Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Centrumplaner drog stor publik på Grand - bilar versus fotgängare väckte mest diskussion: "Borgå är en liten stad och förändringar skrämmer folk"

Från 2019
Två äldre kvinnor klädda i ytterjackor står inomhus och tittar in i kameran.
Bildtext Anne Malve och Heini Korpelainen hoppas stadens planer för torget ska lyckas.
Bild: Yle/Mira Bäck

Borgå torg ligger öde men inne på Kulturhuset Grand är det fullsatt. Det är inte frågan om en konsert eller teaterföreställning som man kunde tro, utan ett möte om stadsplanering.

Massor av Borgåbor har kommit för att få höra mer om stadens centrumplaner. Vissa är glada över den planerade ansiktslyftningen, andra oroar sig för att mista sina hem.

- Planerna i sig är fina men Borgå är en liten stad och förändringar skrämmer folk. Parkeringsfunderingarna verkar vara mycket skrämmande. Och så finns det en del visuella grejer: Kommer torget att se väldigt stort ut? undrar Heini Korpelainen.

Hon och väninnan Anne Malve är själva arkitekter och sitter med i publiken den här måndagskvällen.

Bild nerifrån uppåt mot läktarna i stora salen i Kulturhuset Grand. Läktaren är nästan full med publik.
Bildtext Stadsplanering lockade Borgåbor till Grand. Salen fylldes ännu lite till efter att bilden togs.
Bild: Yle/Mira Bäck

Många i publiken berömmer stadens planer. I en snabb omröstning som görs via mobilen svarar 85 procent att planerna som presenterats gör centrum trivsammare eller delvis trivsammare.

All feedback är förstås ändå inte positiv.

Det är just parkeringsplatserna och trafiken kring torget som väcker mest diskussion. Om planen för torgområdet godkänns nästa år kan byggnadsarbetena i bästa fall börja redan 2021.

Torget skulle bli ett stort öppet område med en träpaviljong, en amfiteater och försäljningsstånd. Eventuellt skulle man till och med kunna bygga om någon av de intilliggande byggnaderna till en stor saluhall.

Bort med bilarna

Den största förändringen är att busshållplatserna försvinner från torget och förläggs till kanterna, längs med Biskopsgatan, Fredsgatan och Stadshusgatan.

Torgparkeringen och parkeringsplatserna längs med gatorna intill ska också bort.

Antagligen blir Biskopsgatan och Fredsgatan enkelriktade och det kan till och med hända att de blir förbjudna för andra bilar än bussar och taxibilar.

En byggnad med böljande tak omgivet av träd på ett torg.
Bildtext Så här kan Borgå torg se ut i framtiden. Paviljongen på bilden skulle ligga där busstationen finns nu.
Bild: Borgå stad/Arkkitehtitoimisto ALA

Man vill helt enkelt göra det lättare för fotgängare att röra sig i centrum och på så sätt locka Borgåbor att tillbringa mer tid där.

- Men varifrån ska vi få hit alla de här människorna? undrar någon i publiken.

Enligt stadsplaneringschef Dan Mollgren gäller det bara att göra torget och resten av centrum tillräckligt lockande och lätt att närma sig. Idéer för hur det ska göras tar staden gärna emot via en enkät.

- Det som lockar dit folk kan säkert vara någonting vi inte kan föreställa oss än. Jag gillar paviljongen och hoppas att torget blir bra, säger Korpelainen.

Applåder

Flera gånger under diskussionens gång tar någon ur publiken upp frågor om parkering kring torget och om det nu blir jobbigt för bilburna Borgåbor att ta sig till centrum.

Efter frågorna hörs applåder - frågeställaren är helt klart inte den enda som funderat på saken.

Från staden svarar man att det ska gå att ta sig till centrum med bil i fortsättningen också.

Enligt en parkeringsutredning som presenteras av trafikingenjör Antti Rahiala så finns det cirka 1 000 parkeringsplatser i centrum.

Av dem var cirka hälften lediga då man inventerade läget en tisdagseftermiddag och en lördagseftermiddag i september.

Om de cirka 80 platserna kring torget försvinner så skulle det ändå finnas en hel del parkeringsplatser kvar, säger staden.

Oroliga husägare i Näse

Utvecklingsplanen för centrum gäller förstås inte bara torget även om det är där man kommit längst.

Västra Mannerheimleden får en ny anslutningsparkering och blir en lång parkgata kantad av höga våningshus.

- På vårt bostadsområde i övre Näse skulle åtta småhus bli under de här nya höghusen och staden har inte informerat om det här, säger Patrik Smedberg.

