Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rauanheimos vd: “Antracit dammar inte i Koverhar hamn” - i Ingå hamn dammar grus mera än kol

Från 2019
Uppdaterad 09.12.2019 07:47.
En hand med svarta fingrar av kolet antracit.
Bildtext Antracitbitarna har en fet yta som gör att det inte dammar, enligt Rauanheimos vd Joakim Laxåback.
Bild: Marica Hildén / Yle

Antracit dammar inte då det hanteras i Koverhar hamn i Hangö, intygar Rauanheimos vd Joakim Laxåback. I Ingå hamn lossar Inkoo Shipping inte stenkol om det blåser hårt. Där är det i stället grus som dammar mest.

Rysk antracit skeppas ut i Europa från Koverhar hamn i Hangö sedan några veckor.

Antracit är den äldsta kolarten som finns i jordskorpan och den är väldigt hård eftersom den legat under stort tryck och värme.

En stor maskin som lossar antracit ur tågvagnar.
Bildtext Antraciten lossas ur de ryska tågvagnarna med den här portalkranen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kolet kommer med tågvagnar från Ryssland, mellanlagras i Koverhar hamn i Hangö och skeppas sedan ut i Europa. Det är i synnerhet den tyska stålindustrin som behöver antracit.

Det är Karlebyföretaget Rauanheimo som etablerat sig i Koverhar.

En tågvagn som hämtar antracit till Koverhar hamn.
Bildtext Ryska tågvagnar som transporterat antracit till Koverhar hamn i Hangö.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det här fick en del att undra om det kommer att damma mycket i Koverhar hamn när Yle Västnyland berättade om nyetableringen i början av november.

Stora lastbilar som kör antracit i Koverhar hamn.
Bildtext Portalkranen lastar antraciten från vagnarna i de här fordonen. Sedan körs antraciten till lagerområdet nära kajen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Vd Joakim Laxåback säger att antraciten som hämtas till Hangö inte dammar. Det var en överraskning för honom.

- Det här kolet är mellan 30 och 80 millimeter, det finaste har siktats bort i gruvan i Ryssland. Det är väl det som skulle damma i så fall.

Joakim Laxåback.
Bildtext Rauanheimos vd Joakim Laxåback.
Bild: Marica Hildén / Yle

Man blir svart om händerna då man rör i antraciten. Kolet har en fet yta, och det är den feta ytan som gör att det inte dammar, säger Laxåback.

Är du bergsäker på att antraciten inte dammar, har ni gjort några undersökningar?

- Nej, vi har inte gjort några undersökningar, men vi ser det då vi dagligen hanterar antraciten. Det var en överraskning för oss att det inte dammar. Vi hade räknat med att det dammar litet, speciellt då det hanteras.

Tror du att du kan övertyga Hangöborna att det inte dammar?

- Det tror jag. De är välkomna att bekanta sig med hanteringen.

Flera högar med antracit i Koverhar hamn.
Bildtext Det finns ett sju hektar stort område där antracit lagras i Koverhar hamn i Hangö.
Bild: Marica Hildén / Yle

Joakim Laxåback har inte fått några klagomål om damm från Koverhar hamn.

Rekorddag i Ingå hamn

I Ingå hamn dammar det däremot en del då hamnbolaget Inkoo Shipping hanterar stenkol och petrokoks.

Onsdagen den 20 november var en bra dag för hamnbolaget Inkoo Shipping, samtidigt var det en dag som gjord för damm.

Det lossades och lastades rekordmycket just den dagen: 10 000 ton petrokoks lossades från ett fartyg som anlänt från USA och 25 000 ton grus lastades på ett fartyg.

En lastbil står intill ett fartyg, det lastas petrokoks på lastbilen.
Bildtext Lastbilen är pytteliten intill fartyget som hämtat petrokos från USA till Ingå hamn. Petrokoksen lastas på lastbilen som kör lasten till ett lagringsområde.
Bild: Marica Hildén / Yle

Den petrokoks som lossades dammade en del, det såg nästan ut som ånga då dammet svepte fram i ljuset av lamporna tidigt på morgonen.

