Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bättre stämning mellan politikerna i Korsholm – men fusionsstriden riskerar kasta lång skugga: "Blir svårare att locka kandidater till nästa val"

Från 2019
Ida-Maria Skytte, SU.
Bildtext Ida-Maria Skytte (SFP) har lämnat den tuffa våren bakom sig, men medger att det hon minns främst med fusionsdebatten var det hätska tonfallet och de personliga påhoppen.
Bild: Yle/Anna Wikman

Det går att återgå till normal ordning också efter en verkligt uppslitande debatt. Det är hälsningen från en rad Korsholmspolitiker ett drygt halvår efter att fusionsstriden rasade som hetast.

Hälsningen går inte minst till de egna kommuninvånarna, men också till Kaskö som just nu upplever politisk splittring i och med sin egen fusionsdebatt.

– Det känns nog som om vi har en bra stämning i dag, och det är väldigt glädjande att se alla våra förtroendevalda arbeta tillsammans för kommunens bästa i alla de viktiga frågor vi har på agendan just nu, säger Samuel Broman (SFP) som är ordförande för kommunstyrelsen.

Broman säger att man alltid fått ha högt i tak inom SFP i Korsholm, eftersom gruppen är så stor och dominerande.

Samuel Broman (SFP).
Bildtext Vi har arbetsro igen, säger Samuel Broman (SFP).
Bild: Yle/Johanna Ventus

Och olika åsikt har man fortsättningsvis inom många frågor, men vårens skrämmande hätska tonfall är borta. Detsamma tycker fullmäktiges ordförande Carola Lithén (SFP).

– Det tråkiga språkbruket vi hade i våras har minskat mycket. Och nu upplever jag att vi äntligen jobbar med genuint utvecklingsarbete i kommunen igen. Det känns bra, säger Lithén och ger skolfrågor och frågor som är viktiga för kommunens företagare som exempel.

Besvikna svartmålar kommunen

Carola Lithén, som röstade för att Korsholm skulle förbli självständigt, säger sig ändå ha lagt märke till att en del politiker som är besvikna över att det inte blev någon fusion med Vasa fortfarande uttrycker sig svartmålande.

– En del politiker ger en onödigt negativ bild av kommunen, man säger att kommunen saknar framtid. det tycker jag är tråkigt, säger Lithén.

Porträtt av Carola Lithén.
Bildtext Carola Lithén (SFP) skulle gärna se att man slutar tala om Korsholm som en kommun utan framtid.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

Lithén vill hellre framhålla att Korsholm är en kommun som fortsättningsvis erbjuder sina invånare en rätt god servicenivå och att man har ekonomin under kontroll, trots att det finns utmaningar.

Till exempel tycker hon att man kan lyfta fram att det bara finns 67 kommuner i landet som har en lägre skattenivå än Korsholm.

Och gradvis tycker hon sig se att såren läker.

– De negativa rösterna minskar nog. Och vi borde försöka glömma, för vi har stora frågor som kräver vår insats.

Inte lätt för alla att glömma

För en del politiker blev fusionsdebatten hårdare än för andra. Ida-Maria Skytte (SFP) förespråkade en fusion med Vasa, men valde att rösta emot då resultatet från kommunens folkomröstning visade att en så stor majoritet ville se en fortsatt självständig kommun.

För sin roll fick Skytte ta emot en hel del kritik, även osaklig sådan.

– Det känns nog fortfarande som om det blev onödigt hätskt och hårt ibland, både internt men också i den allmänna diskussionen bland kommuninvånarna. Då jag ser tillbaka så är det kanske det som jag kommer ihåg mest och visst har det haft en effekt på mig, säger Skytte.

– Men det är ändå inget jag går omkring och tänker på dagligdags längre.

Fullmäktigeledamöter på rad fullmäktigesalen i Korsholm
Bildtext Fullmäktigemöte i Korsholm den 2 april 2019, då man röstade mot en fusion med Vasa.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Hösten har Skytte tillbringat utomlands, i januari återvänder hon till Korsholm och kommunalpolitiken.

Hon gläds åt att signalerna som kommer hemifrån är att stämningen mellan de förtroendevalda blivit bättre.

