Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-parlamentet röstar om Ursula von der Leyens kommission - vänstern och De gröna kräver mer satsningar på klimatet

Från 2019
Ursula von der Leyen talar till Europaparlamentet i Strasbourg inför kvällens omröstning.
Bildtext Den nya kommissionen som leds av Ursula von der Leyen tillträder i början av december.

Det tog en månad längre än beräknat. Men i dag kommer EU-parlamentet åt att rösta om den nya EU-kommissionen.

Strasbourg

Efter månader av förhandlingar är det dags för EU-parlamentet att rösta om det nya kommissionskollegiet.

Tre föreslagna kommissionärer blev ratade - Ungerns, Rumäniens och Frankrikes - ratades av parlamentet innan det blev klart att parlamentet kommer åt att rösta om kommissionens sammansättning i sin helhet.

- Det här är en progressiv kommission. Det nya programmet är framåtblickande. Kampen mot klimatförändringen är den viktigaste frågan för kommissionen.

- Vi kommer också att ha fler kvinnor i kommissionen vilket är en bra sak, säger Eero Heinäluoma som är socialdemokratisk EU-parlamentariker.

Parlamentets socialdemokratiska grupp splittrades då kommissionen röstade om förtroendet för den föreslagna kommissionsordföranden Ursula von der Leyen i somras.

Nu kan von der Leyen ändå räkna med stöd från en stor majoritet av den socialdemokratiska gruppen intygar Heinäluoma.

- Nästan alla ska rösta för den nya kommissionen. Vi är mycket nöjda med vad von der Leyen har gjort och sagt efter sin nominering och det program som ser ut att bli hela kommissionens program är mycket bra ur vår synvinkel.

puhemies
Bildtext Fler kvinnor i kommissionen är en bra sak enligt Eero Heinäluoma.
Bild: Harri Fagerholm

Satsningar på klimatåtgärder och socialpolitik

Klimatpolitiken kommer att ligga högst på agendan för den nya kommissionen. Ursula von der Leyen har lovat att presentera ett klimatpolitiskt program under de första hundra dagarna som ordförande.

Programmet som går under namnet "Green new deal" syftar till att minska koldioxiden och främja biodiversiteten.

I von der Leyens program ingår även satsningar på sociala frågor, bland annat införandet av en minimilön på EU-nivå. Kommissionen vill även komma åt inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

- I dagens läge har kvinnor en högre utbildningsnivå än männen men fortfarande är deras löner 16 procent lägre än männens och pensionerna 40 procent lägre. En bidragande orsak till det här är familjeledigheterna, säger EU-parlamentarikerna Henna Virkkunen (Saml).

Godkänt trots manlig majoritet säger parlamentariker

Då Ursula von der Leyen utsågs till ny kommissionsordförande av parlamentet sade hon att jämställdheten även ska prägla sammansättningen av hennes blivande team.

Slutresultatet blev en kommission som består av 15 män och 12 kvinnor. Det här är visserligen inte helt jämställt, men ett godkänt resultat anser de Europaparlamentariker Svenska Yle talat med.

- Det är i alla fall ett ganska stort steg framåt. Kanske kommer vi nästa gång att ha en helt jämställd kommission, säger SFP:s EU-parlamentariker Nils Torvalds.

Nils Torvalds
Bildtext En jämställdare kommission är ett stort steg framåt enligt Nils Torvalds.
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

Vänstergruppen och nationalisterna röstar mot kommissionen

De tre största grupperna i parlamentet - borgerliga EPP, socialdemokratiska S & D samt liberala Renew Europe - kommer att rösta för Ursula von der Leyens kommission.

Det här innebär att kommissionen med största sannolikhet kommer att få den enkla majoritet som krävs i parlamentet.

Alla grupper stöder emellertid inte den nya kommissionen. Såväl den nationalistiska ID-gruppen dit Sannfinländarna hör och vänstergruppen GUE/NGL kommer att rösta mot kommissionen.

Enligt sannfinländska Europaparlamentarikern Laura Huhtasaari röstar ID mot kommissionen bland annat för att man anser att den har för avsikt att driva EU i en mer federal riktning.

Vänstergruppens invändningar mot Ursula von der Leyens kommission handlar i första hand om klimatet.

- Vi kommer att rösta emot. Största orsaken för mig personligen är att klimatpolitiken som den nya kommissionen har kommit ut med inte är tillräckligt ambitiös, säger Vänsterförbundets Silvia Modig.

Silvia Modig.
Bildtext För Silvia Modig är den nya kommissionens klimatpolitik inte tillräckligt ambitiös.
Bild: Yle / Ted Urho

Parlamentets gröna är inte heller helt nöjda med den blivande kommissionens ambitionsnivå i klimatpolitiken. Därför kommer man att rösta blankt.

- Vi har inte fått vara delaktiga i kommissionens arbete för sitt arbetsprogram. De tre stora grupperna - liberalerna, socialdemokraterna och konservativa EPP - har delat ut platserna sinsemellan och har jobbat med programmet mer, säger gröna Europaparlamentarikern Ville Niinistö.

- Samtidigt tycker vi att kommissionen ändå är en förbättring till det europeiska samarbetet. Den tänker göra saker åt klimatförändringen och jobba för socialt ansvar.

- Vi tycker att det är bäst att rösta blankt i det här läget, att inte stoppa kommissionens möjlighet att inleda sitt arbete.

Kommissionen tillträder i början av december

Den nya kommissionen som leds av Ursula von der Leyen tillträder i början av december. von der Leyen efterträder luxemburgaren Jean-Claude Juncker på ordförandeposten.

Kommissionen är EU:s verkställande organ och den enda EU-institutionen som har möjlighet att komma med lagförslag.

Kommissionen utses för en femårsperiod. Finlands representant i den nya kommissionen är tidigare finansministern Jutta Urpilainen.