Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Dödar Karis centrum och hotar klimatet" - striden om en stormarknad i Läpp är allt annat än över

Från 2019
Mataffärer i Karis centrum.
Bildtext En stormarknad i Läpp hotar affärerna i Karis centrum. Dessutom försämras konkurrensen. I dag finns flera dagligvaruaffärer bredvid varann i Karis centrum, på bilden syns K-supermarket och S-market och strax utanför bilden finns också Lidl.
Bild: YLE/Robin Lindberg

Statliga myndigheter hävdar att Raseborg blundar för verkligheten: en stormarknad i Läpp blir en dödsstöt för affärerna i Karis centrum - det lokala behovet av nya affärslokaler kan omöjligtvis vara så stort som staden påstår.

Striden om förträffligheten av en stormarknad i Läpp utanför Karis är ingalunda förbi. Nu kräver statliga närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) att Raseborgs stad gör stora förändringar i den nyss godkända planen.

Stadsfullmäktige i Raseborg godkände planen i slutet av september. Men den har inte blivit gällande eftersom statens myndigheter har lämnat in ett rättelseuppmaning.

Ingen ny dispyt

Bråket om var det får finnas stora dagligvaruaffärer i Karis har hunnit förvandlats till en uthållighetstävling mellan Raseborgs stad och statliga myndigheter.

Raseborgs stads vapen i striden är argumentet att en stormarknad invid riksväg 25 i Läpp i västra Karis blir en lokal affär som inte hotar servicen i Karis centrum. Därför ska statliga myndigheter inte ha något att anmärka om, anser Raseborg.

Den statliga myndigheten, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, är av helt annan åsikt.

Helikopterbild av korsningen i Karis läpp
Bildtext Karis centrum i framtiden? Läpp ligger vid riksväg 25 sydväst om Karis centrum. Här finns nu bland annat servicestationer och möbelaffärer.
Bild: YLE / Linus Westerlund

NTM-centralen hävdar att Raseborg blundar för verkligheten: en stormarknad i Läpp blir en dödsstöt för centrumaffärerna då det lokala behovet av nya affärslokaler omöjligtvis kan vara så stort som staden påstår.

Striden har pågått under hela den tid som Raseborg jobbat med delgeneralplanen för Läpp och Horsbäck. Arbetet började redan 2013 med Läpp och utvidgades senare till att omfatta också Horsbäck.

Den nyss godkända planen tillåter en stormarknad i Läpp. Andelslaget Varuboden-Osla meddelade för länge sedan att de vill bygga en Prisma i Läpp och ingen annanstans.

Planen innebär dessutom allt som allt tiotusentals kvadratmeter ny byggrätt för också andra affärer i Läpp och Horsbäck.

Nu kräver NTM-centralen - helt i linje med vad de tidigare sagt - att Raseborgs stad ändrar planen. Lagen och landskapsplanen ska styra planeringen, säger de.

Bilar parkerade utanför en stor Citymarket-affär. Sommar.
Bildtext Till en stormarknad i Läpp skulle kunderna ofta komma med egen bil. Inte speciellt klimatvänligt, poängterar NTM-centralen. Bilden är från Lojo.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Lagen och landskapsplanen bygger på att centrumområdena ska stärkas. Både boende och service ska koncentreras till centrum, i synnerhet nära järnvägsstationer.

Då är det möjligt att gå, cykla eller använda kollektivtrafik i stället för egen bil. Det här tjänar också klimatmålen.

Raseborgs stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen i september.

Om planen förverkligas får det många negativa konsekvenser menar närings-, trafik- och miljöcentralen: servicen i Karis centrum utarmas och konkurrensen mellan affärerna minskar då stormarknaden får en stark ställning.

Eftersom folk behöver egen bil för att ta sig till Läpp, går planen också mot klimatmålen.

NTM-centralen: Raseborgs handelsutredning serverar konstigheter

NTM-centralen förhåller sig ytterst kritiskt till den handelsrapport som Raseborg under planearbetet beställde. Staden använde just den här rapporten för att motivera behovet av en stormarknad i Läpp.

Rapporten från 2017 visar att det att det finns ett enormt behov av nya affärslokaler i Raseborg. Den slår också fast att Karis och Pojo centrum har så gott som vuxit ihop men det här sväljer inte NTM-centralen.

"Pojo ligger över tio kilometer ifrån och bildar en egen helhet där det också är viktigt att stärka närservicen, i synnerhet inom dagligvaruhandeln."

