Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

“Nyheter på lätt svenska är public service i allra högsta grad”

Från 2019
Uppdaterad 03.12.2019 10:12.
Joakim Rundt och Camilla Andelin är två av redaktörerna för Nyheter på lätt svenska.
Bildtext Joakim Rundt och Camilla Andelin är två av redaktörerna för Yle Nyheter på lätt svenska.

Det handlar om att skala bort, hitta essensen och slutligen om att göra Svenska Yles utbud tillgängligt för fler. Från och med 2 december sänds Yle Nyheter på lätt svenska på Yle Vega varje vardag.

“Yle finns till för alla finländare och Svenska Yle ska erbjuda finlandssvenskarna information om det som händer i vårt samhälle. En viktig del av vårt uppdrag är att nå ut till olika specialgrupper bland finlandssvenskarna för att också de ska kunna följa med nyheter och därigenom vara delaktiga i samhället. Därför är Yle Nyheter på lätt svenska ett efterlängtat tillägg till Svenska Yles nyhetssändningar”, säger mediechef Johanna Törn-Mangs, som ansvarar för tillgänglighetsfrågor inom Svenska Yle.

I dag räknar man med att upp till 40 000 personer i den finlandssvenska målgruppen behöver nyheter på lätt svenska. Det kan exempelvis handla om personer med dyslexi, afasi eller någon annan funktionsnedsättning, dementa, åldringar och invandrare som integreras på svenska.

Törn-Mangs berättar att det även finns en stor grupp som inte behöver nyheterna för att kunna följa med vad som händer i samhället, men som kan ha glädje av ett enklare språk av andra orsaker. En sådan grupp är de som lär sig svenska. Tanken är att exempelvis svensklärare ska kunna använda sändningarna i undervisningen.

Viktigaste nyheterna varje vardag

På Svenska Yle kommer en rad för publiken redan kända ansikten och radioröster att jobba med nyheter på lätt svenska. Bland redaktörerna hörs Joakim Rundt (Vega eftermiddag), Anna Savonius, Camilla Andelin (Tongåvan) och under våren även Ann-Lis Fredriksson och Maria Helsing. Samtliga har utbildats i samarbete med LL-Center som arbetar med och för lättläst svenska i Finland.

“Nyheter på lätt svenska är public service i allra högsta grad. Alla ska ha rätt till nyheter, och det känns roligt att vara pionjär. Via Tongåvan kommer jag också i kontakt med funktionsnedsättningar och det ligger varmt om hjärtat och är mycket viktigt att alla kan följa med vad som händer i samhället”, berättar Camilla Andelin.

“Förhoppningsvis kommer det här att bli ett koncept målgruppen kan omfamna, när vi under varje sändning presenterar 3-5 ämnen från det senaste nyhetsdygnet och du snabbt får en överblick av var som är på gång i Finland, Svenskfinland och resten av världen just nu”, konstaterar Joakim Rundt.

Nyheten ska förstås till 100 procent

I Yle Nyheter på lätt svenska är tydligheten A och O. Det blir korta meningar, ett långsammare tempo och svåra ord lämnas bort. Redaktörerna fäster även uppmärksamhet vid tidsformerna och att det inte finns tolkningsmöjligheter - nyheten ska berättas så enkelt och klart som möjligt.

“Varje avsnitt kommer även att hittas i manusform, vilket betyder att du kan följa med sändningen ord för ord samtidigt som du läser texten”, berättar Andelin.
Både hon och Rundt hoppas att nyheterna på lätt svenska hittar sin publik och att publiken kommer med respons, eftersom målet är att utveckla nyheterna så att de på bästa sätt kan betjäna mottagarna.

Yle Nyheter på lätt svenska sänds i Yle Vega kl. 11.30 varje vardag med start den 2 december. Nyhetssändningen hittas även i textform på svenska.yle.fi/lattsvenska

Mer om ämnet på Yle Arenan