Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Påverkas unga negativt av den porr de ser eller inte? Forskningen är oenig

Från 2019
Svartvit bild på ett gäng tonåringar som promenerar bredvid varandra.
Bildtext Dagens unga är duktiga på mediekritik och kan skilja på exempelvis porr och sex o verkliga livet. Å andra sidan är det svårt att själv bedöma hur mycket man påverkas av något, normförskjutningar sker utan att vi alltid är medvetna om det, visar forskning.
Bild: Unsplash

Porr är idag endast ett knapptryck bort, även för barn. I vilken utsträckning påverkas då barn och unga av den porr de exponeras för? Forskningen ger motstridiga budskap, medan de unga själva tycker att vi vuxna borde ta "porrsnacket", men sedan låta dem vara ifred.

Enligt en alldeles ny finsk forskning överdrivs nätporrens påverkan på de unga.

De vuxnas dömande attityder är ett långt större problem än porren i sig, slår medieforskaren Sanna Spišák fast.

Spišáks resultat visar att unga finländare kan förhålla sig mediekritiskt till nätpornografi.

– De förstår att nätporr inte är samma sak som "riktigt sex".

Enligt Spišák överraskades hon av att de unga hade en ganska konservativ syn på hurudant sex i verkliga livet är.

Spišák varnar vuxna för att skrämma upp barnen. Den unga kan få en känsla av att man åsamkat sig själv bestående skador om man tittar på porr.

– Om vi enbart talar om porrens faror och skadeverkningar, vågar unga inte heller berätta för någon vuxen om hen råkat se något som kan vara skadligt.

Undersökningen visar att de unga ser porr första gången i en ålder av tolv till fjorton år.

Men påverkas en ung människa inte alls av vad hen ser på för slags porr?

– Jo men inte på ett skadligt vis, enligt de resultat jag fått, konstaterar Spišák.

De unga som Svenska Yle talat med har åsikter som stämmer överens med de resultat Spišák presenterar i sin doktorsavhandling.

sanna spisak
Bildtext Medieforskare Sanna Spišák säger att hon förvånades av sina resultat. De unga som intervjuades hade en betydligt mer konservativ syn på sex och porr än hon hade räknat med
Bild: Privat

Forskningsresultaten skiljer sig åt

Men det finns forskning som visar andra resultat.

Till exempel forskaren Max Waltman vid Stockholms universitet har undersökt sambandet mellan unga och porr.

I en av Waltmans rapporter visar han på ett samband mellan hög porrkonsumtion hos pojkar och män och ökad sexuell aggression mot kvinnor och flickor.

Analysen visar även att det inte spelar någon roll om pornografin innehåller fysiskt våld eller inte. Problemet är att porren i sig innehåller och normaliserar objektifiering och förnedring av kvinnor.

Spišák förstår att det finns porr som är mycket problematisk, men säger att det är för ensidigt att enbart tänka på porren som grov, sexistisk och våldsbejakande.

– Det börjar finnas alternativ för alla och en var. Det hör till att unga utforskar sin sexualitet och porr kan vara en väg till att hitta denna sexualitet, säger hon.

Motsvarande svensk forskning

I Sverige gjorde forskaren Magdalena Mattebo en liknande kartläggning som Spišáks år 2011.

I den medverkade över 800 sextonåringar och forskningen fick stor uppmärksamhet i Sverige då hon disputerade 2014.

Datainsamlingen gjordes 2011 och ungdomarna som deltog var födda år 1995.

– Dagens tonåringar är födda på 00-talet och med tanke på den digitala utvecklingen är tillgången till pornografi sannolikt ännu större, vilket förmodligen medfört att konsumtionsmönstret förändrats, konstaterar Mattebo.

Tillgängligheten idag är alltså en helt annan, likaså andelen porr på nätet.

– Man kan med andra ord tänka sig att porr har blivit ännu mer vanligt än det var 2011.

Men om man ser på de resultat man då kom fram till, uppgav 96 procent av pojkarna och 54 procent av flickorna att de konsumerat porr.

Tio procent av pojkarna uppgav att de konsumerade varje dag, cirka trettio procent konsumerade varje vecka.

