Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad vill säga upp samarbetsavtalet för världsarvet – ska spara pengar

Från 2019
Uppdaterad 29.11.2019 14:12.
De Geer-moräner vid Svedjehamn, Björkö
Bildtext Föreningens främsta uppgift är att utveckla och informera om världsarvsområdet.
Bild: YLE/Joakim Lax

Ett år efter undertecknandet av samarbetsavtalet för föreningen Världsarvet i Kvarken vill Vasa stad säga upp det. En av orsakerna uppges vara stadens ekonomiska situation. För verksamhetsledaren för föreningen, Kenth Nedergård, kom beslutet som en överraskning.

Vasa stad har stora sparkrav som syns på många olika håll i stadens verksamhet, nu senast genom förslaget att säga upp samarbetsavtalet som ska ge ekonomisk stabilitet till utvecklingen av världsarvet.

– En orsak till förslaget till uppsägning är stadens ekonomiska situation. Vi utvärderar också andra av stadens medlemskap i olika föreningar och organisationer som möjliga sparobjekt, säger stadsdirektören Tomas Häyry.

För föreningen Världsarvet i Kvarken kom torsdagskvällens besked som en överraskning.

– Jag ser det som mest synd att man inte vill vara med i samarbetet överhuvudtaget. Vi har byggt upp samarbetet över många år och det är synd, även om jag förstår att de har sparkrav, att man väljer att avstå från det här samarbetet, säger verksamhetsledaren Kenth Nedergård.

En fjärdedel av budgeten försvinner

Det första samarbetsavtalet kring världsarvet undertecknades 2012. Våren 2018 undertecknade man därefter ett nytt avtal som skulle stabilisera föreningens ekonomin och garantera dem 110 000 euro årligen.

Forststyrelsen står för 40 000 euro, Vasa för 28 500 euro och Korsholm för 24 000 euro. Korsnäs, Malax och Vörå delar på resten av kostnaderna i avtalet.

Ifall Vasa drar sig ur försvinner därmed en fjärdedel av hela budgeten. Nedergård säger att i så fall måste de se över olika alternativ för verksamheten.

– Antingen minska verksamheten eller se om det finns beredskap från de andra kommunerna att öka sin insats. Eller se ifall det finns möjlighet att hitta extern finansiering för verksamheten.

– Men vi måste se vad slutresultatet blir, drar man sig ur eller kan man ta en diskussion och förhandla om avtalet, säger Nedergård.

Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken
Bildtext Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken, tycker det är synd ifall Vasa drar sig ur samarbetet.
Bild: Yle/Anna Ruda

Är du orolig att fler kommuner drar sig ur om Vasa gör det?

– Orolig kan man alltid vara, men jag hoppas att det inte ska bli någon kortspelseffekt. Jag tror att varje kommun är beredd att fatta sina egna beslut.

Häyry: Visit Vaasa har delvis tagit över föreningens roll – Nedergård håller inte med

Enligt Häyry är en annan motivering till förslaget att staden redan satsar stora summor via andra kanaler på att utveckla och marknadsföra Världsarvsområdet.

Vasa stad finansierar bland annat projekten Lystra och Destination Kvarken med totalt 41 000 euro. Båda projekten knyter an till världsarvet.

Häyry säger också att Visit Vaasa, som grundades efter det ursprungliga avtalet, delvis har tagit över skötseln av den marknadsföring som tidigare låg på föreningen.

– Därför anser vi att det här är fråga om delvis överlappande verksamhet. Samtidigt satsar vi betydande summor på Visit Vaasas marknadsföringsåtgärder som inbegriper världsmarknadsobjektet utöver den grundläggande finansieringen. Vår andel är avsevärt större än de andra kommunernas andel i förhållande till invånarantalet, säger Häyry.

Vasa stadsdirektör Tomas Häyry.
Bildtext Stadsdirektören i Vasa Tomas Häyry anser att staden redan bidrar till utvecklingen och marknadsföringen av Världsarvsområdet via andra kanaler.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Nedergård håller inte med om att det skulle vara överlappande verksamhet. Han säger att de har en bra rollfördelning där föreningens roll är att sköta om grundinformationen om världsarvet och att upprätthålla världsarvsporten.

– Sedan samarbetar vi väldigt bra med Visit Vaasa vad gäller marknadsföringen. Men det är ju en bit som man betalar för och kommer vi inte med en ekonomisk insats i samarbetet finns det ju en risk att Visit Vaasas intresse för att marknadsföra världsarvet också minskar i motsvarande utsträckning.

Enligt förslaget skulle avtalet sägas upp från och med 2021. Förslaget tas upp i stadsstyrelsen den 2 december.

Diskussion om artikeln