Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den avsatta revisionsnämnden i Kimitoön är den som gäller - Salonen vill fortsätta som medlem

Från 2019
Uppdaterad 28.11.2019 08:47.
Vägskylt med texten Kimitoön Kemiönsaari samt Kimitoöns kommunvapen.
Bildtext Diskussionerna som uppstod efter seminariet på Örö fick kommunen att tänka till kring sin alkohollinje.
Bild: Yle/Monica Forssell

Då revisionsnämnden i Kimitoöns kommun möts nästa gång, är det den tidigare upplagan av nämnden, den som avsattes i september förra året, som möts. Det bekräftar förvaltningsdirektör Erika Strandberg för Yle.

- Enligt beslutet från Åbo förvaltningsdomstol så är fullmäktiges beslut från i september ifjol upphävt. Det betyder att den gamla revisionsnämnden nu fortsätter.

- Just nu utreds de förvaltningsmässiga aspekterna kring det här så att allt går rätt till, fortsätter Strandberg.

Revisionsnämnden avsattes förra hösten på förslag av kommunstyrelsen, eftersom medlemmarna hamnat i en förtroendekris. Men förvaltningsdomstolen förkastade beslutet tidigare i veckan.

Kommunens spritservering ledde till förtroendekris

Bakgrunden till krisen var att nämndens dåvarande medlem och viceordförande Janne Salonen (obunden) på sin blogg ifrågasatt att kommunen serverat alkohol för skattepengar på ett fullmäktigeseminarium på Örö hösten 2017.

Revisionsnämndens övriga medlemmar ansåg att detta inte var förenligt med god sed och ansåg att ärendet först borde ha diskuterats internt, vilket ledde till att nämnden avsattes och en ny nämnd, där Salonen inte fanns med, tillsattes.

Fullmäktigeledamot Janne Salonen talar i fullmäktigesalen.
Bildtext Janne Salonen hoppas att människor också i fortsättningen ska våga säga sin åsikt.
Bild: Yle/ Nora Engström

Salonen tog ärendet till Förvaltningsdomstolen eftersom han tyckte att beslutet strider mot grunderna för god förvaltning.

Förvaltningsdomstolen förkastade fullmäktiges beslut, eftersom politiska åsikter är tryggade i yttrandefriheten och är en av grundlagens kärnområden.

- Jag förväntade mig nog att beslutet skulle vara av det här slaget, men jag är så klart glad att ärendet löste sig så här, säger Janne Salonen till Yle Åboland, och säger sig vilja fortsätta som medlem av den tidigare revisionsnämnden.

Salonen hoppas att förvaltningsdomstolens beslut ska stärka människorna att modigt uttrycka sin åsikt.

- Man ska inte kunna bli diskriminerad, hotad eller bestraffad för att man säger sin åsikt, även om man tar upp saker som kanske upplevs som negativa, framhåller han.

Grunderna till och motiveringarna för det var kanske inte alldeles optimala.

― Wilhelm Liljeqvist

Wilhelm Liljeqvist (SFP), ordförande i kommunstyrelsen tar beslutet med lugn och hoppas att arbetet kan återupptas i nämnden med förnyat förtroende.

- Jag hoppas att det ska gå att korrigera det här felet och återskapa förtroendet i nämnden, så att nämnden kan jobba vidare trots att det har varit en sådan här sväng på vägen.

Som beslutsfattare i kommunen, vad tar du hem av detta?

- Jag tycker nog att det är något som vi alla ska reflektera över. Jag var nog själv lite kritisk till avsättandet från början. Men jag röstade för att nämnden skulle avsättas i fullmäktige. Det gjorde jag som de flesta andra i fullmäktigesalen. Det var helt enkelt en förtroendebrist inom nämnden och man försökte åtgärda den här förtroendebristen. Det är väl i princip okej, men grunderna till och motiveringarna för det var kanske inte alldeles optimala.

- Det visar bara på att öppenheten som vi har i kommunerna i dag är jätteviktig. Man måste kanske fundera över varför den här förtroendekrisen uppstod och hur man ska arbeta i fortsättningen för att kunna undvika sådana här situationer.

Kristian Lindroos (SFP), ordförande i revisionsnämnden, avböjer att kommentera ärendet i det här skedet, med motiveringen att han inte satt sig in i förvaltningsdomstolens beslut.

Diskussion om artikeln