Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Johanna Törn-Mangs: Fler delaktiga stärker samhället

Från 2019
På bilden Johanna Törn-Mangs
Bildtext Svenska Yles mediechef Johanna Törn-Mangs.

“Vi vill ge fler finlandssvenskar möjlighet att vara delaktiga i samhället”, skriver Svenska Yles mediechef Johanna Törn-Mangs angående Yle Nyheter på lätt svenska, som lanseras i Yle Vega och på Yle Arenan i dag, 2 december.

När vi i början av hösten fattade beslut om att vi inleder nyhetssändningar på lätt svenska i Yle Vega och på Arenan den 2 december efterlyste vi samtidigt frivilliga som var intresserade av att specialisera sig på detta på Svenska Yles redaktion.

Flera ivriga reportrar anmälde sig omedelbart. Och när de sedan fick gå utbildningen för att lära sig skriva och läsa nyheter, så att bland annat personer med olika funktionsvariationer kan förstå vad som sägs, ökade engagemanget ytterligare.

Det överraskade mig inte. Typiskt för våra satsningar på tillgänglighet inom Svenska Yle är att de genomsyras av entusiasm.

Både bland våra egna medarbetare, som upplever att tillgänglighetsfrågorna är en hjärtesak, i kärnan av public service-uppdraget. Men också bland de handikappföreningar och andra organisationer som vi samarbetar med, som vet hur viktig denna service är för deras medlemmar.

Finlandssvenskt teckenspråk

Därför är det roligt att konstatera att många av oss har haft chansen att jobba med olika projekt som gjort oss entusiastiska och glada på senare tid. För drygt ett år sedan fattade vi nämligen beslut om att Svenska Yle medvetet ska öka våra satsningar riktade till olika specialgrupper.

Vår färskaste lansering av nyheter på lätt svenska riktar sig framförallt till personer med olika funktionsnedsättningar, åldringar, dementa och invandrare som integreras på svenska i Finland. Men vi har också riktat oss till flera andra grupper.

Då det gäller personer med nedsatt hörsel har vi tolkat några av våra viktigaste sändningar till finlandssvenskt teckenspråk. I fjol tolkades luciakröningen för första gången till finlandssvenskt teckenspråk, och i våras teckenspråkstolkades också valdebatten i samband med riksdagsvalet. I år lanserade Svenska Yle också för första gången en dramaserie tolkad till teckenspråk när barnserien Bärtil på teckenspråk hade premiär i september.

Tolkningen är avsedd för personer som har finlandssvenskt teckenspråk som sitt förstaspråk, eller använder språket i sin vardag.

En annan form av service till personer med nedsatt hörsel är den svenskspråkiga programtextningen. I dag är så gott som alla svenskspråkiga program på Yle Fem svensktextade.

Syntolkning

Då det gäller personer med nedsatt syn och rörlighet har flera insatser gjorts framför allt på svenska.yle.fi och Arenan.

Bland annat togs speciell hänsyn till att öka tillgängligheten i samband med förnyelsen av svenska.yle.fi:s förstasida i somras. I konceptutvecklingsskedet infördes förbättringar då det gällde till exempel kontrast och textstorlek som är av avgörande betydelse för en person som har svårt att urskilja text på en mobiltelefon eller en datorskärm.

En annan service riktad till personer med nedsatt syn är syntolkning. Det betyder att en berättarröst beskriver scener, gester och miner och förklarar sådant som man inte uppfattar genom att lyssna på enbart dialogen. Då kan den som inte kan se en film eller tv-serie ändå följa med det som händer i bild.

I januari kunde vi för första gången erbjuda syntolkning på svenska på Yle Arenan, då serien De dagar som blommorna blommar erbjöds med syntolkning.

Röststyrning

En annan tjänst som gynnar dem som har nedsatt syn är röststyrning. För drygt ett år sedan erbjöd Svenska Yle som första mediehus i Finland möjligheten att med enbart röstkommandon få dagens nyheter på ett smidigt sätt. Funktionaliteten är avsedd för alla som är intresserade av att använda rösthögtalare, men har en speciellt betydelse för personer med nedsatt syn och rörlighet, som varken behöver se eller röra apparaten för att kunna be att få lyssna på sina favoritprogram.

För att vara säkra på att innehållet faktiskt fungerar för dessa specialgrupper testar som bäst en grupp synskadade hur Svenska Yles nyheter och övriga röststyrda innehåll fungerar i deras vardag.

Samhällsstärkande public service

Yle finns till för varje finländare och Svenska Yles uppdrag är att erbjuda finlandssvenskarna information, bildning, insikt och upplevelser. Det är därför vi på Svenska Yle vill satsa på att nå ut också till specialgrupper. Vi vill ge fler finlandssvenskar möjlighet att ta del av Yles innehåll.

Det gynnar inte bara de grupper som behöver innehållet utan oss alla. Ett samhälle där fler är delaktiga är ett starkare samhälle.