Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Droger förs på tal med allt yngre – Vasa bjöd in treor och deras föräldrar till diskussion

Från 2019
Uppdaterad 30.11.2019 09:30.
Anonym man med en cannabiscigarett i handen.
Bildtext Temakvällarna tar upp bland annat sociala medier och droger.
Bild: Mostphotos.

Droger och medieanvändning står i fokus på temakvällarna. I höst har möten ordnats i tio skolor i Vasa.

Hemma hos tredjeklassaren Kasper Uutela har man pratat med barnen om media, sociala medier, droger och allt möjligt annat. Kasper berättar att hans mamma vet massor om allt som har med media att göra.

Kasper har stött på drogsprutor på skolvägen och vetat vad man ska göra, eftersom de har pratat om saken hemma.

– En gång när jag kom hem från skolan såg jag sprutor som var stuckna i en elstolpe. Jag berättade om det hemma och så gick jag tillsammans med mamma och samlade ihop dem, berättar Kasper Uutela.

Kasper deltog tillsammans med sin mamma Laura Uutela i en träff för tredjeklassare och deras föräldrar i Vasa. Träffarna ordnas i alla Vasas skolor och har temat "att bry sig".

I Vasa tror man att man kan göra saker mindre skrämmande genom att prata om dem. Därför bjuder man in elever i tredje klassen i grundskolan och deras föräldrar för att diskutera saker som kan upplevas som svåra.

Kvällens diskussionsteman media, sociala medier och droger är enligt Kaspers mamma lämpliga för tredjeklassare eftersom nästan alla, om inte alla, redan har till exempel en smarttelefon.

– Den här åldern är bra. På ett sätt är det lite tidigt att prata om sådana här saker, men världen har förändrats. En föräldrakväll av den här typen där man pratar om de här sakerna tillsammans gör att det känns lättare för barnen att prata om dem hemma också, säger Laura Uutela.

Tredjeklassare en bra åldersgrupp

På temakvällarna i Vasa deltar både föräldrar och barn. Barnen deltar också i diskussionen. Samspelet mellan barnen och föräldrarna är något som understryks i den nya modellen.

Ett mål är också att erbjuda föräldrar ett sätt att ta upp saker som kan kännas svåra att prata om.

– Tredjeklassare har det ännu ganska bra. Det finns en rytm i vardagen och föräldrarna är involverade. Därför vill vi just här stärka de skyddande faktorerna, så att man också i framtiden fäster uppmärksamhet vid de här viktiga sakerna, berättar Sari Pukkinen, som är projektarbetare för Vasas förebyggande rusmedelsarbete.

barnskor i rad
Bildtext Tredjeklassister vet ofta mer än föräldrarna anar, säger man vid föreningen Ehyt.
Bild: Yle/Erica Vasama

Kvällen med tema att bry sig är uppdelad i tre delar. Den första handlar om den egna närmiljön och det som barnet ser där. Den andra delen fokuserar på hur droger syns i vardagen.

Det tredje delområdet är media och framför allt sociala medier; vad man kan stöta på och vad som lönar sig att dela själv.

Temat på tal allt tidigare

Barn i finländska skolor deltar i olika mån i föräldrakvällar. Praxisen varierar mellan olika skolor och kommuner.

På Finlands Föräldraförbund ser man positivt på Vasas modell.

– Att bjuda med barnen på föräldrakvällar är en bra sak. Det blir mer lockande för föräldrar att delta när också barnen vill åka, säger kommunikationsexperten Leena Herlevi-Valtonen på Finlands Föräldraförbund.

Även det att man pratar med barnen om droger i ett tidigt skede är enligt Herlevi-Valtonen en bra sak.

– I dagens värld skulle det vara bra att föra droger på tal i ett allt tidigare skede och med allt yngre barn, konstaterar hon.

Föräldrarna förvånade över hur mycket barnen vet

Droger och droganvändning är närvarande i tredjeklassarnas vardag, vare sig föräldrarna vill det eller inte.

Droger, droganvändare, trasiga flaskor och använda sprutor kan man råka ut för på väg till skolan eller när man leker utomhus med sina vänner. Utanför närbutiken står folk och röker och på ishockeymatcher finns snus på marken, berättar barnen på föräldrakvällen.

Barnen förhåller sig till situationerna på olika sätt. Somliga bryr sig inte alls, vissa blir rädda, en del känner ångest och andra blir nyfikna.

På temakvällarna diskuterar man med barnen med hjälp av bilder. På bilderna syns inte droger, utan sådant man kan förknippa med droger. Bilderna som används på kvällarna i Vasa kommer från Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt.

Också Ehyt har fått god respons på modellen som används i Vasa.

– Många föräldrar har varit förvånade över hur mycket barnen vet. Vasas modell där man bjuder med tredjeklasse för att diskutera om bilderna är mycket bra och föräldrarna har tyckt om det, berättar regionsarbetare Miia Hietaniemi på Ehyt.

fötter
Bildtext Temakvällarna i Vasa har fått fin respons. Både barn och vuxna deltar aktivt.
Bild: Yle/Erica Vasama

Arrangörerna tror att man genom att tala öppet sänker tröskeln för såväl vuxna som barn att föra svåra saker på tal. Samtidigt stillar man den nyfikenhet som eventuellt finns i fråga om droger.

– Föräldrar kanske vaknar upp och inser att man kan prata med sitt barn också om sådana här saker. Barnet får se exempel på att de är tillåtna samtalsämnen. Om hen senare i livet hamnar i liknande situationer vet hen att man alltid kan prata med föräldrarna och inte behöver vara ensam med de här sakerna, säger Sari Pukkinen.

Temakvällarna får fortsättning

Kvällarna med temat att bry sig har i höst ordnats i tio skolor i Vasa. Konceptet får en fortsättning då även framtida tredjeklassare har möjlighet att komma och tala om de här viktiga sakerna tillsammans med sina föräldrar. Att bry sig har visat sig vara en bra sak.

– Kasper tyckte om att han själv fick ta ställning till saker. Man får en känsla av samhörighet när föräldrar och barn i hela klassen är tillsammans. Det stöder hela rusmedelsfostran, sammanfattar Laura Uutela.

Kvällar med temat att bry sig har i Vasa ordnats som ett samarbete mellan Vasa stads enhet för hälsofrämjande, Mannerheims barnskyddsförbund (MLL) i Österbottens distrikt, skolan och elevvården. I de svenskspråkiga skolorna är också Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf med på temakvällarna.

Artikeln baserar sig på Päihteistä puhutaan yhä nuoremmille – Vaasa kutsui kolmasluokkalaiset vanhempineen vaikeiden asioiden äärelle skriven av Ulla Kuivasmäki.

Översättning och bearbetning: Jakob Lillas.

På andra språk

Diskussion om artikeln