Han och flera grannar har kommit till Grand för att stå upp för det egna bostadsområdet.

En kvinna och en man håller i en karta. Kvinnan pekar ut ett ställe på kartan med en penna.
Bildtext Jaana Rask och Patrik Smedberg är oroliga över sitt bostadsområde i Näse. Rask pekar ut var hon bor på skissen över Parkgatan.
Bild: Yle/Mira Bäck

Smedberg har bekantat sig med skisserna över Parkgatan och förklarar att resten av Västra Mannerheimleden har flyttats norrut för att ge plats för höghus men just där Smedberg och hans grannar bor skulle vägsträckningen hållas liksom den är nu.

För att få några höghus att rymmas där så måste en del småhus bort.

- Problemet är det att när stället där den nya bensinstationen och anslutningsparkeringen ska byggas har slagits fast så går inte vägsträckningen längre att flytta, säger Smedberg.

Inte mot ägarnas vilja

Planerna är förstås ännu bara skisser men Smedberg och hans grannar är oroliga.

- Jag hoppas att staden informerar invånarna om planerna, säger Jaana Rask.

Hon visar upp en ritning över planerna för Parkgatan. På kartan har man ritat in ett grönområde där Rasks hus ligger i dag.

En bred flerfilig gata med trafikljus och höghus på den högra sidan.
Bildtext Visionerna för Västra Mannerheimleden är nästan utopistiska. Någonting som liknar den här synen kan i framtiden möta den som kör in i staden från Helsingforshållet.
Bild: Borgå stad/OlaDesign

Enligt stadsplaneringschef Dan Mollgren och biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz behöver husägarna i Näse inte vara oroliga.

- Det ska göras detaljplanering innan det händer några sådana här förändringar. Inte är det vår vilja att gå in på privat mark om ägarna inte är med på det, säger von Schoultz.

Enligt Mollgren funderade man på att lämna bort höghusen i övre Näse ur planstommen just eftersom man där rör sig på privat mark.

- Vi tyckte att eftersom planstommen inte har ett juridiskt botten, utan det är en idé, en vision, så vågade vi visa möjligheterna. Härifrån framåt hänger det på de privata ägarna, är de med eller inte. Det kom många signaler om att de inte vill att vi går in på deras mark. Då förstår vi det, säger Mollgren.

Kvarter 23 diskuteras

Staden visionerar om stora förändringar också i kvarter 23, alltså Citymarketkvarteret eller Nimbuskvarteret som det också kallas.

De nuvarande byggnaderna skulle i princip alla rivas och ersättas av våningshus med en diagonal gågata tvärs igenom. Gågatan skulle sammanlänka torget med Gamla stan.

I de övre våningarna kunde det finnas bostadshus och i gatuplan affärslokaler. En parkeringshall skulle eventuellt byggas under jord.

- De här höga byggnadsmassorna är ganska "hurja". Borgå skulle kunna bevara sitt småstadsutseende; den behöver inte se ut som en stad i Centraleuropa eller Asien med höga piggar, anser Anne Malve som suttit med i publiken.

Citymarketkvarteret ägs inte av staden och fastighetsägarna skulle behöva hitta investerare villiga att betala stora summor för att planerna ska bli av.

Vy av en korsning mitt i Borgå där bilar kör förbi. I blickfånget ligger ett stort brunt hus som det står Citymarket på.
En gatukorsning med ett högt trekantigt hus i mitten.
Jämförelse av två bilder: Här är stadens framtidsvision för Citymarketkvarteret.
Bilder: Yle/Mira Bäck (vänster), Borgå stad/LUMART (höger)

Därför är visionerna för Citymarketkvarteret de av stadens planer som ligger längst i framtiden.

- Dan har fört ganska täta diskussioner med ägarna. Jag är smått förhoppningsfull över att vi kan se någonting komma i gång också i kvarter 23, säger von Schoultz.

Både Mollgren och von Schoultz är över lag nöjda med kvällen.

- Det var fantastiskt att få salen full med Borgåbor. Vi fick massor med bra frågor och bra diskussion, säger Mollgren.

- Vi fick bra kommentarer. Många grejer vi kan ta med i den framtida planeringen, säger von Schoultz.

Ett utkast till detaljplan för Borgå torg finns framlagt för påseende till den 7 januari. Du hittar både det och en enkät om torget här.

Ett utkast till detaljplan för anslutningsparkeringen och bensinstationen invid Västra Mannerheimleden/Parkgatan hittar du här.Det ligger framme till den 9 december.

Diskussion om artikeln