Pojo brandstation.
Bildtext Raseborg ljuger - Karis och Pojo har inte vuxit ihop säger statliga myndigheter. På bilden brandstationen i en centrumkorsning i Pojo.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det bor under 2 000 människor inom en radio på två kilometer från Läpp. En dagligvaruaffär på 4 000 kvadratmeter kräver enligt landskapsförbundet ett befolkningsunderlag på närmare 10 000.

Det är med andra ord klart att en stormarknad i Läpp kräver köpkraft från ett större område och det är därför inte frågan om en lokal affär, resonerar NTM-centralen.

NTM-centralen: Helgalet att all handel koncentreras till stormarknaden i Läpp

"Det är ur ett laglighetsperspektiv fullständigt ohållbart att all handel koncentreras till en stormarknad som planen tillåter," skriver NTM-centralen i sin rättelseuppmaning till Raseborgs stad.

Lagen som avses är markanvändnings- och byggnadslagen.

"Konsultens påstående att Läpp ligger nära Karis centrum och stöder och stärker centrum bygger inte på någonting," fortsätter NTM-centralen.

"Det är tre kilometer från mataffärerna i nuvarande Karis centrum och det är mycket i en så liten tätort."

"Det finns inget som bevisar konsultens påstående att 32 000 kvadratmeter för olika former av handelstjänster, inklusive en stormarknad, inte försvagar centrumområdet. Konsulten konstaterar ju uttryckligen att Läpp täcker hela behovet av tilläggsyta för affärer fram till 2030."

NTM-centralen: Bostadsområden utanför centrum hotar kustbanans ställning

I samma plan finns också nya bostadsområden i Svedja, ungefär fem kilometer från Karis centrum. Planen gör det möjligt att bygga 17 000 kvadratmeter nya bostäder norr om Svedjaträsket.

Att gå, cykla eller kollektivtrafik kommer inte att vara populärt på sådant avstånd säger NTM-centralen.

En gammal gul järnvägsstation, järnvägsspår, parkerade bilar med isiga vindrutor. Skymning.
Bildtext Det gagnar inte tågtrafiken på kustbanan att planera nya bostadsområden utanför centrum, säger de statliga myndigheterna.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Om man vill stärka kustbanans ställning, är det viktigt att samhället planeras med tanke på det.

"Det går inte att stärka stationssamhällena vid kustbanan om en betydande del av den potentiella tillväxten nära stationerna flyttas utanför."

NTM-centralen poängterar att Karis och Ekenäs enligt landskapsplanen inte behöver växa ihop.

NTM-centralen: Alltför mycket affärsbyggrätt också i Horsbäck

I Horsbäck innehåller planen allt som allt 77 000 kvadratmeter. Av det kan hela 50 000 användas för detaljhandel. Också här hotar planen centrumområdena och ökar privatbilismen.

Tre krav till Raseborgs stad

NTM-centralen kräver i korthet att staden ändrar tre väsentliga saker i planen. Det är frågan om samma punkter som den statliga myndigheten har kritiserat i sina utlåtanden under hela planeringsprocessen. Raseborgs stad har inte gått med på kraven.

  • Ur planen ska strykas möjligheten att bygga 4 000 kvadratmeter för dagligvaruhandel och 6 000 kvadratmeter för annan specialhandel. Det är de här bestämmelserna som gör det möjligt att bygga en stormarknad i Läpp.
  • Ur planen bör strykas bostadsområdena norr om Svedjaträsket.
  • I Horsbäck måste den tillåtna affärsytan skäras ned. Samtidigt måste staden ändra planen så att det kommer tydligare fram vilken typ av handel som tillåts. Dagligvaruhandel ska inte tillåtas.
Klimatdemonstration i Stockholm.
Bildtext Raseborg är officiellt en Hinku-kommun: stadens mål är att få ner sina klimatutsläpp. Planen för Läpp och Horsbäck tjänar inte det här målet säger statliga myndigheter. Bilden är från en demonstration i Stockholm i september.
Bild: EPA-EFE/Claudio Bresciani

Hur Raseborgs stad nu reagerar på NTM-centralens krav är inte klart. Staden måste hur som helst ta ställning till rättelseuppmaningen.

Artikeln bygger i huvudsak på NTM-centralens rättelseuppmaning och på det som Yle Västnyland tidigare har skrivit om Läpp-Horsbäck-planerna.

Diskussion om artikeln