Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den nya konditionsgranskningen talar sitt tydliga språk: Användningen av Almahemmet måste förbjudas och styrelsen kallas in till extra möte - “Nu vill vi ha ett beslut”

Från 2019
Uppdaterad 02.12.2019 07:51.
Rullstolar i Almahemmets aula.
Bildtext Personalens högsta önskan är att det blir ett beslut under mötet: "Vi är mentalt beredda på vad som helst".
Bild: Amanda Vikman/Yle

Almahemmets fastighet har stora brister och det finns nu ett tydligt renoveringsbehov, säger Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta efter att ha tagit del av den senaste delrapporten om de nya mätningarna som gjorts i Almahemmet.

Anneli Pahta har talat med både politiker och personal och säger att alla nu är redo för ett beslut på kommunstyrelsens möte i dag, måndag.

- Vi hade det här ärendet också som diskussionsärende på vårt förra möte och våra beslutsfattare var väldigt redo och vill ta det här beslutet om behov faktiskt uppstår.

Vi vill att de ska besluta. Det är våra förväntningar. Vad de än kommer fram till så önskar jag nog att de verkligen ska göra ett beslut. För mig och många andra skulle det värsta scenariot vara att de skjuter upp beslutet. Det har vi varit med om många gånger om.

― Katarina Forssell, tf. förman för Almahemmet

Pahta tror också att beroende på vad beslutet blir på måndagen så kan mycket hända nu innan jul.

- Snarast möjligt vill vi ju att alla att våra boende ska ha möjlighet att bo i ändamålsenliga utrymmen. Det är också viktigt att personalen får arbeta i sådana.

"Det finns ganska mycket fuktskador i huset"

Rapporten blir klart först om några veckor, säger hälsoinspektör Tiina Torkkeli-Pitkäranta, men enligt Pahta ger delrapporten en tillräckligt klar bild över läget.

Därför kallas styrelsen in till ett extra möte.

- Nu har rapporten tydligt visat att det finns stora renoveringsbehov. Det finns ganska mycket fuktskador i huset, speciellt i källarvåningen, vilket är ett klart tecken på att något måste åtgärdas, säger Pahta.

Konditionsgranskningens resultat

I Almahemmet-fastighetens nya och gamla sida finns betydande byggnadstekniska problem och skador.

I fastigheten har också upptäckts fuktskador.

I inspektionsberättelsen konstateras att i Almahemmet överskrids gränsvärdena för sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen i flera
av utrymmena.

Miljöhälsovårdsmyndigheten anser att användningen av Almahemmet ska förbjudas.

Källa: Kommunstyrelsens föredragningslista 2 december.

Kommundirektörens eget förslag: "Hyr Esperihuset"

Anneli Pahta har tidigare nämnt att kommunen borde hyra Amoshuset, eller Esperihuset, och hon står fortfarande fast vid det förslaget.

- Nu när vi har möjlighet att hyra ett nyare hus för våra klienter och personal så anser jag att det är nödvändigt i det här skedet. Problemen och utmaningarna som finns i Almahemmet måste åtgärdas.

Anneli Pahta utomhus.
Bildtext Det har också tidigare talats om att det finns brister i Esperihuset, men Pahta säger att det är småsaker och att de såklart i så fall åtgärdas innan en flytt blir aktuell.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Varför är den här konditionsgranskningen av Almahemmet så avgörande?

Tidigare har experter granskat Almahemmet för att i grova drag se var det finns brister i byggnaden. Men man har inte tagit ställning till om det finns någon växtlighet i materialet.

Men nu har man då alltså gjort mätningar i väggarna och hörnen där man upptäckt brister, säger Jonas Pomrén, som är fastighets- och infrachef i Kimitoöns kommun.

- Vi börjar ha en ganska bra helhetsbild över vad det finns för brister i byggnaden och möjliga problem. Sedan får man ta ställning till om personalen ska vara kvar eller om man måste ut därifrån och om det ska renoveras eller inte, säger Pomrén.

Jonas Pomren i grå tröja vid ett fönster.
Bildtext Det har också talats om en inomhusluftsmätning i Almahemmet senare i vinter, men om styrelsen nu vill ta till åtgärder så kan det hända den mätningen uteblir, säger Pomrén. Det bestämmer beslutsfattarna.
Bild: Amanda Vikman/YLE

"Vi är mentalt förberedda på vad som helst"

På Almahemmet säger tf. förman Katarina Forssell att man är lättad att mätproverna äntligen är klara och att saker och ting verkar sättas i rullning.

- Det här är något som borde ha gjorts för länge sedan. Men bättre nu än aldrig. Det här visar nu en gång för alla vad situationen är med det här huset. Det har ju funnits en massa spekulationer och planer på utredningar och det ena och andra som inte visat hela sanningen tidigare, säger Forssell.

Vad önskar ni att styrelsen kommer fram till på måndag?

- Vi vill att de ska besluta. Det är våra förväntningar. Vad de än kommer fram till så önskar jag nog att de verkligen ska göra ett beslut. För mig och många andra skulle det värsta scenariot vara att de skjuter upp beslutet. Det har vi varit med om många gånger om.

Katarina Forsell i Almahemmets grönskande trädgård.
Bildtext Katarina Forssell säger att boendes och personalens hälsa måste gå framför nostalgiska skäl att stanna kvar i Almahemmet om det visar sig vara hälsoskadligt.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Forssell säger att ett beslut börjar bli nödvändigt för personalen, som hittills lämnats hängande när beslut blivit ogjorda.

- Vi har byggt upp hela vår verksamhet hit, men jag har sagt åt personalen, att om det visar sig att här finns något som är skadligt för hälsan, så finns det ingenting att fundera på - då ska vi ut härifrån. Inte ska ju någon bo och arbeta och riskera att förlora sin hälsa för dens skull.

- Så vi är mentalt förberedda på vad som helst. Oberoende vad som händer vill vi ha ett beslut, att saker och ting klargörs, och att vi sedan kan planera framtiden oberoende om det blir att stanna kvar eller inte.

Artikel uppdaterad på måndag morgon med faktarutan om konditionsgranskningens resultat och en ändring av rubriken.

Diskussion om artikeln