Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Konstnären Henrika Lax hittade ett språk för det heliga i den gregorianska sången

Från 2019
Henrika Lax på Kökar
Bildtext Konstnären, pedagogen och gregorianska sångare Henrika Lax
Bild: Erik Vierkens/yle

Konstnären Henrika Lax övervägde att konvertera till den ortodoxa kyrkan. Hon saknade mysteriet i riterna i den evangelisk-lutherska kyrkan.

- Jag är uppvuxen i den lutherska liturgin. Men jag upplevde att tron reducerats till så mycket ord. Ett förklarande som närmar sig ordbråte.

Då Henrika hittade den gregorianska sången kunde hon slå sig till ro i det lutherska.

Det lutherska har ju haft en folkbildande uppgift men de många orden är främmande för henne.

- Tron kan inte reduceras till bara prat och förklarande.

Henrika tänker att den mest krävande livsuppgiften är att stanna upp inför sitt eget inre.

- Kyrkan har en viktig uppgift att fylla, att erbjuda tystnad och vila från allt som river och sliter i oss. Hur ska vi överhuvudtaget ha ett språk för det heliga som handlar så mycket om tystnad och den andliga praktiken?

Den Gregorianska sången är den riktigt tidiga kristna meditationen

År 2003 hittade Henrika den gregorianska sången.

- Den finns i kristendomen, det är bara att gräva i vårt gamla andliga arv. Det är ett redskap som vi har tappat bort i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Den Gregorianska sången är den riktigt tidiga kristna meditationen och en av våra äldsta bönetraditioner. Det är en sjungen bön och har sina rötter i urkyrkan, mellan år 30-70 e. Kr.

Den gregorianska sången uppstod i antikens ljudvärld.

- Man tänkte mycket annorlunda om musik då. Det var en muntlig tradition. Man lärde sig genom att lyssna och upprepa.

- Vi sjunger inte genom att läsa noter utan sången går kroppsligen in i vårt minne. Den gregorianska sången innebär något annat än att bara vara fokuserad på sången. Den går väldigt djupt in i människan. Då man sjunger lyssnar man samtidigt på ljudens resonans inuti och utanför kroppen.

Den Gregorianska sången skapar stillhet i kroppen

- Den gregorianska sången skapar stillhet i kroppen som gör att människan kan vila i sig själv och i ljudets resonans. Det finns inget presterande i sången.

Varje ljud man sjunger har en riktning. De låga tonerna riktas till den nedre delen av kroppen där de har sin resonans.

Henrika Lax demonstrerar rörelse i gregoriansk sång
Bildtext - De låga tonerna riktas till de nedre delen av kroppen där de har sin resonans, säger Henrika Lax
Bild: Roy Fogde/yle

Mellantonerna riktas till hjärttrakten och de höga till huvudregionen.

Henrika Lax demonstrerar rörelse i gregoriansk sång
Bildtext - Mellantonerna riktas till hjärttrakten, visar Henrika Lax
Bild: Roy Fogde/yle
Henrika Lax demonstrerar rörelse i gregoriansk sång
Bildtext - De höga tonerna riktas till huvudregionen.
Bild: Roy Fogde/yle

Det föds en väldigt nyanserad melodi.

Gregoriansk sång är ett redskap att leda människan in i tystnad.

Den gregorianska sången har kallats en bror till tystnaden. Mellan ljudsekvenserna stannar man i tystnad och känner vad ljudet har uträttat i kroppen och sinnet.

Eftersom tystnaden är en del av den gregorianska sången så är sången ett redskap att leda människan in i tystnad.

I forna tiden hade man ett helt annat förhållande till bönen och bönens ord överhuvudtaget.

Tanken var att bön är något vars ord man tar in i kroppen och idisslar. Bönen var inte en angelägenhet för hjärnan eller intellektet, berättar Henrika.

Bönens ord var då direkt kroppsliga eftersom man hade en helhetsmässig tanke om människan och ljudet. Som en följd av det här tänkesättet, kunde också människan sjunga sig in i olika sinnesstämningar.

- Ljudet kan vara vila i en själv men det kan också vara vila från en själv.

Får snusar på konstnär Henrika Lax
Bildtext För Henrika Lax är tystnaden och samvaro med djur viktig.
Bild: Roy Fogde/yle

Henrika Lax är bosatt på åländska Lemland. Tillsammans med Hilkka Liisa Vuori har hon gett ut boken "A och O handboken i skapande av ljud och bild". Boken är tänkt som stöd för meditation och bön.

Vår uppgift här på jorden är att växa som människor

- Vår uppgift här på jorden är att växa som människor. Meditation och kreativitet är en fantastisk gåva.

- Den gregorianska sången är ett redskap som det finns ett enormt behov av. Det är något som jag fått har erfara då jag undervisar.

Konstnär Henrika Lax i sin ateljé
Bildtext Henrika Lax förbereder den kommande utställningen i Helsingfors
Bild: Roy Fogde/yle

Henrika Lax är också verksam som konstnär. Under våren ställer hon ut på galleri Pirkko-Liisa Topelius i centrala Helsingfors.

- Sviten kommer att heta Pilgrim. En pilgrim är en främling på jorden som vandrar och söker efter det heliga.

Konsten är ett annat sätt att hitta ett språk för det som är ogripbart för orden. Det ogripbara som har något med det andliga mysteriet att göra .

Se mera om Henrika Lax och hennes väg mot det heliga i programmet Himlaliv, som kan ses på Arenan från 9.12 och sänds måndagen den 16 december klockan 18.30 i Yle Fem.

Konstnären Henrika Lax söker det heliga bortom orden - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln