Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det finns ett tryck på att utvidga Lovisa hamn - Valkombor undrar om deras hem är hotade: "Det är en underlig terror som råder"

Från 2019
Lovisa hamn
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

Janne Ora bor i den så kallade Estlandstriangeln i Valkom.

Lovisa stad har under hösten köpt upp fastigheter i området och eventuella tvångsinlösningar finns med i framtida planer.

- Jag vet inte hurdana planer de har och hur de gäller mitt hem. Vill de att mitt hus som finns i Estlandstriangeln skulle vara en del av den här så kallade buffertzonen som det har pratas ganska mycket om? Det oroar förstås, säger Janne Ora.

Invånarna i det område som ligger mellan Valkomvägen, Estlandsvägen och Lovisa hamn är nu oroliga för framtiden. Området bildar en triangel, den så kallade Estlandstriangeln.

Hamnen ligger alldeles intill och frågan är om invånarna får bo kvar.

- Jag vill bo kvar här, jag har mitt hem här och mina barn bor här. Visserligen ska jag inte bo här resten av mitt liv men inte har jag haft planer på att flytta bort på en god tid, säger Janne Ora.

karta
Bildtext Ett utsnitt ur en karta över en av de två strukturmodeller som finns i den nuvarande delgeneralplanen.
Bild: Lovisa stad

Den senaste tiden har det talats om att det i delgeneralplanen för Valkom skulle undersökas två alternativ. Det ena skulle utgå från att hamnen ska utvidgas.

- När vi hade ett hamnmöte den 5 november försökte vi flera gånger fråga vad det innebär i praktiken. Vilka hus och hem är främst hotade, och då fick vi inga ordentliga svar på den frågan.

Invånarna i Estlandstriangeln har svårt att omfatta stadens och hamnens vision eller tanke för området.

- Dessutom har sju hus i Estlandstriangeln SR3-status. Det betyder att man inte får riva dem eller göra större förändringar utan Museiverkets lov. Vad är logiken i om de ska lösas in och sedan hyras ut? undrar Janne Ora.

Han undrar samtidigt varför de som äger sina hus inte kan få bo kvar oberoende vad som planeras för skogsområdet kring Estlandsvägen och Svenäsvägen.

- Då är den enda logiska slutsatsen att det är någonting med oss som nu bor här. Att det är just vi som ska bort. Beror det på att vi har varit krångliga, lämnat in besvär och krävt en del? säger Janne Ora.

Snacket bland invånarna

Hela situationen uppdagades för invånare i Estlandstriangeln och Svenäs när direktören för centralen näringsliv och infrastruktur, Joakim Holmström, ringde upp en av Oras grannar den 1.10 och erbjöd sig köpa hans hus.

Holmström är också styrelseordförande i Lovisa hamnfastigheter, ett av de två företag som köper upp fastigheter. Det andra är Lovisa bostäder.

- Grannen ringde upp mig och var upprörd. Han berättade att det fanns planer på att hamnen ska utvidgas. Efter det här har vi pratat en hel del och undersökt det här, eftersom staden och hamnen inte har velat berätta så hemskt mycket om saken. Det som vi har hittat är ganska dystert. Det har hållits möten redan tidigare där hela projektet har förberetts och inget har berättats för oss.

Janne Ora hänvisar bland annat till utvecklings- och koncernsektionens möte den 22.8.2019 där Lovisa hamnfastigheter och Lovisa hamn presenterade sina aktualitetsöversikter.

Vi utgår från att det här med två planer i värsta fall är en dimridå och att den huvudsakliga idén är att hamnen på ett eller annat sätt ska utvidgas

― Janne Ora, invånare

Vid samma möte behandlades inköp av fastigheter i Estlandstriangeln i Valkom som ett extra ärende.

Fastigheterna skulle köpas in till marknadspris för att sedan hyras ut tills de eventuellt löses in för en utbyggnad av hamnen.

Det beslöts att Lovisa bostäder skulle vara den enda hyresvärden för bostäder i Lovisa stadskoncern. Invånarna i Estlandstriangeln fick veta om planerna i samband med anbuden i början av oktober.

- Det är inte bra kommunal demokrati. Det har lett till att vi inte längre har tillit till staden och hamnen. Vi utgår ifrån att det här med två planer i värsta fall är en dimridå och att den huvudsakliga idén är att hamnen på ett eller annat sätt ska utvidgas. Men detaljerna är oklara för oss.

Stadsdirektören: Vi har varit öppna i frågan

Lovisa stad har varit ovanligt öppna med planerna, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Enligt honom finns det ännu inte färdiga planer, och det handlar om att man på staden varit proaktiv och tagit upp frågan i ett tidigt skede.

- Vi har gått ut med att kommunicera det här behovet och hamnens önskemål före det finns beslut eller har behandlats någonstans. Det tycker jag är ovanligt öppet, demokratiskt och proaktivt. Men det betyder samtidigt att vi kan inte säga i detalj vilka hus det gäller eller var gränsen kommer att gå och hurdan buffertzon det blir, för vi har inte ritningar och planer, säger Oker-Blom.

