Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu utreds om Arbis och Opisto ska slås ihop: "Alla skulle vinna på att Vasa har ett enda starkt institut"

Från 2019
Uppdaterad 30.11.2019 11:16.
En kvinna med mörkt kort hår och svarta glasögon ler mot kameran.
Bildtext Sannasirkku Autio är ledande rektor för såväl Opisto som Arbis.
Bild: Yle/Merja Siirilä

Arbis och Opisto skulle vinna på att bilda ett gemensamt medborgarinstitut. Det är utgångspunkten för en utredning som nu startas upp. Bakom planerna ligger både ekonomi och en vilja att skapa något hållbart för framtiden, säger ledande rektor Sannasirkku Autio.

Vasa Arbetarinstitut och Vaasa-opisto, mer kända som Arbis och Opisto, samarbetar redan idag en hel del.

Tillsammans med Kuulainstitutet utgör de sedan ett par år ett gemensamt resultatområde inom stadens verksamhet. Administrativt leds arbetet av en gemensam rektor och inom undervisningen är en del lärare, ämneshelheter och lokaler gemensamma.

Alla skulle vinna på att Vasa har ett enda starkt institut.

Sannasirkku Autio, ledande rektor

Men för att den fria bildningen i Vasa ska kunna blomstra även framöver behöver man ta steget längre, tror ledande rektor Sannasirkku Autio.

- I själva verket tycker jag att det inte så mycket är ekonomin som ligger bakom den här tanken utan snarare det att vi kunde bli ett starkare institut. Och det bör vi bli om vi ska kunna svara på de nya uppgifter vi kommer att ha i framtiden, inte minst vad gäller digitaliseringen borde vi börja agera mera än hittills.

Vasa arbetarinstitut.
Bildtext Vasa Arbis lokaler skulle bestå även om man valde att slå samman de olika instituten i staden.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Samtidigt går utvecklingsarbetet och ekonomin hand i hand, påpekar Autio. Den statliga finansieringen har krympt stadigt under flera års tid, och de statliga pengarna ges alltmer just för utveckling inom nya verksamhetsområden.

- Självklart skulle vi också frigöra en del resurser genom att gå samman. Det finns arbete vi idag gör dubbelt hela tiden, administrativt finns det kvar överlappningar och besökarstatistiken gör var och en för sig, nämner Autio.

Utredning inleds nu

Tillsammans har Autio och Arbis rektor Fredrik Kullberg presenterat argumenten för en sammanslagning för utbildningsnämnden - och fått gehör. Nämnden beslöt för en dryg vecka sedan att påbörja en utredning om förutsättningarna för att slå samman instituten.

Samtidigt utsåg nämnden en arbetsgrupp som ska hålla i utredningsarbetet.

Ur kundens synvinkel är det centralt att man får utbildning på sitt eget språk. Det är jätteviktigt och det vill vi bevara.

Sannasirkku Autio, ledande rektor

Gruppen består av lika många tjänstemän som politiker. Förutom rektorerna Autio och Kullberg ingår även bildningsdirektör Christina Knookala i gruppen. Politikerna är Lotta Alhonnoro (De gröna), Pasi Kirkkopelto (VF) och Maarit Nilsson-Väre (SFP). Arbetsgruppen leds av Nilsson-Väre.

Gruppen håller sitt första möte i december och ska då slå fast en tidtabell för arbetet.

Sannasirkku Autio är väl medveten om att allt tidigare tal om att slå samman stadens medborgarinstitut har mötts av skepticism och oro, främst med tanke på svenskans minoritetsställning.

Hon lyfter därför fram att det inte finns några som helst avsikter att minska kursutbudet på svenska eller krympa den svenskspråkiga verksamheten på något sätt.

- Jag förstår mycket väl att det finns en rädsla bland svenskspråkiga. Ur kundens synvinkel är det centralt att man får utbildning på sitt eget språk. Det är jätteviktigt och det vill vi bevara. Om vi blir ett enda starkt institut får vi bättre möjligheter att både bevara det vi har idag och utveckla något ännu bättre, säger Autio.

Arbis söker ny rektor

Vid sidan av utredningsarbetet som nu startar har man också inlett sökandet efter en ny rektor för Arbis. Fredrik Kullberg har innehaft tjänsten vid Arbis på ett tvåårigt kontrakt och vid årsskiftet väljer han att återvända till den tjänst vid Övermalax skola som han kom ifrån.

Fredrik Kullberg, rektor för arbis i Vasa, tittar in i kameran. I bakgrunden grönskande träd.
Bildtext Fredrik Kullberg har varit rektor för Arbis i två år. Nu väljer han att återgå till jobbet som rektor i Övermalax skola.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Sannasirkku Autio anser att det viktigt att Arbis har en egen rektor också i fortsättningen.

- Vi har hela tiden tänkt att det är bra att välja en ny rektor för Arbis. Det är viktigt för personalen i huset att ha arbetsro och en fortsatt god arbetsledning.

Fyra personer har kallats till intervju för jobbet som rektor för Arbis. De är Seppo Kallio, Anna Klemets, Patrick Lax och Tina Selänniemi.

Diskussion om artikeln