Petrokoksen lastades med skopa via en tratt i lastbilar som stod intill fartyget, sedan körde lastbilarna till lagerplatsen på hamnområdet.

Materialet skeppades sedan vidare med fartyg till olika destinationer i Finland.

Damm syns i lampskenet från petrokoks som lastas på en lastbil.
Bildtext Damm från petrokos som lastas av i Ingå hamn.
Bild: Marica Hildén / Yle

Till Ingå hamn kommer två olika sorters stenkol; en del har högre, andra lägre svavelhalt.

Största delen av stenkolet kommer med fartyg från Ryssland och då det lossas kan det till exempel föras med transportband från fartygen till lagringsplatsen innan det körs vidare till kunderna via landsvägen.

Runt omkring på hamnområdet finns flera högar med kol som tillhör olika kunder.

Thomas Bergman, vd för Inkoo Shipping, räknar med att det finns upp till 300 000 ton kol på Ingå hamns område.

Dessutom finns högar med grus, skrot och annat material som lagras på hamnområdet.

Thomas Bergman.
Bildtext Inkoo Shipings vd Thomas Bergman vid en hög av stenkol.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det finns alltså alla chanser till koldamm i Ingå hamn. Men det går att minimera dammet om man hanterar det rätt, säger Thomas Bergman.

- Kolets fukthalt påverkar mycket. Om det är fuktigt så dammar det inte, men kruttorrt kol dammar.

Inkoo shipping löser problemet genom att följa med väderrapporten, i synnerhet vindhastigheten.

- Det gör vi i synnerhet då kolet är på transportbandet som är högt uppe. Vi väntar med lossningen om det blåser mycket och i olämplig riktning.

Hamnbolaget städade altaner

Thomas Bergman vet att det tidigare om åren hänt att hamnbolaget fått kritik för damm, men det har skett enbart en gång sedan han tog över som vd för Inkoo Shipping hösten 2017.

Sommaren därpå kontaktade några sommargäster, som finns på andra sidan Norrfjärden, Inkoo Shipping eftersom deras altaner var smutsiga av koldamm.

Hamnbolaget skickade städare till sommarstugorna och städade altanerna.

- De tog kontakt efter att vi hade lossat kol i väldigt hård vind som blåste åt deras håll. Efter det så följer vi vindriktningarna noggrant och lossar inte om det blåser i fel riktning.

Gruset är värre än kolet

Men det är faktiskt inte kolet som dammar mest i Ingå hamn. Det är gruset som dammar.

- Grus dammar mera, men vi vattnar det så att det inte ska damma så mycket. I år har vi lastat cirka en miljon ton grus.

En hög med grus på Inkoo Shippings område i ingå hamn.
Bildtext Grus dammar mera än kol.
Bild: Marica Hildén / Yle

Så småningom behöver man inte oroa sig över damm från olika sorters kol. Från och med den 1 maj 2029 är det förbjudet att använda kol som bränsle vid produktion av el eller värme.

Thomas Bergman säger att det redan märks att kolmängderna håller på att minska.

- Vi vet redan nu att volymen blir mycket mindre nästa år.

Det betyder att Inkoo Shipping behöver ersätta kolet med en annan produkt. Thomas Bergman sneglar på biobränsle.

- Biobränsle är en intressant grej. Vi importerar pellets, som är en ersättande produkt för kol, och det ökar sakta. Vi har fått förfrågningar om flis och annat biobränsle, så vi hoppas att vi kan ersätta en del av kolet med biobränsle.

En hög med stenkol och båt och kranar i bakgrunden.
Bildtext Snart är de här stenkolshögarna i Ingå hamn ett minne blott.
Bild: Marica Hildén / Yle

Joakim Laxåback från Rauanheimo konstaterar att det inte finns några begränsningar vad gäller att transportera antracit i framtiden.

Laxåback tycker att det är bra att användningen av kol minskar.

- Men användningen av kol ökar i världen och kommer att göra det länge, enligt alla analyser.

Rauanheimos vd Joakim Laxåback säger att antracit inte dammar

2:49

Inkoo Shippings vd Thomas Bergman om kol som dammar

5:17