Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"I alla papper jag har står det 1.11" - ägarstyrningsminister Sirpa Paatero förklarar sig utförligare om byte av kollektivavtal inom Posten

Från 2019
Uppdaterad 27.11.2019 13:12.
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Bild: Toni Määttä / Yle

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero (SDP) förklarade på tisdagen ånyo vad hon känt till och när gällande Postens beslut att byta kollektivavtal för 700 anställda.

Sirpa Paatero och hennes stab hade på tisdagen sammanställt detaljerad information som presenterades för pressen. Paatero sade sig flera gånger under år 2019 ha meddelat Posten att ägarstyrningens vilja är att arbetsvillkor inte försämras i samband med möjliga omstruktureringar.

Enligt Paateros utredningar ska Postens styrelse under en resa till San Fransisco den 10-18.8.2019 ha fattat beslut som berör personalen.

Den 21.8 ska styrelsen ha presenterat besluten för den politiska ledningen för ägarstyrningen. Enligt information som Postens ledning förmedlade skulle avtalet byta den 1.11.

- I alla papper jag har står det 1.11, så också i Postens pressmeddelande, sade Paatero.

Hade inte fäst uppmärksamhet på mötet

Den 3.9 sade Paatero att bytet av kollektivavtal läggs på is.

Före presskonferensen var Posten i kontakt med Paateros specialmedarbetare för att fråga, om ministern är medveten om att överlåtelsen, som leder till byte av kollektivavtal, redan hade skett den 1.9.

Efteråt ska det enligt Paateros utredning ha klarnat att den interna överlåtelsen inom koncernen, som ledde till att kollektivavtalet byts, hade tagits upp på mötet 21.8.

Minister Paatero hade ändå inte fäst uppmärksamhet vid detta, eftersom det centrala datumet för bytet var 1.11.

Paatero fick på tisdagen frågan om hon har förtroende för Postens styrelse.

- Just nu är avtalsförhandlingarna det viktigaste. Vi fortsätter diskussionerna med Postens ledning om detaljerna efter dem.

Paatero tillade ändå, då hon på nytt fick frågan, att hon har förtroende för Postens styrelse.

Diskussion om artikeln