Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Jag har åkt metro tre gånger och buss två gånger de senaste tio åren", säger Masi - bilen ännu kung i stora delar av huvudstadsregionen

Från 2019
Skallig man med glasögon vid en bil.
Bildtext Esbobon Masi säger att han ska köra med sin dieselbil så länge han lever. Han har bara några gånger åkt med kollektivtrafik under de senaste tio åren.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Andelen som tar bilen till jobbet har inte ändrats alls i Esbo och Grankulla mellan 2012 och 2018. I Vanda har andelen sjunkit men är ännu över 50 procent. Bara i Helsingfors är kollektivtrafiken populärare än bilen när det gäller jobbresor. Det här visar en undersökning från Helsingforsregionens trafik.

En man som kallar sig Masi tar ut slangen från biltanken. Han tankar diesel vid en bensinstation i Grankulla.

- Jag kör nästan dagligen, omkring 25 000 kilometer i året, säger Masi, som bor i Esbo.

Han åker nästan aldrig kollektivt.

- Jag har åkt metro tre gånger och buss kanske två gånger under de senaste tio åren. Den närmaste busshållplatsen är omkring två kilometer från där jag bor. Bussarna till till exempel Helsingfors går dåliga tider och därför är det bättre med egen bil.

"Jag kör med diesel så länge jag lever"

Enligt Masi finns det inga alternativ till bilen.

- Om jag till exempel vill fara till Stensvik från Rönnebacka måste jag ta tre bussar. Det tar en och en halvtimme - och med bil räcker det bara tjugo minuter.

Nu diskuteras klimatförändringen och utsläpp. Funderar du som bilist på detta?

- Det finns visserligen elbilar, men jag kör med diesel så länge jag lever. Man får se vad det kostar, men det spelar ingen roll eftersom jag inte kör så mycket. Min plånbok klarar det.

"Jag tror att det här ändrar med unga"

Terhi bor i Grankulla och tar också oftast bilen.

- Jag kör nästan dagligen, bland annat till butiken.

Hon åker bara kollektivt då hon ska till Helsingfors.

- Jag brukar ta tåget från Grankulla till Helsingfors. Annars är det mycket lättare att ta bilen.

- Men jag tror att det här ändrar med unga. Min 23-åriga dotter sade nyligen att hon inte behöver bil utan åker buss, tåg och metro.

Hälften tar bilen till jobbet i Esbo, Grankulla och Vanda

Enligt en resevaneundersökning gjord av Helsingforsregionens trafik HRT har andelen som tar bilen till jobbet minskat från 47 till 44 procent i hela regionen mellan 2012 och 2018. Undersökningens deltagare väljs slumpmässigt och de ska under en dag rapportera om vilka färdmedel som används under en resa.

Skillnaderna inom huvudstadsregionen är stora. I Helsingfors är kollektivtrafiken populärare än bilen när det gäller jobbresor. En knapp tredjedel väljer bilen medan närmare hälften åker kollektivt.

I Esbo, Grankulla och Vanda är det tvärtom. Omkring hälften tar bilen och en tredjedel åker kollektivt.

När det gäller hur stor andel som tar cykeln till jobbet finns det inte väldigt stora skillnader mellan städerna i huvudstadsregionen.

I kranskommunerna omkring de stora städerna är bilen ännu populärare som färdmedel.

Nästan hälften av helsingforsarna (47 procent) tar sig fram med kollektivtrafik, en tredjedel (27 procent) kör bil, resten går eller cyklar. Vandaborna kör mest bil, över hälften (52 procent) tar bilen till och från jobb och skola. Grafen beskriver hela befolkningens resvanor 2018.

Graf på färdsätt i huvudstadsregionen

Ser man på den arbetande befolkningen pendlar de allra flesta in till Helsingfors medan helsingforsarna själv främst arbetar på hemorten. Från Esbo tar sig varje morgon nästan 70 000 personer till en annan kommun för att jobba. Esboborna pendlar främst till Helsingfors. Totalt sett korsar över 480 000 personer regelbundet kommungränserna på väg till och från sina arbeten.

Så ser pendlingen ut i huvudstadsregionen

Graf med information om färdsätt i Huvudstadsregionen 2018

Både antalet arbetsplatser och pendling har ökat stadigt i huvudstadsregionen under de senaste åren. Med pendling avser man arbetsresor över kommungränsen. 2017 fanns det 647 553 arbetsplatser i regionen och 289 511 pendlare. På fem år har både antalet arbetsplatser och pendlare ökat med 4 procent.

Graf med information om arbetsplatser och pendlare i huvudstadsregionen 1987-2017

Av alla som är på väg till olika håll är de allra flesta resor inte till och från arbetet eller butiken utan av annan karaktär.

Andel resor per resmål i huvudstadsregionen

Medelålders arbetande män tar oftast bilen

Samma trend gäller för hur stor andel som dagligen eller nästan dagligen åker bil, endera som chaufför eller passagerare. I Helsingfors är andelen 24 procent, medan den i Esbo är 47, i Grankulla 45 och i Vanda 50 procent.

Vem är det då som åker bil ofta? HRT:s undersökning visar att andelen är högre bland män än kvinnor och högst i åldersgruppen 45 till 64 år.

Andelen är högre ju fler personer som bor i ens hushåll och klart högre bland dem som bor i egnahemshus än de som bor i höghus.

Personer som jobbar åker också klart oftare bil än arbetslösa.

Närbild på en man som står bredvid en väg.
Bildtext Jens West.
Bild: Petter West / Yle

"När det går bra för Finland är det fler som kör bil"

- Sett över en längre tid finns ett samband mellan biltrafik och den ekonomiska utvecklingen. När det går bra för Finland är det fler som kör bil, säger Jens West, transportsystemanalytiker på HRT.

- Under de senaste åren har det här ändå ändrats. Biltrafiken har inte ökat och det kan bero på att kollektivtrafiken har byggts ut, säger West.

HRT:s forskare lyfter i sina slutsatser av undersökningen upp att det är överraskande hur lite användningen av bil och kollektivtrafik har förändrats mellan 2012 och 2018.

Men det handlar mycket om rutiner och vanor där vardagens resor upprepas på samma sätt och det kan vara svårt att hitta lätta alternativ, skriver forskarna i undersökningsrapporten.

Vädret spelar roll för resultatet

Vädret har en betydelse för undersökningens resultat. Forskarna påpekar att det varma och torra vädret hösten 2018, när undersökningen gjordes, kan ha lett till att cykling och gång framhävs på ett annat sätt än om vädret hade varit sämre.

Enligt forskarna är det mer sannolikt att resor med kollektivtrafik än bilresor ersätts med cykling och gång.

Sammanlagt svarade omkring 10 000 personer på undersökningen.

Diskussion om artikeln