Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Utredning om skolorna i östra Borgå: Det finns ingen vettig plats för ett bildningscentrum

Från 2019
Uppdaterad 27.11.2019 12:06.
Pojke cyklar
Bildtext Ett bildningscentrum i östra Borgå verkar inte realistiskt eftersom en stor del av eleverna då inte skulle ha den som en naturlig närskola. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Tilläggsutredningen om skolnätet i östra Borgå har nu blivit klar. Staden har bland annat räknat ut kostnaderna för fyra olika skollösningar. Det billigaste alternativet är att skjutsa eleverna till centrum.

Stadsplaneringen har till exempel utrett var de olika skolalternativen skulle kunna placeras.

Klart är att det inte finns en enda lämplig plats för ett tvåspråkigt bildningscentrum i östra Borgå.

– Samhällsstrukturen och de rätt så bestående språkförhållandena i byarna betyder i praktiken att ett gemensamt bildningscentrum alltid skulle ligga på helt fel plats för en stor del av eleverna för att den skulle kunna fungera som närskola, säger Maija-Riitta Kontio, generalplanechef, i ett pressmeddelande.

De här alternativen har staden utrett

  1. Att bygga skilda skolor med en klass per årskurs i Illby för finskspråkiga elever och i Sannäs för svenskspråkiga elever
  2. Att bygga ett gemensamt bildningscentrum på östra området
  3. Att bygga en finsk- eller svenskspråkig skola i Illby eller Sannäs
  4. Att man stegvis övergår till att skjutsa eleverna i öst till skolorna i centrum

Elevantalet för de olika alternativen varierar mellan 110 elever och 280 elever, beroende på om lösningen omfattar förskola och småbarnspedagogik.

Det finns också stora skillnader mellan kostnaderna per elev i olika skolor. Kostnaderna är i medeltal cirka 9 000 euro per elev, men varierar skolvis mellan cirka 6 500 euro till 12 500 euro.

Alla nya skolalternativ på östra området skulle vara betydligt dyrare per elev än medeltalet.

Hon konstaterar vidare att flyttrörelsens riktning och befolkningsprognoserna tyder på att elevmängden kommer att sjunka märkbart, vilket gör det svårt att bedöma hur stort ett bildningscentrum borde vara.

Enligt utredningen väntas elevantalet i Borgå minska med cirka 350 elever under de kommande sex åren.

Befolkningen i Sannäs och Illby ökade i början av 2010-talet men efter 2015 har flyttrörelsen ändrat riktning.

Staden kan spara på att skjutsa eleverna till centrumskolor

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula konstaterar också att 80 procent av eleverna i varje fall får skolskjuts till ett bildningscentrum.

– Skjutsavstånden- och tiderna är enligt utredningen rimliga också till skolorna i centrum. Ett bredare utbud av fritidstjänster och elevernas enhetliga utbildningsstig kan också tala för en skola i centrum.

I pressmeddelandet från staden konstateras också att staden skulle spara mellan 600 000 euro och 1,2 miljoner euro om året genom att flytta eleverna till centrum.

Utbildningsdirektören i Borgå - Rikard Lindström (27.11.2019)
Bildtext Utbildningsdirektör Rikard Lindström.
Bild: Yle/Stefan Härus

Trångt i centrum på kort sikt

Utbildningsdirektör Rikard Lindström befarar att det till en början skulle bli trångt i skolorna i centrum om eleverna från stadens östra delar flyttas dit.

- På kort sikt kunde det innebära att centrumskolorna blir överfulla. Maximikapaciteten som nämns i tilläggsutredningen ger en skev bild av verkligheten, säger Lindström.

Enligt Lindström skulle det vara skäl att gå till botten med vad det skulle innebära om till exempel de 90 eleverna från Sannäs skola skulle placeras i centrumskolorna.

- Hur skulle de placeras och vilka lösningar skulle gälla? Skulle specialsalar försvinna och gruppstorlekarna växa? Hur skulle det fixas i praktiken? Svaren på de här frågorna borde beslutsfattarna behöva känna till innan beslutet fattas, säger Lindström.

Knepig sits för beslutsfattarna

På lång sikt skulle det däremot se bättre ut, eftersom elevantalet förväntas minska i Borgå.

- Högst troligt skulle det finnas plats i stadens centrumskolor om 10-12 år på ett helt annat sätt än under den närmaste framtiden, säger Lindström.

Lindström säger att beslutsfattarna kommer att ha en knepig sits framöver.

- Det finns säkert en hel del kriterier som talar för service också på den östra sidan. Samtidigt kan vi inte gömma undan alla fakta om den ekonomiska biten och om sjunkande elevantal. Vad det är som styr värderingar och beslut i slutändan får vi se, säger Lindström.

Stadsstyrelsen ska behandla utredningen den 2 december.

Stadsdirektörens förslag är att styrelsen skickar utredningen vidare till bildningsnämnden, som kommer med ett beslutsförslag på basis av den till stadsstyrelsen i januari.

Invånare, skolor och utbildningssektioner ska också höras.

Artikeln har uppdaterats kl. 11.45 med intervju med utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Diskussion om artikeln