– Eftersom vi ändå fick ett så klart avslut på något vis, vi röstade och så fick vi ett röstningsresultat och så var vi överens om att vi måste gå vidare. Och det tycker jag ändå att man har lyckats göra.

Tänker inte lägga av

Skytte framhåller samtidigt att politiken är något som engagerar henne så starkt att hon inte ger upp i första taget. Personliga påhopp ska ändå inte höra till, anser hon.

– Det var ju väldigt få kommentarer som jag fick som hade att göra med mina politiska åsikter, utan dom hade att göra med mig personligen, och det var inte roligt. Såklart fanns det stunder då jag tänkte att är det faktiskt värt det, men politik är något jag brinner för så jag har inte tänkt lägga av i första taget, säger Skytte.

Nio personer står med gula plakat med sloganer mot en kommunsammanslagning.
Bildtext Inför det avgörande fullmäktigemötet hölls demonstrationer för fortsatt självständighet.
Bild: YLE/Jonas Mastosalo

Liksom Ida-Maria Skytte är Christoffer Ingo (SFP) en relativt ung kommunalpolitiker, och även Ingo valde att rösta med folkmajoriteten trots att den egna övertygelsen var att Korsholm skulle må bra av att gå samman med Vasa.

Och inte heller Ingo kom undan påhopp.

– Visst har också mina relationer fått sig en törn med en del.

I dag anser Ingo ändå att det flyter på bra i Korsholms kommunalpolitik. Business as usual, kallar han det och är särskilt glad åt den stora förbättringen i diskussionsklimatet.

– Jag tycker att vi har ett förhållandevis bra diskussionsklimat nu jämfört med vad det var. Då det var som värst kunde man inte säga att vi hade ett gott diskussionsklimat.

Christoffer Ingo.
Bildtext Christoffer Ingo (SFP) hoppas att den som vill påverka gör det genom att rösta eller själv ställa upp i val.
Bild: YLE/Markus Bergfors

Liksom Skytte anser Ingo att man bör kunna hålla isär sak och person.

– Jag tycker diskussioner om sakfrågor ska få vara lite fräna, bara man håller sig från personangrepp.

Daghemsfråga rörde om igen

Ingo säger sig i dag rätt sällan se spår av fusionsstriden.

– Det är klart att den dyker upp nu som då. Sådant som stod i avtalet kan komma på tal nu som då, men det är mera flyktigt och inget som präglar diskussionen, säger Ingo.

Under höstens lopp har en av de stora frågorna på den politiska agendan varit en möjlig indragning av daghemmen i området kring Kvevlax.

Man säger att kommunen saknar framtid. Det tycker jag är tråkigt.

Carola Lithén, fullmäktigeordförande

Här har man enligt Ingo kunnat se tecken på att Korsholm och kommuninvånarna fortfarande har olika åsikt om hurdan kommunen ska vara i framtiden.

– Vi har ju lite utmaningar med identiteten. Vi har varit en byakommun och nu är det många som vill att vi inte längre ska vara en byakommun. Det här är sådant som kom fram i fusionsdebatten och nu ser vi hur det dyker upp igen, inte minst under höstens daghemsdebatt, säger Ingo.

Frågan om daghemmens framtid har varit nyttig för politikerna, tror i sin tur Jane Trygg-Kaipiainen som företräder den finskspråkiga grupperingen MSK (Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö).

Ibland när man måste göra svåra beslut, som i daghemsfrågan, får man nya insikter, menar hon.

– På våren tyckte nejsidan att man bättre kan garantera servicen i byarna om man är självständig. Men på grund av vår ansträngda ekonomi har också de som var emot en fusion varit tvungna att trots allt föreslå indragning av daghem, säger Trygg-Kaipiainen.

Till nytta för de finskspråkiga?

Även Trygg-Kaipiainen anser att stämningen har förbättrats betydligt sedan våren.

– Jag tycker att det har lugnat ner sig och alla uppför sig på ett civiliserat sätt.

Jane Trygg-Kaipiainen i fullmäktigessalen.
Bildtext Jane Trygg-Kaipiainen (MSK) säger att det följt något gott med fusionsstriden. I dag är många politiker i Korsholm mer medvetna om att även de finskspråkiga behöver kommunal service på sitt eget modersmål.
Bild: Yle/Johanna Ventus

För kommunens finskspråkiga ser hon dessutom att det följde något gott med vårens stridigheter.

