Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västra hamnen i Hangö blev en tredjedel större - muren flyttades sten för sten

Från 2019
Hamnområde i novemberregn.
Bildtext Hangöborna får nu ta sig till Smörmagasinet längs det splitternya Smörmagasinsvägen.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Arbetena med att bygga ut Hangö hamn är nu så gott som klara. Totalt har Västra hamnen byggts ut med en tredjedel, eller sex hektar. Området är nu 24 hektar stort.

Det här har skett genom att man har rivit Engelska magasinet, sprängt berg, byggt och fyllt en havsbassäng, flyttat den kännspaka 582 meter långa muren och byggt en ny väg för bilar, cyklar och fotgängare.

Hangö hamn
Hangö hamn
Jämförelse av två bilder: Till vänster den förstorade hamnen, till höger hamnen innan utvidgningen.
Bilder: Hangö hamn (vänster), Hangö hamn (höger)

Den nya vägen, Smörmagasinsvägen, öppnades officiellt på torsdagen (28.11) och är nu utanför själva hamnområdet. Det är nu förbjudet att röra sig på insidan av vågbrytaren eftersom det området nu utgör hamnområde.

Totalt har projektet med utvidgning och ny väg kostat Hangö hamn åtta miljoner euro. Eftersom EU står för 20 procent av kostnaderna så landar den slutliga prislappen på cirka 6,5 miljoner euro.

Effektivt och miljövänligt

Hangö hamns vd Anders Ahlvik är nöjd med att få åka på den nyöppnade Smörmagasinsvägen i Västra hamnen. Hamnområdet har varit för litet och det har inte funnits tillräckligt med lediga platser för lastning och lossning.

Tidigare har körsträckorna i hamnen varit längre. När det nu finns flera avlastningsställen blir de kortare.

- När området är helt färdigt i slutet av det här året leder det till att lossning och lastning av fartyg blir mycket mera effektivt och betydligt miljövänligare, berättar Anders Ahlvik.

Tre män, två har reflexjackor, en håller i ett paraply. En av männen i reflexjacka trycker på en knapp.
Bildtext Hangö hamns vd Anders Ahlvik knäpper på det gröna ljuset. Till höger Björn Peltonen och till vänster Roger Nordlund från Sandö Betong.
Bild: Tiina Grönroos / Yle
Hamnområde i novemberregn.
Bildtext Nu är det tillåtet att köra längs Smörmagasinsvägen.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Utvidgningen av Västra hamnen har planerats sedan år 2008. Sedan dess har Hangö hamn utfört flera andra arbeten.

Hamnbassängerna i Koverhar och Yttre hamnen har fördjupats och farleden har fördjupats.

Muddringsmassor och stenar från de här arbetena har kunnat användas i arbetena med att förstora Västra hamnen, berättar Hangö hamns tekniska chef Björn Peltonen.

- Allt material är eget och det har gett en stor kostnadslättnad. Om vi skulle ha varit tvungna att köpa massorna eller hämta dem från annan ort skulle projektet ha haft en helt annan prislapp.

Stora arbeten för Sandö Betong

Det är Hangöföretaget Sandö Betong som gjort det mesta av utfyllnadsarbetet i Västra hamnen.

Och det är inga små mängder krossgrus, betong och muddringsmassor som använts för att göra Västra hamnen sex hektar större.

Sandö Betongs styrelseordförande och ägare Roger Nordlund säger att det för företagets del handlar om 163 000 ton i olika massor plus 100 000 ton krossgrus. Mellan 20 och 30 personer har utfört arbetena i Västra hamnen.

Sandö Betong har dessutom varit med om att flytta den 582 meter långa muren på hamnområdet. Muren har flyttat 150 meter mot havet. Nu är muren på ett ställe som tidigare var en havsbassäng fylld med vatten.

Sten för sten

Arbetena med muren har gjorts av en underleverantör som har tidigare erfarenhet att liknande jobb. De har bokstavligen flyttat muren sten för sten, förklarar Sandö betongs vd Mikko Lahti.

- De har plockat en sten först ner och sedan upp. Det har inte funnits någon genväg.

I och med det nya förstorade hamnområdet finns det möjlighet för Hangö hamn att växa ytterligare.

Hamnområde i novemberregn.
Bildtext Den nya vägen ligger alldeles invid havet.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Hamnverksamheten i Hangö har ökat med kring 50 procent under de senaste fem åren, berättar Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

- Det har varit en våldsam tillväxt här i Västra hamnen och vår målsättning är naturligtvis att vi ska fortsätta växa i takt med att marknaden ger utrymme för oss att växa.

Hangö hamn väntas i år slå nya rekord vad gäller långtradartrafik till och från Hangö hamn, säger Ahlvik.

- Vi kommer i år att göra alla tiders rekord när det gäller gummihjulstrafik. Vi kommer över 200 000 enheter.