Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svängarna kring Posten aktualiserar än en gång problemen med ägarstyrningen av de statsägda bolagen

Från 2019
Presskonferens med flera politiker i samband med poststrejken
Bildtext Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Rörelse Nu kommer att lämna in en interpellation om ägarstyrningen och svängarna kring fallet Posten.
Bild: Lehtikuva

Ägarstyrningen av de statsägda bolagen är på tapeten mer än någonsin på grund av yrseln kring Posten. En del vill dryfta framtiden parlamentariskt, andra vill ha ett eget ministerium för ägarstyrningen.

Om något blev klart under onsdagen var det att en regering igen har problem med ägarstyrningen av de statsägda bolagen.

Oppositionspartiet Samlingspartiets riksdagsledamot Timo Heinonen tycker att det skulle löna sig att se över vilka bolag staten ska äga och vilka funktioner de ska ha. Samtidigt borde man klargöra vad som klassas som placeringsegendom.

- Frågan borde dryftas över valperioden på parlamentarisk basis, säger Heinonen.

Heinonen vill inte ta ställning till om staten äger för mycket. I det här skedet, då räntorna är låga, känns det enligt honom inte vettigt att sälja ut av egendomen.

Skulle vara bra med gemensam syn

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz säger att det skulle vara bra att utarbeta en gemensam syn på hur ägarstyrningen och företagen ska utvecklas.

- Så att det inte är något som avgörs regering för regering.

Adlercreutz vidkänner att det kan finnas olika syn på bolagens uppgift i samhället, men att riksdagen antagligen är överens om en del saker.

- Jag tror att alla omfattar principen om att de statsägda bolagen har en styrelse som sköter arbetet, och så tillsätts styrelsen av statsrådet.

Rinne tror inte på parlamentariskt dryftande

Statsminister Antti Rinne (SDP) vill hålla fast vid regeringens makt över ägarstyrningen och bolagens roll.

- Det är regeringen som fattar besluten om ägarstyrningens principer.

Enligt Rinne är styrningen bunden till regeringens politiska linje. Politiken styr hur man använder egendomen och hurudana mål företagen ges.

Dessutom finns det enligt Rinne olika slags bolag med olika målsättningar.

Oro för försäljning av statlig egendom

Harry Harkimo från Rörelse Nu kastade på onsdagen fram tanken om ett eget ministerium som ansvarar för statsbolagen.

Bland oppositionspartierna finns det en oro för vad regeringen Rinne ska hitta på under den pågående regeringsperioden.

- Det är oroväckande, då försäljning av statlig egendom figurerar så kraftigt som tyngdpunktsområde i regeringsprogrammet, säger Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah.

Diskussion om artikeln