En ny medvetenhet om den finskspråkiga minoritetens ställning i kommunen kan skönjas i de politiska diskussionerna numera, anser hon.

– Det har liksom kommit upp i diskussioner att man ser att vi har också finskspråkiga kommuninvånare. Om vi igen tar daghemsfrågan som exempel så har det kommit upp att vi borde få småbarnspedagogik också på finska i området.

Skugga över valet?

Även om alla de politiker som Yle Österbotten intervjuat anser att stämningen mellan de förtroendevalda i Korsholm radikalt förbättrats sedan vårens hetsiga debatt, så delar många av dem samtidigt en oro för att fusionsstriden ändå ska komma att kasta en lång skugga.

Redan efter nyår inleds arbetet med att börja bädda inför kommunalvalet 2021. Jane Trygg-Kaipiainen är övertygad om att en del politiker överväger att hoppa av.

– Jag tycker att det har varit jättetungt, särskilt i våras. Och jag tycker så jättesynd om de som fick lida för sina åsikter. För MSK:s del är det enklare eftersom vi stod enade för en fusion, men inom SFP kan det nog hända att det blir svårare att hitta kandidater
.

Såklart fanns det stunder då jag tänkte att är det faktiskt värt det, men politik är något jag brinner för så jag har inte tänkt lägga av i första taget.

Ida-Maria Skytte (SFP)

Ida-Maria Skytte misstänker att Trygg-Kaipiainen har rätt.

– Jag tror att det blir svårt att få nya kandidater i och med att folk har följt med debatterna. Och många som varit med den här perioden väljer kanske samtidigt att kliva av, säger Skytte.

Även Carola Lithén medger en viss oro inför arbetet med att locka kandidater till valet.

– Tyvärr tror jag nog att vi måste räkna med att fusionsdebatten påverkar folks lust att ställa upp, säger Lithén.

Hon hoppas ändå att det ska finnas personer som både kan, vill och vågar. På samma linje är Christoffer Ingo.

– Man borde kanske resonera på det viset att vi såg ett stort engagemang i fusionsfrågan och vi ser ett stort engagemang nu i daghemsfrågan. Så rimligtvis borde det finnas många korsholmare som vill påverka i sin kommun. Och det allra bästa sättet att påverka i sin kommun är att ställa upp i val och bli invald, säger Ingo.

Sista ordet sagt - eller så inte

En fråga som lyfts upp av flera av de politiker Yle Österbotten har talat med är vad som väntar runt hörnet - då förvaltningsdomstolen småningom behandlar det besvär som i våras lämnades in kring beslutsgången i fusionsfrågan.

Och här går åsikterna isär. Carola Lithén tror inte att förvaltningsdomstolens beslut, vilket det än blir, kommer att få någon betydelse i praktiken.

– Tiden har arbetat så att själva sakfrågan inte längre är aktuell, jag känner att frågan helt enkelt är överspelad. Domstolen säger ju inget om en fusion, utan tar endast ställning till lagligheten i vår beslutsprocess, säger Lithén.

Skyld med texten Korsholm och Vasa
Bildtext Är frågan om en fusion med Vasa nu historia eller börjar striden på nytt om förvaltningsdomstolen pekar på brister i beslutsgången?
Bild: Yle/Miro Johansson

Jane Trygg-Kaipiainen är rädd att Lithén har fel och att en ny strid ska blossa upp, särskilt om domstolen kommer fram till att någon del av beslutsgången inte varit lagenlig.

– Själv tycker jag att den här frågan ännu ligger kvar över oss, det är inte slutbehandlat än. Det beror förstås på vad domstolen kommer med för beslut, men jag fruktar att det blir samma sak om igen, säger Trygg-Kaipiainen.

Ida-Maria Skytte är för sin del säker på att fusionsfrågan kommer upp igen, oavsett förvaltningsdomstolens beslut.

– Det här är en fråga som kommer att komma upp flera gånger, det har den gjort tidigare också.

Diskussion om artikeln