De tillfrågade fick själva kategorisera vilken genre de tittade på, och den vanligaste genren de uppgav att de tittade på var hårdporr.

magdalena mattebo
Bildtext Magdalena Mattebo har undersökt ungas porrkonsumtion. Hon överraskades av att ingen av de unga som var så kallade högkonsumenter hade någonsin talat med någon vuxen om den pornografi som finns tillgänglig på nätet.
Bild: KIM NORMAN

De vuxnas frånvaro

De som var så kallade högkonsumenter, det vill säga de pojkar som tittade varje dag, uppgav i högre utsträckning än andra att de inspirerades av pornografi i sina egna sexuella erfarenheter.

– För oss väckte detta frågor om vilka signaler och ideal som anses ska ingå i en sexuell akt. Vad är det egentligen de tar inspiration ifrån? säger Mattebo.

Enligt henne var det även uppseendeväckande att ingen av de högkonsumerande pojkarna någonsin hade talat med en vuxen om det dom sett.

– Det betyder att de konsumerat mycket pornografi som de tar inspiration av, men inte fått någon alternativ bild om sex och sexualitet från vuxenvärlden, säger Mattebo.

Mattebo säger att det ändå är sannolikt att detta förändrats nu med tanke på att ungas porrkonsumtion lyfts och diskuterats i samhället.

Högkonsumenterna sticker ut

I forskningen framkom även att ju oftare pojkarna konsumerade porr, desto mer radikal blev porren de tittade på.

De här så kallade högkonsumenterna sökte sig oftare till exempelvis våldsporr och BDSM.

Mattebo varnar ändå för att stämpla porren som enbart något dåligt.

– Då unga tillfrågats om porr har de under åren uppgett att porr varit en bra källa för att hitta information och inspiration om sex och samlevnad.

Mattebo påpekar att perspektivet ofta blir negativt när man talar om ungas porrkonsumtion.

De unga är och måste få tillåtas vara nyfikna. Man bör akta sig för att inte skuld- och skambelägga de unga.

Enligt Mattebo finns det många perspektiv som borde tas upp då porr diskuteras – jämställdhet och kroppsideal exempelvis, och att det därför är viktigt att temat lyfts fram.

Smarttelefon
Bildtext Enligt en forskning vid Linköpings universitet från 2018 finns det en allt större polarisering mellan en större grupp högkonsumenter av porr, och en grupp som inte tittar alls.
Bild: Creative Commons / Niek Verlaan

Blinda för normförskjutningar

Spišáks forskning visar att färdigheter i mediekritik gör att de unga kan skilja på porr och "sex i verkligheten".

Enligt Mattebo är det glädjande att unga har dessa färdigheter, men hennes forskning visar å sin sida att många unga anser att andra påverkas av porr i sina sexliv, medan man själv inte anser att man påverkas i samma utsträckning.

– Det kan vara svårt att reflektera över hur mycket du själv påverkas. Normförskjutningar sker utan att vi alltid är medvetna om det. Det gäller alla, oavsett ålder. Men självklart är det de ungas egna berättelser som ska stå i fokus, säger Mattebo.

Både Spišák och Mattebo kom i sina forskningar fram till att flickor har ett betydligt mer komplicerat förhållande till porr än pojkar.

Flickor "ska inte titta på porr", och gör man det så är det förknippat med skuld och skam. För pojkarna är det mycket naturligare att titta på porr.

– De sociala koderna gör det mindre accepterat för flickor att titta på porr, konstaterar Mattebo.

I sin forskning kom Mattebo även fram till att av de flickor som uppgav att de tittade på porr, hade en stor andel ett så kallat riskbeteende där alkoholkonsumtion och rökning var vanligare jämfört med jämnåriga.

De uppgav också kamratproblematik i högre utsträckning. Det var också vanligare att flickor som konsumerar porr uppgav sexuella erfarenheter.

Kanske är det en grupp som söker spänning i större utsträckning jämfört med jämnåriga flickor, resonerar Mattebo.

– De utsatte sig för otrygga situationer i en större utsträckning än andra flickor i deras ålder.

Hur väl anser de unga själva att de passar in i forskningsresultaten? Svenska Yle träffade Klas, Tobias, Jennifer och Linn som gav sin syn på saken.