Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Alkoholkonsumtionen på Öröseminariet fick diskuteras öppet - Kimitoön gjorde fel när man avsatte revisionsnämnden

Från 2019
Uppdaterad 26.11.2019 20:10.
Kimitoöns kommunflagga.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Åbo förvaltningsdomstol upphäver Kimitoöns kommunfullmäktigebeslut gällande att avsätta sin revisionsnämnd.

Revisionsnämnden avsattes förra hösten enligt kommunstyrelsens förslag, eftersom nämndmedlemmarna hamnat i en förtroendekris.

Ett beslut som förvaltningsdomstolen nu förkastar.

Bakgrunden till förtroendekrisen var att nämndens dåvarande medlem och viceordförande Janne Salonen (obunden) på sin blogg ifrågasatte att kommunen serverade alkohol för skattepengar på ett fullmäktigeseminarium på Örö hösten 2017.

"Saken borde ha diskuterats internt"

Salonens agerande ansågs bland revisionsnämndens övriga medlemmar inte vara förenligt med god sed. Man ansåg att ärendet först borde ha diskuterats internt.

Revisionsnämnden avsattes och en ny revisionsnämnd valdes, men nu utan Salonen.

Janne Salonen, ordförande för Pro Kimitoön
Bildtext Janne Salonen avsattes från revisionsnämnden.
Bild: Yle/Monica Forssell

Salonen förde ärendet vidare till förvaltningsdomstolen, då han menade att förfarandet strider mot grunderna för god förvaltning.

Använde sin grundlagsenliga rätt att lyfta upp samhällspolitiskt viktiga frågor

Åbo förvaltningsdomstol säger i sitt domslut att politiska åsikter är tryggade i yttrandefriheten som är en av grundlagens kärnområden.

Då Salonen i sin blogg ifrågasatte mängden alkohol på Öröseminariet, så gjorde han det sakligt, om än kritiskt. Där lyftes till offentlig diskussion upp frågan om hur kommunens pengar används, vilket måste anses ha en samhällelig betydelse.

De saker Salonen lyfte fram hade inte behandlats i revisionsnämnden, och bloggtexten innehåller inte heller några sådana uppgifter som Salonen skulle ha fått från sekretessbelagda handlingar i revisionsnämnden eller i någon annan myndighet.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att man inte ens har påstått att Salonen skulle ha fått uppgifterna som medlem av revisionsnämnden, utan han har fått uppgifterna från offentliga källor.

Då Salonens bloggtext inte har att göra med hans roll som medlem av revisionsnämnden, så har Salonen med andra ord främst som kommunfullmäktigeledamot använt sin grundlagsenliga rätt att lyfta upp samhällspolitiskt viktiga frågor.

Fullmäktige överskred sina befogenheter

Då revisionsnämnden säger att man inte haft förtroende för varandra, så handlar det enbart om att man inte tyckt om att Salonen offentligt kritiserat kommunen.

Kommunfullmäktige avsatte därmed den förra revisionsnämnden som en följd av att Salonen hade använt sin i grundlagen tryggade yttrandefrihet att kritiskt diskutera en samhällspolitisk fråga.

Förvaltningsdomstolen anser därför i sitt beslut 26.11.2019 att kommunfullmäktige använt sin prövningsrätt på fel sätt och därmed överskridit sina befogenheter.

Därför var beslutet lagstridigt.

Det innebär att Kimitoöns gamla revisionsnämnd, där Janne Salonen var medlem, nu fortsätter sin verksamhet.

Diskussion om artikeln