Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Stöd till passagerarsjöfarten kan behövas för försörjningsberedskapen – staten betalar årligen över 250 miljoner euro i stöd

Från 2019
Viking Lines kryssningsfartyg M/S Amorella.
Bildtext Största delen av stöden till passagerarsjöfarten i Finland riktas till kryssningstrafiken mellan Finland och Sverige.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Offentligt stöd till passagerarsjöfarten snedvrider samhällsekonomin, men det kan vara motiverat att stöda branschen med tanke på försörjningsberedskapen under undantagsförhållanden. Det framkommer i en utredning som Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet publicerade på måndag.

I utredningen har forskarna granskat om det är möjligt att ändra de offentliga stöden så att de gynnar samhällsekonomin och samtidigt inte äventyrar försörningsberedskapen.

Finland är beroende av sjöfart och passagerarbilfärjor kan enligt utredningen ha en roll i att trygga försörjningsberedskapen.

Stödet snedvrider konkurrensen

Staten betalar årligen kring 250–280 miljoner euro i stöd till färjetrafiken eftersom den kan spela en viktig roll i kristider.

De två huvudsakliga stödformerna är direkt bemanningsstöd och indirekt skattesubvention för försäljning på passagerarbilfärjor. Den största delen av stöden går till trafiken mellan Finland och Sverige.

Enligt utredningen snedvrider stöden samhällsekonomin, eftersom ekonomiska resurser överförs från andra branscher till den som stöds.

Det kan ändå enligt utredningen vara motiverat att stöda passagerarsjöfarten.

Enligt utredningen bör det i fortsättningen i utbyte mot stöden också krävas att rederier som bedriver passagerarsjöfart lägger fram öppen och offentlig statistik över vilken slags affärsverksamhet tjänsteleverantörerna ombord på fartyg bedriver.

Diskussion om artikeln