Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sannäsföräldrar kritiska mot skolnätsutredningen i östra Borgå: "Är det bara centrum som gäller?"

Från 2019
En kvinna i beige tröja sitteri en beige soffa bredvid en stor gosebjörn. Bakom henne syns teckningar på julgranar.
Bildtext Marianne Falck-Hvilstafeldt för Sannäsföräldrarnas talan. Hon är skeptisk till utredningens resultat.
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt tilläggsutredningen om skolnätet i östra Borgå skulle det billigaste alternativet vara att skjutsa eleverna in till centrum.

Det här gillar inte Sannäsföräldrar, som dessutom är trötta på att vänta på beslut om skolans framtid.

- Det här är en större fråga än en ekonomisk fråga. Frågan är om det ska vara jämlikt mellan olika delar av Borgå. Är det bara centrum som gäller? Och hur långa skolvägar vill vi att barnen ska ha? undrar Marianne Falck-Hvilstafeldt som är ordförande för Sannäs hem och skola.

De här alternativen har staden utrett

  1. Att bygga skilda skolor med en klass per årskurs i Illby för finskspråkiga elever och i Sannäs för svenskspråkiga elever
  2. Att bygga ett gemensamt bildningscentrum på östra området
  3. Att bygga en finsk- eller svenskspråkig skola i Illby eller Sannäs
  4. Att man stegvis övergår till att skjutsa eleverna i öst till skolorna i centrum

Elevantalet för de olika alternativen varierar mellan 110 elever och 280 elever, beroende på om lösningen omfattar förskola och småbarnspedagogik.

Det finns också stora skillnader mellan kostnaderna per elev i olika skolor. Kostnaderna är i medeltal cirka 9 000 euro per elev, men varierar skolvis mellan cirka 6 500 euro till 12 500 euro.

Alla nya skolalternativ på östra området skulle vara betydligt dyrare per elev än medeltalet.

Vi sitter inne i ett tomt klassrum i Sannäs skola. Julstjärnor av papper hänger i fönstret och färgglada julgransteckningar hänger på väggen längst bak.

Barnen har redan gått för dagen så vi får ha den mjuka soffan och den stora gosebjörnen för oss själva.

Falck-Hvilstafeldt upprepar det Sannäsföräldrarna har sagt redan tidigare: Östra Borgå behöver en skola.

- I Sannäs hem och skola tycker vi att den bästa placeringen för ett tvåspråkigt bildningscentrum är här på den nuvarande Sannäs skolas tomt, säger Falck-Hvilstafeldt.

Hon tycker att ett tvåspråkigt bildningscentrum är ett mer realistiskt alternativ än att ha kvar två skilda byskolor. Dessutom ger det möjligheter till samarbete över språkgränserna.

Ingen lämplig plats?

Enligt staden finns det ingen lämplig plats för ett tvåspråkigt bildningscentrum i östra Borgå. Var det än skulle placeras skulle det ligga för långt bort för en del av eleverna.

- Redan nu kommer svenskspråkiga barn från Illby, Sannäs och Ebbo hit till Sannäs. Det är en knutpunkt för hela området och bussförbindelserna är ganska bra. Det blir inte längre för de finskspråkiga barnen att ta sig hit än för de svenskspråkiga, säger Falck-Hvilstafeldt.

En gul träbyggnad med rött tak. Bilden är tagen ganska nära huset så att man ser huvudingången.
Bildtext Frågan om Sannäs skolas framtid har varit på tapeten i flera år.
Bild: Yle/Mira Bäck

Ett annat lämpligt ställe är den så kallade gamla dagistomten i Illby, anser hon.

Att det skulle vara billigare att skjutsa in alla barn från östra Borgå till centrum tror hon inte på.

- Man kan räkna på olika sätt och om man vill få fram vissa siffror så får man. Jag har inte fakta bakom det här just nu, men jag har en sådan känsla att tidigare då man har stängt en byskola och flyttat barnen till centrum och större enheter så har det inte varit så stora besparningar som man har trott.

Lång skolväg till centrum

Två av Falck-Hvilstafeldts barn går i Sannäs skola. Hennes äldsta dotter började sjuan i Lypa i höst.

