Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt färre arbetslösa, allt fler nya lediga jobb

Från 2019
Uppdaterad 26.11.2019 12:42.
Arbetslös söker jobb via tidning
Bild: Martti Juntunen

Antalet arbetslösa minskar samtidigt som det finns fler lediga jobb än tidigare. Det visar de senaste sysselsättningssiffrorna från Arbets- och näringsministeriet.

Enligt ministeriets uppgifter för oktober månad var sammanlagt knappt 225 000 personer arbetslösa. Det här är 1 300 personer färre än månaden innan.

Samtidigt har också antalet långtidsarbetslösa gått ner. I oktober hade drygt 61 000 personer sökt jobb i minst ett års tid, vilket är drygt 7 000 personer färre än för ett år sedan.

Även antalet arbetssökande över 50 år och antalet unga arbetslösa har minskat.

I dag finns det också fler nya lediga jobb än för ett år sedan.

I oktober 2019 fanns det drygt 65 000 lediga jobb annonserade via arbets- och näringsbyråerna. Det här var 8 000 fler än vid samma tid ifjol.

Sysselsättningsgraden 72 procent

Samtidigt meddelar Statistikcentralen att arbetslöshetsgraden nu är 6,2 procent. Det här innebär en minimal förändring till det bättre jämfört med situationen för ett år sedan.

Samtidigt är sysselsättningsgraden 72,0 procent, enligt Statistikcentralen, det här 0,5 procentenheter högre än vid samma tid ifjol.

Regeringens mål är att sysselsättningsgraden stiger till 75 procent.

Olika definitioner

Statistikcentralen och arbets- och näringsministeriet räknar antalet sysselsatta och arbetslösa på lite olika sätt.

Förenklat kan man säga att Statistikcentralens definition av arbetslöshet är striktare.

Enligt den förutsätts att personen aktivt har har sökt arbete under de senaste fyra veckorna och att hen är redo att ta emot arbete under de kommande två veckorna.

Det är också de här uppgifterna som ger de internationellt jämförbara, officiella arbetslöshetssiffrorna.

Rättelse klockan 12.40: Ursprungligen stod det att knappt 22 500 personer var arbetslösa i oktober. Den korrekta siffran är knappt 225 000.