Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många hem har brandvarnare som inte fungerar – experter efterlyser skärpning

Från 2019
Uppdaterad 01.12.2019 13:04.
Släckningsarbete vid en brand på Magasingatan i Ekenäs.
Bildtext Vid en brand i Ekenäs år 2014 tvingades brandmännen väcka två sovande personer i huset, eftersom den brandvarnare som fanns inte fungerade som den skulle (arkivbild).
Bild: Yle/Malin Valtonen

Många hem har brandvarnare som inte fungerar. Antingen fungerar inte batteriet, eller så är varnaren för gammal, uppger Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, SPEK.

Expertorganisationen lyfter fram bristerna med brandvarnarna på den nordiska brandvarnardagen, med ett datum som påminner om nödnumret: 1.12.

SPEK tar fasta på statistik som visar att bara hälften av de bostäder som brandkåren har ryckt ut till har haft fungerande brandvarnare.

Någon håller i en brandvarnare där batteriet är urplockat.
Bildtext Funktionsfel hos brandvarnare märks inte nödvändigtvis, varnar SPEK.
Bild: Mostphotos.

För det första uppmanar man bostadsägare att årligen byta batteri i varnarna.

För det andra påminner man om att varnarna inte fungerar för evigt. De borde bytas ut med fem till tio års mellanrum.

– Brandvarnarens funktion är att göra de boende uppmärksamma på faran så att de kan rädda sig eller släcka en brandunge. Man borde testa den och byta batteri regelbundet, säger Kari Telaranta från SPEK.

Organisationen hänvisar till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes studie om att varnarna med tiden blir smutsiga, kan rosta från insidan och att rökkänsligheten försämras och larmsignalens volym minskar.

Brandvarnaren fungerar inte nödvändigtvis vid en eldsvåda trots att dess lampa blinkar och testljudet hörs.

En varnare per sovrum

Vikten med brandvarnare lyftes nyligen fram i samband med att Olycksutredningscentralen gav rekommendationer efter en förödande stugbrand i Levi.

SPEK rekommenderar att man placerar en brandvarnare i varje sovrum och i tamburen.

– Den som bor i bostaden svarar i allmänhet för att det finns tillräckligt många brandvarnare och för att de fungerar. I bostadsaktiebolag med brandvarnare som är anslutna till elnätet är det bolaget som ansvarar för att varnarna fungerar, frånsett regelbunden testning, säger Kari Telaranta.

Diskussion om artikeln