Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu ska blyhaglen bort från våra våtmarker – på längre sikt planerar EU också ett totalförbud på bly inom jakt och fiske

Från 2019
Henrik Holmberg skjuter
Bildtext Småviltsjakten påverkas mest av blyförbudet, enligt jägaren Henrik Holmberg.
Bild: Tiia Lillkvist/ Yle

Bly är en giftig tungmetall som ackumuleras i levande organismer. EU:s kemikalieverk har därför lagt fram förslag om att begränsa de områden där man får använda blyammunition, och på sikt kan ett totalförbud bli aktuellt.

För jägare får ett blyförbud konsekvenser. Med blyhagel jagas främst småvilt som hare, rådjur och fågel.

– I småviltsjakt med hagel är bly svårt att ersätta helt och hållet. Till exempel vid harjakt, och i synnerhet vid smårovdjursjakt, är blyet svårt att ersätta direkt, säger Henrik Holmberg, verksamhetsledare för Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening.

Sedan år 1996 har blyhagel varit förbjudna i sjöfågelsjakt. Däremot har man fått skjuta andra arter på samma område med bly. Det som skulle ändra med EU:s förslag är att det är terrängen som avgör var blyhagel är tillåtna, i stället för vilka djur man jagar.

Inom EU jobbar man med två förslag för tillfället.

De planer som har kommit längst just nu är att införa ett förbud på att använda blyhagel i våtmarker. Enligt den tidtabell som har lagts fram ska förbudet på blyhagel i våtmarker träda i kraft år 2022.

Det andra förslaget, som inte är lika långt planerat, är ett totalförbud på bly inom jakt och fiske. Det förslaget är fortfarande i startgroparna.

Men det finns också länder i EU som har strängare blyförbud än Finland. I Danmark har blyhagel och blyvikter i fiske varit förbjudna i över tjugo år.

Närbild på ammunition.
Bildtext Blyhagel används i jakt och då man övar på skjutbanan.
Bild: Tiia Lillkvist/ Yle

Bred definition på förbjudet område

Enligt EU:s förslag skulle alla områden som uppfyller den så kallade Ramsar-konventionens definition på våtmarker vara områden där man inte får använda bly. Konventionen finns till för att skydda våtmarker, och definitionen på en våtmark är bred.

Alla sjöar, åar, grundvattenområden, träsk, skärgårdsområden, floddeltan, översväminingsgräsmarker och till exempel torvmossar uppfyller definitionen. Det betyder att en stor del av Finlands landområden uppfyller kriterierna.

Dessutom föreslås en skyddszon på 400 meter från våtmarkerna i EU:s kemikalieverks förslag.

Det har varit på tapeten med blyets nackdelar, så jag tror det inom jägarkåren finns ett intresse från egen sida att gå över till alternativ ammunition

Henrik Holmberg, verksamhetsledare, Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening

Jägarförbundet har kritiserat definitionen för att den är så bred. För den enskilda jägaren kan det vara svårt att veta var man får jaga med bly ifall förslaget går igenom. Dessutom kan förbudet vara svårt att övervaka.

Jägarförbundet föreslår därför att det borde finnas synligt vatten på de områden där det är förbjudet att skjuta med blyhagel.

Lång tradition att använda bly i skytte

Inom jakt och skytte överlag spelar bly en viktig roll. Bly har använts i årtionden i såväl hagel som kulor på grund av att det är en tung och mjuk metall som lämpar sig väl för skytte.

Enligt Henrik Holmberg är bly svårt att ersätta. Alternativa material, till exempel stål, volfram, tungsten och koppar, är ofta hårdare och därför kan haglen studsa oväntat då de träffar något.

– De alternativa och blyfria haglen rikoschetterar mera och det handlar om en säkerhetsaspekt.

Henrik Holmberg håller sin tax i famnen.
Bildtext Henrik Holmberg är också jaktövervakare, och för övervakningen behövs tydliga regler.
Bild: Tiia Lillkvist/ Yle

Däremot är det inte omöjligt att ersätta blyhagel, men det kräver övning och att man läser in sig på saken, säger Holmberg.

– Man ska ha olika storlek på haglen och man ska hålla i åtanke att de beter sig annorlunda än bly. Helst ska man pröva på en bana innan man far till skogs, säger Holmberg.

Förbudet ska minska bly i naturen

Enligt EU:s kemikalieverk sprids mellan 21 000-27 000 ton bly i naturen varje år till följd av jakt och fiske inom hela EU.

Det är speciellt fåglar i våtmarkerna som drabbas av bly, i och med att de äter hagel som har hamnat i naturen. Speciellt änder, gäss och svanar äter småsten för att underlätta sin matsmältning och det är då de får i sig hagel.

Dessutom kan hagel samlas i djur om de blir skadeskjutna, och på så sätt får rovdjuren i sig bly. Och också människor kan få i sig bly då de äter vilt.

I våtmarkerna hamnar varje år 5 000 ton bly enligt EU:s kemikalieverk. Och det leder till att uppskattningsvis en miljon sjöfåglar dör i blyförgiftning varje år.

Totalförbud skulle innebära stora kostnader för skyttarna

På sikt planerar EU också ett totalförbud på bly inom jakt, fiske och civilt skytte. Det skulle påverka kulgevär och pistoler utöver hagelgevären.

Förslaget har kritiserats i och med att flera skyttegrenar är beroende av bly. Till exempel många pistoler och miniatyrgevär duger endast för att skjuta bly. Det samma gäller också vissa, ofta äldre, hagelgevär.

Hand som håller jaktvapen
Bildtext För att kunna använda andra hagel än bly måste geväret vara trycktestat
Bild: Tiia Lillkvist/ Yle

I ett pressmeddelande säger jägarförbundets jaktskyttechef Jussi Partanen att ett totalförbud skulle leda till att man blir tvungen att lägga av med sportskytte.

– Det finns inte förmånliga och kvalitativa alternativ till bly. Också för skjutbanor och patrontillverkare skulle det innebära stora problem, säger Partanen.

Hufvudstadsbladet har också rapporterat om att ett totalförbud på bly skulle innebära slutet på skidskytte som sport.

Henrik Holmberg skjuter.
Bildtext I fortsättningen ska jägaren ha noggrann koll på var det är tillåtet att ens ha blyhagel i fickan.
Bild: Tiia Lillkvist / Yle

Också Henrik Holmberg i Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening ser problem med ett totalförbud, men ur jaktens synvinkel.

– Till exempel då man fångar små rovdjur i gryt och fälla avlivar man oftast med miniatyrgevär eller pistol, och de skjuter hela blypatroner. Ifall det kommer ett totalförbud måste många byta ut sina avlivningsvapen, säger Holmberg.

Däremot har man funderat frivilligt på att sluta använda bly på älg- och hjortjakt i och med att jägarna känner till farorna med bly.

– Inom vårt jaktlag har det nog diskuterats att ska vi helt övergå också i älg- och vitsvanshjortjakten till annan ammunition. Det finns nog bra alternativ att använda och prisskillnaden är inte så stor, säger Holmberg.

Diskussion om artikeln