Det har på olika sätt kommit fram ett missnöje där i hamnen kring buller, ljus och andra olägenheter, vilket är å ena sidan förståeligt men samtidigt oundvikligt om man har en hamnverksamhet

― Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör

Han bekräftar att det finns ett tryck på att utvidga hamnen, eller åtminstone skapa en buffertzon.

- Delvis så finns det tryck på det och att garantera att det finns potential och utvecklingsmöjligheter för hamnen, beroende på vilka kunder och laster som i framtiden kommer dit. Det vill säga att vi inte låser hamnen vid för trånga områden med och för lite kapacitet, säger stadsdirektören.

valkom hamn står tomt
Bildtext Det finns ett tryck på att utvidga hamnen. Arkivbild över hamnen från 2016.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

Oker-Blom konstaterar att konkurrensen är hård när det gäller hamnverksamhet.

- Det handlar också om att vi vill skapa en buffertzon mellan boende och hamnen. Det har inte i tiderna gjorts som det borde göras i mitt tycke, säger Oker-Blom.

Exakt hur stor buffertzonen ska bli har inte beslutats.

- Det handlar om att man ska kunna i samförstånd och i sämja bo och agera i Valkom. Nu flyttar vi gränsen en aning för att få utrymme för en buffertzon, vilket är i allas intresse. Det har på olika sätt kommit fram ett missnöje där i hamnen kring buller, ljus och andra olägenheter, vilket är å ena sidan förståeligt men samtidigt oundvikligt om man har en hamnverksamhet, säger stadsdirektören.

Varför så bråttom?

I den nuvarande delgeneralplanen för Valkom från 31.5.2018 konstateras att området som hamnen och staden nu i brådskande takt vill ha en planändring för är kulturhistoriskt viktiga:

”På planområdet finns tre områden som är viktiga med tanke på kulturmiljön eller landskapet på landskapsnivå eller regionalt: Köpbacka och Räfsby, Valkoms hamn med omgivande bostadsområden samt Fantsnäs gård.”

Enligt Ora får invånare i Estlandstriangeln fortfarande offerter på sina fastigheter.

- Det har uppstått en situation där en del inte längre orkar med den här lösa galgen.

Janne Ora är förvånad över hur projektet har fortlöpt under hösten och hur det samtidigt har förstärkt misstroendet för politikerna och hamnen.

Ora förstår inte heller varför hamnen och staden nu har så bråttom med att driva genom en planändring. Ärendet var upp till behandling vid näringsliv- och infrastrukturnämndens möte den 21.11.

En person håller upp sitt pekfinger och man ser att undersidan av fingret är svart.
Bildtext I april visade en invånare som bor nära Lovisa hamn hur mycket koldamm som fallit på hennes trädgårdsbänk.
Bild: Yle/Mira Bäck

Invånarna anar att det kan bero på att de har klagat över buller och koldamm, eller att framtiden innebär mer hantering av metallskrot och sådan verksamhet som orsakar besvär för Valkomborna.

- Den mängd klagomål som vissa har kommit med måste tyda på att samexistensen inte har varit helt problemfri, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Vad har invånarna gjort?

- Vi skrev förra veckan en ganska gedigen text till nämndens möte. Vi samlade in 26 namn. Jag vet inte vad allt som pratades vid mötet men hamnens förslag gick genom.

Invånarna har också varit i kontakt med stadsplaneringsavdelningen och stadsarkitekten samt deltagit i de möten som arrangerats.

- Det som bekräftades på hamnmötet och i deras officiella text var att en del av invånarna har varit för krångliga och lämnat in besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Domstolen fattar troligen sitt beslut i januari. Besväret rör mängden koldamm som spridits utanför hamnområdet. Besvär har också lämnats in angående bullret som har ökat i och med hanteringen av metallskrot.

Det är en underlig terror som råder

― Janne Ora, invånare

Staden har bemött besväret med ett utlåtande den 23.9 med ett önskemål att hamnens konkurrenskraft prioriteras framom enskilda invånare och sommargäster.

Ora tror att det finns planer på att öka verksamheten med metallskrot i framtiden. Redan nu fortsätter bullrigt arbete ibland in på vardagskvällar och på veckoslut.

- Det är en underlig terror som råder. Vi upplever att gränsvärdena är på gränsen eller överskrids emellanåt. Därför har vi tidigare besvärat oss för att det ska utredas.

Ora säger att invånarna är nöjda om Vasa förvaltningsdomstol kommer med ett beslut om att hamnen följt bestämmelserna.

- Då får vi ta skeden i vacker hand. Men utåt verkar det så att hamnen är lite i panik och vill ha planläggningen behandlad innan förvaltningsdomstolen ger sitt beslut.