Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskös nej till en fusion med Närpes var inte slutgiltigt – Kommunförbundet ger bakläxa

Från 2019
Allvarliga miner i Kasköfullmäktige då beslutet om fusion med Närpes skulle fattas.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Kommunförbundet har nu tittat närmare på hur det gick till när fullmäktige i Kaskö tog upp frågan om fusion med Närpes. Kommunförbundet anser att ingen i fullmäktige var jävig.

Fullmäktigemötet den 18 november inleddes mötet med att två av fullmäktiges ledamöter ansågs jäviga av resten av fullmäktige.

Det står klart och tydligt i Kommunförbundets utlåtande att ingen av de två fullmäktigeledamöterna var jäviga, säger stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Ny behandling i fullmäktige

Därför kommer Mangs som stadsstyrelsens ordförande att föreslå för styrelsen att de ska uppmana fullmäktige att ta upp ärendet till ny behandling så fort som möjligt.

Stadsstyrelsen i Kaskö har möte på måndag den 2 december och kommer att ta upp ärendet då. Nästa fullmäktigemöte är planerat till den 10 december.

Också fullmäktiges ordförande Kari Häggblom från SDP har läst utlåtandet, men han vill inte kommentera innehållet i det.

Ett ja blev ett nej

En av de utröstade fullmäktigeledamöterna skulle ha röstat för en fusion och den andra skulle ha röstat mot en fusion.

Båda ersättarna röstade mot fusionen och resultatet i fullmäktige blev nio röster mot en fusion och åtta röster för. Utan omröstningen om jäv hade antagligen ja-sidan vunnit med en röst.

Diskussion om artikeln