- Hon vaknar klockan sex och kvart över sju går bussen här utanför Sannäs skola. Det blir väldigt långa dagar, nästan längre än vad jag har på jobbet, säger Falck-Hvilstafeldt.

Klockan brukar vara 16 innan dottern är hemma på eftermiddagarna.

- Vill vi då att barn som går på ettan eller tvåan har lika långa dagar? Vi bor ju ganska centralt i Sannäs. Många barn skulle komma längre ifrån till centrum, säger Falck-Hvilstafeldt.

en bild på en hand som håller i ryggstödet
Bildtext Om barnen från östra Borgå ska flyttas till Borgå centrum så innebär det mer bussåkande än i dag.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Hon önskar att man också skulle fokusera på annat än det ekonomiska.

- Man måste också ge värde till vilken typ av hemstad Borgå är. Det som man säger utåt är att Borgå är en klimatvänlig och barnvänlig stad. Gäller det bara centrum?

Teckningar på julgranar hänger på en anslagstavla.
Bildtext I Sannäs skola har man redan börjat vänta på julen.
Bild: Yle/Mira Bäck

Falck-Hvilstafeldt påpekar att östra Borgå är ett väldigt stort område.

- Det känns lite konstigt att det inte skulle finnas någon sådan basservice som en skola i hela östra Borgå.

Tungt att vänta på beslut

Sannäsföräldrarna ställer sig kritiska till att tilläggsutredningen överhuvudtaget har gjorts.

Redan i oktober skickade Sannäs Hem och Skola ett öppet brev till stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula där de vädjade om att man inte skulle fortsätta bereda skolfrågan när fullmäktige redan hade beslutat om att det behövs en skola i Illby och en i Sannäs.

- Det verkar så att beslutsfattarna har en väldigt klar åsikt och så har stadsdirektören sin åsikt och försöker förlänga processen, säger Falck-Hvilstafeldt.

För föräldrarna är det otryggt att inte veta när det sista beslutet kommer och hur lång tid det tar

― Marianne Falck-Hvilstafeldt

Föräldrarna och personalen i Sannäs skola har redan i flera år gått omkring och undrat hur det ska gå för den egna skolan.

- Personalen har gjort ett väldigt fint jobb med att utveckla pedagogiken här. Det kan inte kännas bra att inte få uppskattning av arbetsgivaren, staden. För föräldrarna är det otryggt att inte veta när det sista beslutet kommer och hur lång tid det tar, säger Falck-Hvilstafeldt.

Kritik mot stadsdirektören

När vi träffas berättar Marianne Falck-Hvilstafeldt att hon just skrivit ett pressmeddelande å Sannäs Hem och Skolas vägnar.

I pressmeddelandet skriver hon att utredningen inte är trovärdig eftersom den tar alltför starkt ställning för centrumalternativet:

"Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas tilläggsutredning om skolorna i östra Borgå är tyvärr gjort från ett ensidigt perspektiv och för att motivera stadsdirektörens önskemål att flytta skolbarnen till skolorna i centrum."

Jukka-Pekka Ujula
Bildtext Enligt stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula hör det till hans jobb att se till att ärenden utreds grundligt. Arkivbild.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

När Yle Östnyland når Jukka-Pekka Ujula per telefon för en kommentar har han ännu inte själv läst pressmeddelandet från Sannäs hem och skola.

Reportern förklarar i stora drag vad det handlar om och läser upp några utdrag, som det ovan.

- Jag förstår varför man har sådana tankar. Men det är min plikt att möjliggöra en sådan beredning som gör det möjligt att värdera olika alternativ, säger Ujula.

Enligt Ujula är det omöjligt att fatta beslut bara utgående från den tidigare beredningen eftersom den inte har tagit hänsyn till de stora riktlinjerna, som ekonomin och elevprognoser för framtiden.

- När man fattar beslut om skolor och servicenätet så gäller det alltid tiotals år in i framtiden, säger Ujula.

28.11.19 En morgon med bestörtning i Sannäs och charmoffensiv i Ebbo

19:59

Diskussion om artikeln