Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska Yle sänder nyheter på lätt svenska – första sändningen i dag

Från 2019
Ordböcker.
Bildtext Det finns många som är i behov av nyheter på lätt svenska.
Bild: Yle/Hedda Jakobsson

I dag lanseras Yle nyheter på lätt svenska, som ska vara klara och enkla.

Det finns i dag vissa grupper som har svårt att ta till sig allmänspråket i radio, tv och webb.

– Det här är något vi vill råda bot på, så att specialgrupper också kan följa med nyheter. En viktig del av Svenska Yles uppdrag är att erbjuda finlandssvenskarna information om det som händer i samhället, säger mediechef Johanna Törn-Mangs, som ansvarar för tillgänglighetsfrågor inom Svenska Yle.

Man kan lyssna på nyhetssändningarna varje vardag klockan 11.30 i Yle Vega och på Yle Arenan, där kan man lyssna också efteråt. Sändningarna tar upp de viktigaste nyheterna under det senaste dygnet.

Samtidigt finns också en text på svenska.yle.fi/lattsvenska, som man kan läsa antingen skilt eller samtidigt som man lyssnar på sändningen.

– Det är meningen att man ska kunna lyssna på bara den här sändningen och ändå ha koll på vad som händer i samhället, säger Törn-Mangs.

Hur gör man nyheter på lätt svenska?

I praktiken gör man nyheter på lätt svenska genom att läsa långsammare i radio, inte använda svåra ord, ha ett enklare språk och enklare satsbyggnad.

– När man använder lätt svenska undviker man långa och krångliga meningar och inskjutna bisatser. Man måste förklara bakgrunden noggrannare än i så kallade vanliga nyheter. Man kan inte räkna med att den som lyssnar nödvändigtvis har bakgrundskunskap, säger Johanna von Rutenberg, teamledare och sakkunnig inom lättläst på LL-center.

Många är i behov av lätt språk

Enligt de senaste siffrorna är ungefär 750 000 personer i Finland i behov av nyheter på lätt svenska eller finska.

Av finlandssvenskarna är det ungefär 40 000 som är i behov av lätt språk.

– De som har en intellektuell funktionsnedsättning, afasi, demens eller invandrare som ännu inte kan landets språk kan behöva lätt språk, säger Johanna von Rutenberg.

Johanna Törn-Mangs säger att de 40 000 är huvudmålgruppen, men att andra också kan ha nytta av de lätta nyheterna.

– Till exempel finskspråkiga som vill lära sig svenska, säger Törn-Mangs.

Handlar om allas rätt att ta del av nyheter

Alla har rätt att få ta del av nyheter på lika villkor. Lätta nyheter behövs för att alla ska få samma information och nyheter.

– Det handlar om att få sköta sina egna ärenden, klara sin egen vardag och inte bli utanför samhället. På samma sätt som man kanske talar om trösklar när någon har en fysiskt funktionshinder, är lätt språk ett sätt att göra språket tillgängligt för någon som inte klarar av vanlig svenska till exempel, säger von Rutenberg.

Svenska Yle är först i landet med att lansera radionyheter på lätt svenska.

– Vi är väldigt glada över att Yle nu börjar med nyheter på lätt svenska. Alla målgrupper för lätt språk har väntat på länge och tagit emot nyheten om det här med glädje, säger Johanna von Rutenberg.

Diskussion om artikeln