ta en placerare därifrån, och vill man utvidga till Asien lönar det sig att ta med en asiatisk placerare. Då får man tillgång till lokala nätverk, säger Tirkkonen.

Sidoevenemang är en viktig del av Slush

Det är inte bara Slush app som ska hjälpa tillväxthungriga företag och placerare att hitta varandra.

Rasmus Ekholm berättar att Slush har börjat satsa på mindre program under dagarna före själva mässan.

– Det handlar inte bara om de två dagarna på själva mässan. Vi har arrangerat några evenemang för cirka 1 000 personer som programmerar och planerar spel.

I själva verket har Slush redan länge handlat om mera än själva mässan. Under hela Slushveckan från måndag till lördag har olika organisationer arrangerat mera fokuserade evenemang.

– Många sidoevenemang organiseras av organisationer som kanske inte är representerade på Slush, eller människor som vill föra Slush ut i världen till sådana som inte har kommit på plats. De är bra tillfällen för dem som har mera fokuserade intressen. För dem som är intresserade till av till exempel matteknologi ordnas säkert ett evenemang om just det, säger Jessica Blechingberg.

Hon besöker för första gången Slush som en vanlig deltagare. I fyra år var hon med och arrangerade Slush. I dagens läge är hon landschef på Maria 01&The Hub som är ett campus för uppstartsbolag i Helsingfors.

En ung dam i svarta kläder ler mot kameran.
Bildtext Jessica Blechingberg trodde aldrig hon skulle jobba med teknologi, men hennes första Slush inspirerade henne att satsa på branschen.
Bild: yle/ Patrik Schauman

– Sidoevenemangen är ypperliga sätt att träffa människor om man är intresserad av någon speciell nisch. På dem behöver man i regel inte ens en biljett till Slush utan de är öppna för alla, säger Jessica Blechingberg.

Principen är att Slush samlar folk till Helsingfors, men när de väl är här organiserar olika företag och organisationer många fler evenemang än själva mässan.

Också Timo Tirkkonen tycker att sidoevenemangen fyller en viktig funktion.

– Slush har gjort ett bra jobb med att locka utländska investerare till Finland. Vi träffas både på själva mässan och på olika middagar och evenemang på kvällarna. Mässan pågår i två dagar och folk kommer och går. På sidoevenemangen lär man på riktigt känna andra investerare vilket underlättar samarbetet. När man känner någon personligen och vet hurdan den är som människa är det mycket lättare att samarbeta i fortsättningen, säger Timo Tirkkonen.

Diskussion om artikeln